Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk to szóste co do wielkości miasto w Polsce liczące sobie 460 tysięcy mieszkańców, stolica województwa pomorskiego, główne miasto konurbacji trójmiejskiej, a także ważny i powszechnie szanowany ośrodek akademicki. Historia miasta sięga wczesnego średniowiecza, kiedy osada rybacka stopniowo przekształcała się w ważny port nad Morzem Bałtyckim. Za czasów panowania krzyżackiego od 1308 do 1466 roku, Gdańsk rozpoczął swoją przygodę w Hanzie, czyli związku najbogatszych kupieckich miast w tej części Europy. W tym samym czasie wzrastała gotycka architektura miasta – Krzyżacy zbudowali chociażby potężną Bazylikę Mariacką, która jest dzisiaj największym ceglanym kościołem w Polsce. O wielkości portu gdańskiego świadczy chociażby zachowany po dziś dzień monumentalny Żuraw, który jak na standardy czasów, w których powstał był niezwykle nowoczesnym urządzeniem służącym do przeładunku statków handlowych. Od 1466 roku Gdańsk należy do Królestwa Polskiego, ale zdecydowana większość miasta nadal była pochodzenia niemieckiego, a handlowy patrycjat miał głęboką autonomię. W praktyce Gdańsk był niezależny od królewskich dekretów, a wszelkie próby regulacji skończyły się wojnami Polski z tym miastem za czasów Zygmunta Augusta oraz Stefana Batorego. Gdańsk był także czołowym ośrodkiem rozkwitu luteranizmu na ziemiach polskich. Po pierwszej wojnie światowej miasto jeszcze bardziej oddaliło się od naszego kraju, kiedy utworzone zostało tam sprzyjające Niemcom Wolne Miasto. Po drugiej wojnie światowej Gdańsk powrócił jednak do Polski i stał się jednym z jej najważniejszych portów i miast stoczniowych. To tam także rodził się ruch Solidarność, który doprowadził do upadku komunizmu w całej Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej.

Jeżeli chodzi o studia – Gdańsk jest obecnie jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Studiuje tam aż 76 tysięcy osób na czternastu szkołach wyższych. Największa z nich i ciesząca się jednym z większych prestiżów to Uniwersytet Gdański, będący w czołówce polskich uniwersytetów klasycznych. Kształci na rozmaitych kierunkach, które pozwalają patrzeć na przyszłość z nadzieją i nie martwić się o przyszłą pracę. Zainteresowanie studentów z całego Pomorza gwarantuje utrzymanie na uczelni bardzo dobrego poziomu. Wśród absolwentów tamtejszego Wydziału Historii jest chociażby Donald Tusk, były premier Rzeczpospolitej Polskiej, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej.

Inną ważną uczelnią gdańską jest Politechnika Gdańska, jedna z najlepszych technicznych uczelni w Polsce słynąca z nowoczesnego zaplecza technologicznego i podążania za innowacyjnymi wzorcami zaciągniętymi z uczelni zachodnich. Przede wszystkim jednak znany jest Gdański Uniwersytet Medyczny, który plasuje się w swojej kategorii w absolutnej krajowej czołówce. Kształci on wybitną kadrę lekarską, co powoduje, że medycyna na Pomorzu stale się rozwija i zyskuje nowych utalentowanych i wykształconych młodych ludzi. To niezwykle ważna część edukacji, więc należy szczególnie dbać o jej wysoki poziom.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Realia rynkowe wymagają, aby osoby wykonujące zarobkowo daną działalność stale podnosiły swoje kwalifikacje. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że niejednokrotnie nie jest możliwa ocena, jaki kierunek należy zrobić, aby pójść naprzód. Pomocnym źródłem w tym zakresie jest obecnie internet. W dużej mierze można inspirować się historiami osób, które działają w tej samej branży. I tak dobry prawnik może podpatrzyć, że wiele osób z branży ukończyły podyplomowe studia w zakresie mediacji. Podobnie jest z lekarzami – poszczególne kursy i inne formy doskonalenia zawodowego są zbliżone dla specjalistów z określonych dziedzin.

Warto pamiętać, że studia podyplomowe można ukończyć nie tylko na uniwersytetach. Taką formę kształcenia można z powodzeniem odbyć na uczelni prywatnej. Z reguły takie kierunki są płatne, jednakże gwarantują wiele profitów. Przede wszystkim w trakcie zjazdów możliwe jest korzystanie z bazy noclegowej danej uczelni. Jest to ogromne ułatwienie dla osób, które nie mają odpowiedniej infrastruktury, a chcą podjąć studia na odległej od domu uczelni.

