Resocjalizacja trudny zawód

Resocjalizacja trudny zawód

Szybkie tempo życia, stres, kłopoty związane z pracą i utrzymaniem domu, to bolączki współczesnej rodziny. W tym nieustanny brak czasu dla własnych dzieci, złe wzorce płynące z zewnątrz to powody, które sprowadzają dzieci i młodzież na złą drogę. A potem zaczynają się kłopoty wychowawcze w domu, w szkole i w środowisku. A od tego tylko krok do poprawczaka lub więzienia w przypadku osoby dorosłej. Czy niewłaściwie ukształtowanego człowieka można zmienić? Takimi osobami przystosowanymi do życia zajmują się specjaliści. Jeżeli kogoś interesuje kierunek resocjalizacja – studia takie może odbyć na wielu uczelniach w Polsce. Lecz studia to nie wszystko. Trzeba jeszcze posiadać indywidualne predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Przede wszystkim nie można być człowiekiem impulsywnym. Trzeba umieć kontrolować swoje emocje. Być odważnym, konsekwentnym, sprawiedliwym. A także jednocześnie spokojnym, opanowanym, zrównoważonym. Osoba kończąca studia na kierunku resocjalizacja posiada rozległą wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która związana jest z procesem resocjalizacji. Absolwent resocjalizacji potrafi poprawnie interpretować sytuacje wychowawcze i wszelkie zjawiska społeczne. Może więc prowadzić zajęcia wychowawcze, resocjalizacyjne i korekcyjne z osobą lub osobami niedostosowanymi społecznie. Może szukać zatrudnienia w placówkach takich, jak młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne. Albo w świetlicach socjoterapeutycznych lub świetlicach szkolnych. Może być również pedagogiem szkolnym lub kuratorem sądowym. Niewykluczona jest także praca w policji w jednostkach prewencyjnych. Ponadto kandydat na studia resocjalizacyjne musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, oraz kulturę osobistą. Czym jest resocjalizacja? Resocjalizacja jest procesem modyfikacji osobowości jednostki społecznej. Polega na przystosowaniu osoby zagubionej do życia w zbiorowości społecznej. Przystosowywanie takiej osoby odbywa się poprzez liczne zabiegi, które mają za zadanie ukształtować w danej osobie właściwe wartości i normy społeczne. Ponieważ wcześniej osoba ta nie umiała lub nie miała okazji przyswoić sobie poprawnych wzorców i norm. Celem resocjalizacji jest dopomóc takiej osobie w tym, aby zrezygnowała z przyswojonych sobie negatywnych reguł działania. A uczyła się wdrażać w swoje życie poprawne i właściwe normy życia społecznego. Gdzie najtrudniej pracować absolwentowi resocjalizacji ? Praca takiego specjalisty nie należy do łatwych, gdyż zawsze odbywa się z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Lecz najciężej przebiega ona w zakładzie karnym i zakładzie poprawczym. W więzieniu, czy w poprawczaku praca resocjalizacyjna zazwyczaj nie jest jedno problemowa. Lecz w pracy tej trzeba zmierzyć się z wieloma pokrewnymi problemami i działaniami na raz. Trzeba nie tylko posiadać wiedzę, ale także być niezwykle kreatywnym. Nie jest łatwo doprowadzić osobę zdemoralizowaną do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Lecz na szczęście w wielu przypadkach to się udaje.

Studia informatyczne w Warszawie

Studia informatyczne w Warszawie

Informatyka jest intensywnie rozwijającą się dziedziną nauki. Wraz z niezwykle szybkim rozwojem technologicznym, zapotrzebowanie na informatyków, programistów, administratorów sieci internetowych i administratorów baz danych wzrasta z każdym dniem. Drogą do tych zawodów będą studia informatyczne – Warszawa oferuje je na wielu uczelniach. Zainteresowani informatyką mają szeroki wybór uniwersytetów, szkół wyższych i akademii oferujących ten kierunek.
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to tylko pierwsze propozycje. Oprócz nich informatykę oferuje Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska prowadzi studia informatyczne na aż trzech wydziałach. Dwie szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie i Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie również prezentują ofertę edukacji w tej dziedzinie. Do listy dodać możemy również Uczelnię Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania i Europejską Uczelnię. To jednak nie koniec. Swój program oferuje Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych i Akademia Finansów i Biznesu Vistula, jak również Wyższa Szkoła Menedżerska i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, oraz Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych.
Zainteresowani kierunkiem informatyka i ekonometria powinni sprawdzić ofertę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także Uniwersytety Warszawskiego. Ci, którzy łączą zainteresowanie informatyką z medycyną, powinni przyjrzeć się Wojskowej Akademii Technicznej. Politechnika Warszawska oferuje kombinację elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a Uniwersytet Warszawski na trzech swoich wydziałach oferuje bioinformatykę i biologię systemów. Z kolei Politechnika daje studentom możliwość studiowania geoinformatyki.
Kandydaci na studia informatyczne posiadają więc szerokie spectrum wyboru, jeśli idzie o miejsce studiów. Specjalistów w dziedzinie IT wciąż brakuje, więc warszawskie uczelnie wychodzą naprzeciw rynkowi, oferując coraz więcej kierunków technologicznych. Każda z nich posiada szeroki wachlarz specjalizacji, z których studenci mogą wybierać, by jeszcze szczegółowiej ukierunkować swoją karierę. Absolwenci informatyki odnajdą pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wykorzystuje się sieci komputerowe, jak również w start-upach i korporacjach wytwarzających nowe oprogramowanie czy gry. Również poszukiwani są specjaliści zarządzający bazami danych i sieciami komputerowymi, czy też webmasterzy zajmujący się stronami www, zarówno od strony backendu, jak i frontendu. Niezależnie od wybranej ścieżki, absolwenci informatyki po znalezieniu pracy liczyć mogą na ciągły rozwój, szybki awans i bardzo dobre zarobki. Liczyć się jednak należy z tym, że informatyka oznacza ciągłą naukę ze względu na błyskawiczny rozwój branży.

Studia logopedyczne

Studia logopedyczne

Logopedia jest dziedziną nauki skupiającą się nad poprawnością języka. Wszelkie wady wymowy leczy się u specjalisty. Jeżeli naszym marzeniem jest praca głównie z dziećmi, mamy dużo cierpliwości i lubimy poszerzać cały czas swoją wiedzę, to logopedia – studia o tym kierunku są właśnie dla nas.