Innym profitem, który odnoszą słuchacze akademii prywatnych, jest fakt, że inni uczestnicy studiów podyplomowych to praktycy z tej samej branży. Ma to ogromne znaczenie dla osób, które pragną nawiązywać lukratywne kontakty biznesowe. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w trakcie przerw można wymienić się wizytówkami oraz nawiązać współpracę z wieloma interesującymi ludźmi. Generalnie przedsiębiorcy ochoczo korzystają z takich możliwości, ponieważ wiedzą, jak ważne jest tworzenie pozytywnego wizerunku marki oraz nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze biznesowym.

Dużą zaletą uczęszczania na studia podyplomowe jest możliwość znalezienia dobrej pracy. Uniwersytety chętnie prowadzą bazy absolwentów, w których każdy może umieścić swoją wizytówkę. Możliwe jest zaznaczenie takich opcji jak „poszukuję pracy” czy „zatrudnię pracownika”. Każdy określa swoje oczekiwania i predyspozycje, co rzutuje pozytywnie na możliwość nawiązania współpracy z innymi słuchaczami studiów. Dlatego zdecydowanie warto zaangażować się w taką działalność pozaakademicką, ponieważ może ona obu stronom przynieść wiele profitów.

Studia podyplomowe dają również dodatkowe możliwości w zakresie kształcenia. Oprócz dyplomu, możliwe jest przeważnie odbycie w ramach uczelni stażu. Pozwala to na zdobycie wielu ważnych umiejętności praktycznych, które sprawiają, że łatwiej jest odnaleźć się w zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości. Ponadto w ramach studiów słuchacze mogą korzystać z bogatej gammy szkoleń. Jest to bardzo ważne w sytuacji osób, które stawiają na ciągły i nieustanny rozwój zawodowy. Przy okazji studiów można bez problemu ukończyć kurs mediacyjny, prowadzenia kadr i płac czy obsługi określonych programów komputerowych, które codziennie wykorzystywane są w praktyce. Możliwości jest wiele, a każda osoba, która wie, dokąd zmierza, z pewnością znajdzie w ofercie uczelni coś na miarę swoich indywidualnych potrzeb.

Studia z biotechnologii

Studia z biotechnologii

Biotechnologia jest bardzo szeroką, interdyscyplinarną dziedziną nauki, łączącą procesy technologiczne z wykorzystaniem różnego rodzaju organizmów żywych. Biotechnologia integruje więc chemię, biochemię, genetykę, mikrobiologię oraz biologię molekularną w celu praktycznego stosowania roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów oraz ich tkanek i struktur. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowało Biotechnologię jako strategiczny dla rozwoju gospodarki kierunek studiów. Istnieje bardzo duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów. Biotechnologia – studia z przyszłością? Czy rzeczywiście warto podjąć studia na tym kierunku? Większość uczelni wyższych w Polsce ma w swojej ofercie studia z biotechnologii. Można zdecydować się na biotechnologię ogólną, ale też kierunki takie jak biotechnologia medyczna, przemysłowa, czy kosmetologiczna. Studia zapewniają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu biotechnologii, a także poznanie metod stosowanych między innymi w produkcji i badaniach naukowych. Studia licencjackie, podobnie jak na większości kierunków, trwają trzy lata, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Trwają one kolejne dwa lata. Program studiów jest tak skonstruowany, że możliwe jest kontynuowanie studiów na innych uczelniach, również zagranicznych. Poza udziałem w wykładach, seminariach i konserwatoriach, studenci biorą udział w zajęciach praktycznych, przeprowadzanych w wyspecjalizowanych laboratoriach. Duża ilość takich zajęć pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności, przydatnych w późniejszej pracy. Gdzie może pracować absolwent tego kierunku? Możliwości jest bardzo wiele, choć zatrudnienie najłatwiej znaleźć w większych miastach. Mogą to być na przykład firmy związane z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym. Możliwe jest także podjęcie zatrudnienia w zakładach chemicznych, jednostkach związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt lub ochroną środowiska, w instytutach naukowo-badawczych oraz różnego rodzaju laboratoriach. Odpowiadając więc na pytanie co daje nam kierunek Biotechnologia – studia pozwalają zdobyć bogatą wiedzę, która jest przydatna w wielu obszarach, oraz daje możliwość zatrudnienia w wielu różnych branżach. Na studia pierwszego stopnia, które dają tytuł licencjata, mogą dostać się absolwenci szkół średnich, którzy zdawali maturę z takich przedmiotów, jak matematyka, biologia, chemia lub fizyka.
Z kolei studia drugiego stopnia, które nadają absolwentowi tytuł magistra, podjąć mogą absolwenci studiów pierwszego stopnia albo pięcioletnich magisterskich jednolitych w zakresie biologii, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej, fizyki, inżynierii biomedycznej, elektroniki i innych kierunków pokrewnych. Studia podjąć można w trybie dziennym lub zaocznym. Studia zaoczne pozwalają na połączenie pracy zawodowej z podnoszeniem kwalifikacji, a zajęcia prowadzone są w weekendy. W ramach studiów odbywa się praktyki, które przeprowadzane są zwykle w miesiącach wakacyjnych, a zwieńczeniem studiów jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Studia podyplomowe z zakresu BHP