Najłatwiejszą drogą jest dostanie się na studia humanistyczne o kierunku filologia polska. Na drugim roku wybiera się specjalizację, może to być oligofrenopedagogika, korekta tekstu lub właśnie logopedia. Studia trwają 5 lat. Najpierw 3 lata licencjat, który kończy się obroną. Dobrze jest wybrać zakres materiału i temat właśnie z poprawności językowej. To nam ułatwi później szukanie pracy. Magisterka trwająca 2 lata, to kontynuacja poznanego materiału i rozszerzanie wiedzy. Jeżeli już obronimy tytuł i chcemy pracować z pacjentami, którzy mają wadę wymowy genetyczną lub osobami po wylewach, wypadkach samochodowych – to możemy zrobić jednoroczne studia podyplomowe z logopedii. Jest to zawód z przyszłością. Jest dużo ofert pracy dla logopedów w każdym mieście. Najczęściej zostają nimi kobiety, ale jest też nieliczne grono mężczyzn. Praktyki zazwyczaj odbywa się w gabinetach logopedycznych w szkołach. Zarobki osób, które wykonują ten zawód zaczynają się od 2000 netto, ale wraz z doświadczeniem zarobki idą w górę. Neurologopedzi zarabiają o wiele więcej, można liczyć na zarobek nawet do 6 tysięcy złotych. Jest to zawód bardzo wymagający i na pewno nie każdy się w nim sprawdzi. Na studiach jest dużo nauki, trzeba być na to przygotowanym. Często oprócz specjalizacji logopedii, równorzędnie jest też specjalność nauczycielska. Po odbytych studiach, można też uczyć dzieci w klasach od 4 do 6. Zwykle również te praktyki są odbywane w ramach studiów. Decydując się na ten zawód, można pomyśleć w przyszłości o założeniu własnego gabinetu. Jest to dobre i opłacalne rozwiązanie. Kwestie finansowe są dość duże, ale inwestycja zwróci się w kilka lat. Można też ubiegać się o różne ulgi i dofinansowania od państwa. Dobrze jest również poczytać blogi osób, które działają czynnie w tym zawodzie. Często opisują one swoje początki, błędy jakie popełniali i dają dużo przydatnych wskazówek. Inną drogą zawodowego logopedy może też być praca z aktorami. Przecież dla zawodu aktora priorytetem jest idealna dykcja i mowa. Osoby, które dopiero zaczynają swoją ścieżkę aktorską, chętnie inwestują w swój rozwój i mogą płacić naprawdę duże pieniądze. Prezenterzy telewizyjni i radiowi, też często decydują się na wizyty u specjalisty. Logopeda najczęściej pokazuje ćwiczenia, jakie powinni wykonywać i przekazuje instrukcje do praktyki w domu. Zawód logopedy jest na pewno bardzo fascynujący i daje ciągłe możliwość rozwoju osobistego. Bardzo ważnym aspektem jest też to, by nasza mowa była idealna. Nie możemy mieć wady wymowy, ponieważ nie będziemy mieli co szukać w tym zawodzie. Nad naszą dykcją można zacząć już teraz pracować w domu, jest wiele ćwiczeń dostępnych w internecie i książkach logopedycznych.

Prawo

Prawo

Prawo to kierunek studiów, który cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością i niesłabnącą estymą wśród młodych osób. Jest to bowiem dla wielu początek drogi zawodowej, która przyniesie w przyszłości dobrze płatną, a zarazem niezwykle interesującą pracę. Oczywiście życie weryfikuje niektóre marzenia, aczkolwiek generalnie pensje prawników odbiegają znacznie od średniej krajowej i pozwalają na życie na bardzo dobrym poziomie. Prawo wybierane jest więc bardzo często jako głos rozsądku, studia przyszłościowe, które zapewnią byt w przyszłości, a jednocześnie są całkiem ciekawe.

W ten sposób jeżeli chodzi o studia – prawo wybierane jest przez bardzo wiele osób, którzy mówią o sobie humaniści. Często z pasji chcieliby iść na historię, filologię polską, socjologię bądź politologię, ale zdają sobie sprawę, że jest to bardzo ryzykowne i może nie przynieść w przyszłości dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy. Prawo jest więc swoistym planem A, aczkolwiek w myślach cały czas pewne kierunku u wielu studentów mają pierwszeństwo. Ciężko stwierdzić czy jest to proceder dobry czy zły – z pewnością powoduje, że bardzo wiele osób zainteresowanych różnymi dziedzinami wiedzy skupia się na prawie, co tworzy wśród studentów niezwykle barwną mozaikę. Jest to swego rodzaju zbiór ludzi zdolnych o różnych pasjach i marzeniach, których połączyło to, że zdecydowali się iść na przyszłościowe studia o renomie i wielkiej tradycji.

Oczywiście jednak nie należy z powyższej tezy wysnuwać wniosku, że w takim razie na prawie każdy się nudzi. Otóż najczęściej osoby zainteresowane nauki humanistycznymi interesują się także smaczkami społecznymi, które można na studiach prawniczych znaleźć. Kierunek ten nie jest dla większości go studiujących nudny, po prostu zazwyczaj są rzeczy, które porywają danych ludzi bardziej. Z tego powodu nie należy myśleć o tych studiach jako o miejscu dla osób, które robią coś na przekór sobie, ale do swoich niebanalnych pasji dokładają czynnik racjonalny. Oczywiście jednak panorama studentów prawa jest bardzo rozległa – znajdą się też tacy, dla których kierunek ten jest najbardziej interesujący z tego, co można w ogóle wybrać.