Studia podyplomowe z zakresu BHP

Bardzo ważne dla każdego pracownika jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Każdy zawód niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Lecz istnieją takie zawody, które bardziej niż inne narażone są na różnego rodzaju wypadki. Do takich zawodów można zaliczyć na przykład zawód kierowcy, elektryka, policjanta, górnika, hutnika. A także rolnika, czy zawody medyczne. Istnieje wiele takich zawodów i nie sposób ich wszystkich wymienić. W tych i w winnych zawodach najważniejsze jest bezpieczeństwo człowieka. Dlatego w zakładach pracy pracownicy co pewien czas przechodzą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie takie przeprowadzane jest przez specjalistę w tej dziedzinie. I ma za zadanie przypomnieć wszystkim pracownikom zbiór zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy. Specjalistą od bhp może być każdy, kto ukończył edukację na tym kierunku. Możliwe jest również dalsze kształcenie, gdyż studia podyplomowe – bhp także istnieją. Wystarczy tylko mieć chęć dalszego kontynuowania nauki. Absolwenci kończący edukację na kierunku bhp posiadają rozległą wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień społecznych i prawnych. Po pierwszym etapie edukacji, to znaczy po studiach licencjackich można myśleć o studiach podyplomowych. Studia podyplomowe przygotowują jeszcze bardziej, bo praktycznie do wykonywania zawodu. Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych bez znaczenia na kierunek i rodzaj studiów. Nie tylko do ludzi pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale do wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bhp. Zajęcia na takich studiach podyplomowych są kolejnym etapem kształcenia, który pozwoli np. na awans lub znalezienie bardziej opłacalnej pracy. A o pracę w tym zawodzie coraz łatwiej, gdyż każdy zakład produkcyjny, jak i każda firma istniejąca na rynku pracy musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak również każdy pracownik musi być przeszkolony pod tym względem. Zazwyczaj każdy z nas wie, co to jest bezpieczeństwo pracy. Gorzej jest z higieną pracy. Co to jest i na czym polega higiena pracy ? Higiena pracy, to znaczy „zdrowe pracowanie”. Bo zdrowie jest dla człowieka najważniejsze i można go tracić także w zakładzie pracy. Zachowanie zdrowia jest celem nadrzędnym każdego człowieka. A zajęcia zawodowe bywają różne i czasem nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Wiele procesów technologicznych ma zły wpływ na nasze zdrowie. W pracy ważne jest też, utrzymanie właściwego dobrostanu fizycznego. A więc należy dbać o to, aby warunki pracy nie zakłóciły pracownikowi naturalnych procesów życiowych. Ponadto do higieny pracy należy, aby właściciele zakładu zadbali o odzież ochronną, rękawice, maseczki na twarz, własną szafkę, możliwość zjedzenia posiłku i napicia się herbaty. A także o środki czystości, wietrzenie i ogrzewanie pomieszczeń. Lecz istnieje nie tylko higiena pracy fizycznej, ale także higiena pracy umysłowej. A więc np. utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu biurowym i właściwej wilgotności powietrza, odpowiednio dobranego biurka i krzesła, itd.

Ostatnia klasa szkoły średniej – i co dalej?

Ostatnia klasa szkoły średniej - i co dalej?

Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą, lub Twój rok szkolny będzie kończył się egzaminem maturalnym – to zapewne borykasz się z trudnym pytaniem: „Co dalej?”
Kontynuacja nauki, czy od razu praca? A może jedno i drugie?
Fajnie, o ile kończona szkoła średnia dała „jakiś” zawód.
„Jakiś” – bo zdobycie zatrudnienia tuż po szkole, bez praktyki, bywa dość trudne (a czasem nawet niemożliwe).
„Jakiś”, bo dzisiejszy rynek jest tak kapryśny, że zdobyta jedna kwalifikacja zawodowa nie gwarantuje powodzenia.

W takim przypadku należy rozważyć kilka opcji:
– tylko studium czy pełne studia?
– studia wieczorowe czy dzienne?

Szkoła policealna – zwana czasem studium, lub policealną szkołą zawodową (dość mylnie zresztą, gdyż polski system nauczania, kształcenie „policealne” kieruje do osób legitymujących się ukończeniem szkoły średniej – a więc również techników, a nie tylko liceów) – da zawód. Może kolejny?
Aby się do niej dostać wystarczy ukończyć szkołę średnią, matura nie jest wymagana. W Polsce funkcjonują placówki publiczne, niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych. Dwie pierwsze realizują programy nauczania opracowane przez MEN, przeznaczone najczęściej do realizacji w ciągu czterech do pięciu semestrów (dwóch-dwóch i pół roku). Spotykane są również kierunki o krótszym okresie trwania. W szkołach niepublicznych, bez uprawnień szkół publicznych, naukę można zakończyć już w ciągu jednego roku (dwóch semestrów). Zainteresuj się nimi, jeśli potrzebujesz:
– legitymacji uczniowskiej i zniżek,
– świadectwa zdobycia kwalifikacji zawodowych na podstawie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną,
– zaświadczenia do ZUS i WKU o kontynuacji kształcenia.
Zajęcia w tego typu szkołach odbywają się najczęściej w weekendy, sporadycznie w dodatkowe dni. Wiele kierunków kształcenia w szkołach niepublicznych, bez uprawnień szkół publicznych jest odpłatna.
Są uczniowie, którzy o tej formie nauki, żartobliwie mawiają o nich „studia wieczorowe niższego rzędu”.

No właśnie – studia.
Uzupełnianie wykształcenia na poziomie zawodowym, umożliwia częściowe pogodzenie nauki z pracą. Studia dzienne już nie. Pierwszy rok, to najczęściej zajęcia od 4 do 5 dni w tygodniu. Wolne weekendy pozwalają zaledwie na podejmowanie prac typowo dorywczych. Na podreperowanie budżetu starczy. I tylko tyle. Na szczęście studia dzienne, na państwowych uczelniach są bezpłatne. Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej, mogą liczyć na skromne stypendium socjalne – a zdolniejsi, osiągający wysokie wyniki w nauce, mogą otrzymać stypendia naukowe. Bez wsparcia rodzin – studenci nie utrzymaliby się jednak w wielkich miastach.
Niewątpliwym plusem studiów dziennych jest bieżący kontakt z uczelnią, jeż życiem, z wykładowcami oraz współuczącymi się. W znaczący sposób wpływa to na opanowanie materiału danego kierunku, rozwiewanie wątpliwości, poszerzanie horyzontów wiedzy, poprzez wspólne poszukiwanie wiedzy lub czasem i rywalizację.
O ile szkoły policealne nie cieszą się zbyt wysokim prestiżem, o tyle wiele uczelni wyższych może pochwalić się osiągnięciami swoich pracowników i uczniów na arenie światowej. W konsekwencji prowadzić to może do sytuacji, łatwiejszego sięgania po znaczące stanowiska w karierze zawodowej.
Studia wieczorowe mają zupełnie inny charakter. Zgodnie z ich nazwą – zajęcia odbywają się od popołudnia do wieczora. Choć pozwala to osobom pracującym na podejmowanie wysiłków naukowych, to pamiętać należy, że studia wieczorowe są płatne. Nie da się ich dostosować do planu tygodnia w warunkach zmianowości pracy – co może być istotną przeszkodą w ich ukończeniu.
Na szczęście, w takiej sytuacji, rozwiązaniem są studia zaoczne. Nauka na nich odbywa się metodą „zjazdów”. Najczęściej raz na dwa tygodnie (czasem w innych odstępach czasowych), uczelnie wyznaczają weekendowe plany zajęć, kolokwiów i egzaminów, rozpoczynające się w piątek, a kończące w niedzielę. Nie pozostało już wiele kierunków, które byłyby bezpłatne. Na pewno jednak, zdobycie tą metodą wyższego wykształcenia, dla osoby pracującej, będzie najprostsze.

Czym są studia niestacjonarne?

Czym są studia niestacjonarne?

Ukończenie uczelni wyższej gwarantuje zdobycia dobrej pracy oraz daje liczne możliwości rozwoju zawodowego. Coraz większa liczba młodych osób zaraz po ukończeniu liceum decyduje się na studia. Bardzo ważne jest jednak, aby wybrać tryb dostosowany do własnych potrzeb. W tej mierze warto odwołać się do możliwości nauki w trybie studiów interdyscyplinarnych. Umożliwiają one ukończenie kilku kierunków w pięć lat. Są one przeznaczone dla osób szczególnie uzdolnionych, dla których rozwój osobisty jest najważniejszy.

W polskim porządku prawnym, w szczególności w prawie o szkolnictwie wyższym, wyróżnione zostały dwa rodzaje studiów – stacjonarne i niestacjonarne. Powszechnie używane są inne określenia – dzienne i zaoczne. W istocie, studia w trybie stacjonarnym realizowane są w tygodniu. Na ogół wszystkie zajęcia są obowiązkowe, a studenci utrzymywani są przez rodziców z uwagi na brak wolnego czasu. Istnieją jednak jednostki szczególne, które potrafią połączyć studia w trybie stacjonarnym z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Drugi profil studiów jest zdecydowanie bardziej popularny. Studia niestacjonarne – co to jest, wie każdy, kto musiał łączyć naukę z pracą. Są to inaczej studia zaoczne, które odbywają się w weekendy. Zajęcia formowane są w specjalne bloki realizowane w ramach poszczególnych zjazdów. Te z reguły odbywają się dwa razy w miesiącu. W przypadku, gdy program studiów jest bardzo rozbudowany, niezbędne jest częstsze odwiedzanie uczelni. Na ogół jednak wielkie akademie w dużych miastach decydują się na takie konstruowanie programów, aby były one zgodne z dobrem osób uczących się.

Regułą jest to, że studia niestacjonarne są odpłatne. Warunki uiszczania opłat każda uczelnia ustala indywidualnie. Przeważa praktyka, w myśl której akademie i uniwersytety o największym prestiżu pobierają znacznie wyższe opłaty niż konkurencja. Wynika to z faktu, że dyplom takiej uczelni jest dobrze postrzegany przez pracodawców. Nie da się ukryć, że tytuł uzyskany na znamienitej uczelni często znaczy więcej niż dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Istnieją programy pomocowe, dzięki którym studenci studiów niestacjonarnych mogą uczestniczyć w programie stypendialnym. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które nie pracują lub zarabiają niewystarczająco, aby móc samodzielnie się utrzymać. Na ogół jednak nie ma większego znaczenia, z jakiej miejscowości pochodzi słuchacz uczelni wyższej. W ramach uniwersytetów działają akademiki, które gwarantują pewną pulę miejsc noclegowych dla osób, które przyjeżdżają na zjazdy.

Reasumując, należy wskazać, że studia stacjonarne są bardzo korzystne dla osób pracujących. Możliwe jest łatwe znalezienie uczelni, na której czesne jest niewielkie. Ponadto w przypadku, gdy student pracuje w swoim przyszłym zawodzie, oprócz wiedzy ze studiów będzie dysponował również doświadczeniem. Da mu to niemałą przewagę nad osobami, które nie będą mogły się poszczycić tak znamienitymi kwalifikacjami. Dlatego w każdej sytuacji warto rozważyć studia zaoczne.

Jak wyglądają studia farmaceutyczne?

Jak wyglądają studia farmaceutyczne?

Farmacja jest od wielu lat postrzegana jako bardzo oblegany kierunek studiów. Wynika to z faktu, że obecnie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, którzy doskonale znają się na lekach oraz innych substancjach o przeznaczeniu medycznym. W Polsce powstają wielkie laboratoria, które chcą zatrudniać wykwalifikowanych farmaceutów. Dlatego wiele młodych osób, które doskonale znają tajniki chemii i biologii, decydują się na naukę w tym kierunku.

Warto wskazać, że studia farmaceutyczne można odbywać zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznie. Stwarza to wiele dodatkowych możliwości, z których ochoczo korzystają osoby pracujące. Ważne jest także rozmieszczenie placówek, na których farmację można studiować. Na ogół każdy uniwersytet medyczny posiada dział, w ramach którego ta ciężka sztuka jest wykładana. Szczególnie ośrodki wielkomiejskie bardzo chętnie przyjmują studentów, którzy pozytywnie zapatrują się na naukę na wspomnianym kierunku.

W trakcie pierwszego roku studiów młodzi farmaceuci mają za zadanie nauczyć się wszelkich wzorów, których wykorzystywanie jest niezbędne w dalszych latach nauki. Warto pamiętać, że wszelkie możliwe funkcje, które były omawiane na lekcjach fizyki, również mają niebagatelne znaczenie. Podkreśla się, że przyszli aptekarze muszą być zorientowani na wiele dyscyplin życia, które tylko z pozoru mają niewiele wspólnego z farmacją. Dlatego jeszcze przed wyborem studiów warto zastanowić się, czy mamy odpowiednie predyspozycje, aby ten ciężki kurs obrać.

Nauka na uczelni wiąże się z koniecznością zaliczenia wielu zajęć, które prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach. W trakcie takich lekcji słuchacze mają za zadanie tworzenie odczynników, kosmetyków oraz innych substancji, które mają znaczenie gospodarcze. Oczywiście wszystkie czynności dokonywane są pod czujnym okiem mistrza destylacji. Warunki pracy są bardzo sterylne, a sale wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, dlatego studenci ochoczo podchodzą do zajęć tego typu.

Tak jak na wielu innych kierunkach studiów, niezbędne jest także zaliczenie zajęć teoretycznych. Zwykle odbywają się one w formie wykładów. Niezwykle ważne jest, aby zachować na nich uwagę. Z pozoru nieważna informacja może zaważyć na pozytywnym wyniku egzaminu. Dlatego osoby, które mają problem ze skupieniem się na danej materii, powinny wyposażyć się w dyktafon. Dzięki temu ewentualne luki w notatkach będą mogły zostać łatwo uzupełnione z wykorzystaniem materiału dźwiękowego.

Bardzo ważną kwestią jest również egzamin końcowy. Podobnie jak studenci medycyny, przyszli farmaceuci muszą do niego podejść. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, który składa się z 200 pytań. Na ogół są one bardzo tendencyjne, jednakże mogą zdarzyć się pytania o kwestie rozbudowane, które wymagają poczynienia wielu skomplikowanych obliczeń. Część praktyczna egzaminu odbywa się przed trzyosobową komisją, która ocenia predyspozycje kandydata do zawodu farmaceuty.

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne to takie, które w najprostszym rozumieniu koncentrują się wokół człowieka i jego działalności oraz twórczości na tym świecie. Powszechnie uważa się kierunki humanistyczne za nieprzyszłościowe i powodujące, że ciężko znaleźć będzie pracę w wyuczonym zawodzie. Oczywiście jest w tym ziarnko prawdy, ale z drugiej strony studia te są niepotrzebnie aż nadto demonizowane. Nie jest prawdą bowiem, że każdy kto skończy któryś z humanistycznych kierunków nie będzie robił to, co kocha. Trzeba jednak przyznać, że średnie zarobki tzw. humanistów rzadko kiedy są bardzo wysokie, więc na tego typu kierunki powinni iść prawdziwi pasjonaci, którzy nie wyobrażają sobie pracy w jakimkolwiek innym zawodzie. Czasami bowiem tak jest, że osoby z własnej woli wybierają mniejszą pensję za cenę chodzenia do swojej pracy z uśmiechem i prawdziwym sensem tego, co się robi. Ważne jest bowiem także to, żeby te pięć lat studiów były produktywnie spędzonym czasem wśród tematyki, która realnie nas interesuje, a wręcz inspiruje. Jeśli więc literatura jest naszą główną pasją i nie wyobrażamy sobie siebie w innej roli to nie ma co się męczyć i wybierać kierunku, który nie będzie nas satysfakcjonował. Oprócz własnego złego samopoczucia i wrażenie, że to co się robi jest bezsensowne, pojawi się także kolejna wada, a mianowicie ludzie. Dużo łatwiej spotkać swoją bratnią duszę na kierunku, który jest po prostu bliższy zainteresowaniom. Jeśli pójdzie się na studia, które nie odpowiadają temu, co najbardziej człowieka interesuje, to nie ma co się dziwić, że ludzie, którzy tam się pojawią również będą mieli zupełnie inne ulubione formy spędzania wolnego czasu.

Jeżeli chodzi o najbardziej typowy kierunek humanistyczny na studiach wskazać należy polonistykę, gdzie trafiają najbardziej zakręceni na punkcie literatury młode osoby. Problemem dzisiejszej polonistyki jest jednak zbyt duża liczb miejsc na uniwersytetach, a w rezultacie przyjmowanie osób, które uzyskały bardzo niskie wyniki matur. Dodatkowo warto wiedzieć, że liczba studentów filologii polskiej jest niestety większa niż popyt na ich usługi w przyszłości. Innym typowym humanistycznym przedmiotem jest historia, która przyciąga jednak umysły bardziej analityczne niż polonistyka, ale nadal kochające literaturę i twórczość ludzką. Również i tutaj bardzo łatwo się dostać nawet na najlepsze uczelnie, ponieważ stosunkowo mało osób wybiera się na ów kierunek. Obecnie nawet otwiera się czasami kolejne studia typowo nauczycielskie, na których od razu połączona jest polonistyka z historią, co umożliwia uczenie potem obu tych przedmiotów humanistycznych w szkołach.

Bardzo popularne wśród humanistów jest prawo; spora część zdolnych młodych zainteresowanych językiem polskim lub historią, a często oboma jednocześnie wybiera właśnie ten kierunek ze względu na jego spore możliwości. Faktycznie, są one większe niż np. filologii polskiej, aczkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę, że nie są to typowo studia humanistyczne, a nawet wiele przedmiotów spodoba się bardziej ścisłowcom.

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia

Uzyskanie licencjatu z danej dziedziny wiedzy jest niezwykle istotne dla wielu osób. Przede wszystkim z reguły nie mają one problemów ze znalezieniem dobrze płatnej posady. Jest to bardzo ważne, ponieważ pieniądze umożliwiają im dalszy rozwój zawodowy. Na pozór jednak wydaje się, że sam licencjat jest wystarczający do tego, aby móc nazywać się człowiekiem wykształconym. Nic bardziej mylnego – obecnie coraz częściej ludzie decydują się na uzyskanie tytułu magistra. Jest on kluczowy w wielu branżach. Ponadto sami pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają pracowników, którzy mogą poszczycić się zdobyciem tego tytułu.

Wpływ na to, jaki przebieg mają studia drugiego stopnia, mają przede wszystkim osoby, które konstruują programy nauczania. I tak niemożliwe jest, aby słuchacze uczelni wyższych nie mieli zapewnionych optymalnych przerw między zajęciami. Zaznacza się z całą stanowczością, że są one konieczne, aby studenci dobrze przyswoili materiał. Ponadto w ich ramach mogą oni załatwiać swoje najpilniejsze sprawy, których nie mogą zrealizować poza godzinami lekcyjnymi. Mowa tu przede wszystkim o formalnościach w dziekanacie oraz skorzystaniu z biblioteki uniwersyteckiej.

Przed przystąpieniem do studiów drugiego stopnia warto zrobić sobie rok przerwy. Jest to kwestia istotna dla osób, które nie są zdecydowane, czy to odpowiedni krok. Krótka przerwa jest w stanie uświadomić im, że wykształcenie jest bardzo ważne i nie należy bagatelizować procesu jego zdobywania. Tym samym osoby z chłodnym umysłem będą w stanie podjąć tą kluczową decyzję z pełnym rozeznaniem. Sprawia to, że studenci drugiego stopnia niezwykle rzadko rezygnują z dalszej edukacji.

W ramach studiów magisterskich słuchacze zobowiązani są do zaliczenia zajęć planowych. Przeważnie przybierają one postać przedmiotów kursowych, których ukończenie gwarantuje zyskanie wielu potrzebnych w zawodzie kompetencji. Niestety, w programach studiów umieszczane są również przedmiot bezużyteczne, które nie mają zastosowania w określonej dziedzinie wiedzy. Mowa tu przede wszystkim o lekcjach wykształcenia ogólnego, wykładach monograficznych czy konwersatoriach. Na ogół jednak są to przedmioty swobodnego wyboru, dlatego każdy student ma możność wskazania materii, która budzi w nim jakiekolwiek zainteresowanie.

Najistotniejszą kwestią w trakcie studiów drugiego stopnia jest napisanie pracy magisterskiej. Jest ona tworzona samodzielnie przez studenta w ramach tak zwanego seminarium. Są to cotygodniowe zajęcia, na które przychodzi on z opracowaną literaturą przedmiotu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że takie lekcje odbywają się pod czujnym okiem ważnego pracownika naukowego. Co do zasady udział w seminarium jest dobrowolny, dlatego istnieje pewność, że pojawią się na nim jedynie studenci, którym zależy na świetnych wynikach. Pozostali słuchacze uczelni wyższej skazani są na samodzielną pracę nad opracowaniem. Dlatego zdecydowanie zaleca się korzystanie z bogatej oferty seminariów, odbywanych pod kierunkiem różnych promotorów.

Studia w dużym mieście

Studia w dużym mieście

Każda osoba, która planuje studia, uważnie wybiera miasto, w którym przyjdzie jej studiować. Wybór miasta wbrew pozorom jest bardzo istotny. Oczywiście część dnia student spędza w murach uczelni. Jednakże później toczy się życie towarzyskie. Jedni mają większe potrzeby prowadzenia życia towarzyskiego, inni mniejsze, jednakże miasto jest szalenie istotne. Są miasta, które mają dla studentów bardzo bogatą ofertę kulturalną. Są też miasta, w których ta oferta jest niezwykle uboga, a właściwie w ogóle jej nie ma. Trzeba zatem uważnie zastanowić się przed wyborem studenckiego miasta. Czasami wyboru po prostu nie ma, ponieważ ktoś chce studiować na przykład medycynę i dostaje się tylko do jednej uczelni w kraju. Jednak większość studentów ma wybór co do tego, w jakim mieście będzie studiować. Warszawa – studia w tym mieście naprawdę potrafią studentowi wiele dać. Duże miasta z reguły dysponują większą ofertę niż miasta małe. To zrozumiałe. Trzeba jednak pamiętać, że niekoniecznie wielkość miasta jest kwestią decydującą co do tego, czy w tym mieście warto studiować, czy też nie. Czasami małe miasteczka potrafią być niezwykle urokliwe i przyjazne dla studentów. Trzeba też wziąć pod uwagę aspekt finansowy studiów. Jeżeli ktoś przez całe studia będzie utrzymywany przez rodziców, musi liczyć się ze stanem ich portfela. Studia w miastach takich jak Warszawa potrafią dać studentowi ogromne możliwości. Trzeba oczywiście liczyć się z tym, że trzeba będzie wynająć miejsce w akademiku albo w mieszkaniu. To są koszty, które trzeba ponieść. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że duże miasto oferuje szereg praktyk studenckich oraz staży zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. W dużym mieście zdecydowanie łatwiej znaleźć pracę, która będzie odpowiadała studentowi i którą będzie można pogodzić ze studiami. Pracodawcy w dużych miastach zazwyczaj są o wiele bardziej elastyczni i pozwalają dopasować harmonogram pracy do harmonogramu zajęć na studiach. Miasto takie jak Warszawa to również miasto, w którym jest mnóstwo teatrów, kin i innych miejsc kulturalnych, w których student może rozwijać swoje zainteresowania. Czy studia w dużym mieście to propozycja dla każdego? Raczej nie. Są osoby, które zdecydowanie preferują małe miasteczka i trudno się im dziwić, ponieważ każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety. W dużym mieście trzeba przyzwyczaić się do tłumu i hałasu, a to nie dla każdego. W małych miasteczkach żyje się o wiele spokojniej, ale i możliwości rozwoju są mniejsze. Trzeba poukładać sobie życiowe wartości i plany i podjąć decyzję. Tę decyzję może być trudno podjąć w wieku 19 lat. Dlatego też warto nie przejmować się ewentualną porażką, ponieważ zarówno kierunek studiów, jak i miasto studenckie zawsze można zmienić. Nie jest prawdą, że tylko studia w dużym mieście pozwolą studentowi wypłynąć na szerokie wody. Dzisiaj praca zdalna daje coraz więcej możliwości. Niektórzy pracownicy nie mają nawet kontaktu bezpośredniego ze swoim szefem, ponieważ pracują online. Warto zatem rozważyć i tę drogę.