Warto jednak powiedzieć, że jeśli idzie się na prawo tylko i wyłącznie myśląc o zarabianych w przyszłości pieniądzach, nie wytrzyma się na tym kierunku nawet pół roku. Są to bowiem studia specyficzne – co prawda na początku niespecjalnie wymagające, aczkolwiek dające już mniej więcej ogląd czym będzie się zajmować w przyszłości jako prawnik. Jeśli ktoś od razu poczuje, że ten kierunek nie jest dla niego – nic na siłę. Lepiej zrezygnować od razu i spróbować rozpocząć jeszcze studia na innym kierunku aniżeli męczyć się przed wiele lat. Wydaje się bowiem, że zdecydowanie lepszą opcją jest bycie wesołym historykiem czy polonistą aniżeli smutnym prawnikiem. Studenci muszą pamiętać, że są dorośli i pewne decyzje na temat przyszłości podejmują już całkowicie samemu, bez pomocy z zewnątrz. Nikt nie powie im dokładnie co mają robić, aby być szczęśliwym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z najistotniejszych i najprymitywniejszych ludzkich potrzeb. Ważnym zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, aby mogli bez obaw pracować, zakładać rodziny i nie martwić się o własne życie, czy dobytek.
W tym celu każde państwo na świecie musi się zmierzyć nie tylko z zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak na przykład agresja wrogiego suwerennego państwa, ale także wewnętrznymi, które są równie groźne, a nawet groźniejsze psychologicznie. Spodziewamy się zagrożeń płynących spoza państwa, to co zagraża nam wewnątrz jest niejednokrotnie ignorowane. Kiedy runie nasze poczucie bezpieczeństwa wewnątrz państwa, niebezpiecznie podważa to również stabilność naszego życia czy posiadania, nawet jeśli zagrożenie nie jest już realne. Dlatego zachowanie poczucia bezpieczeństwa jest równie ważne jak i dbanie o bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia pozwalają poznać teoretyczne i praktyczne elementy pozwalające na zachowaniu bezpieczeństwa obywateli państwa. Odnosi się to zarówno do ich życia, ale także ich dobrobytu, majątku, stabilności, jakości i poziomu życia, a także spokoju i pewności, aby mogli realizować się w innych sferach, pozwalając się państwu rozwijać się ekonomicznie, kulturowo i politycznie.
Student w toku studiów poznaje zarówno niebezpieczeństwa, a także pełen wachlarz sposobów ich przeciwdziałania. Bezpieczeństwu wewnętrznemu zagraża wiele czynników, z których żadnego nie należy lekceważyć. Życie i dobrobyt obywateli jest najważniejszy.
Istotnym zadaniem bezpieczeństwa wewnętrznego jest przeciwdziałanie terroryzmowi, który jest bardzo dużym problemem współczesnego świata. Dzięki szybkości i dostępności informacji w dzisiejszych czasach wywoływanie strachu stało się jednym ze sposobów walki. Częsty jest zarówno terroryzm wywołany przez obce siły, jak także domowy, za którym stoją osoby lub organizacje próbujące wywołać zmiany w społeczeństwie poprzez przemoc i strach.
Innymi zagrożeniami jest naruszanie porządku konstytucyjnego, a także rozpowszechnianie ideologii totalitarnych, nienawiści rasowej lub narodowościowej. Są to sprawy, które mogą spowodować niepokój w społeczeństwie, a także wywołać zamieszki czy nawet w ekstremalnym przypadku przyczynić się do rewolucji czy wojny domowej, dlatego nie należy ich lekceważyć.
Jednak nie tylko istotne jest zrozumienie, jakie zagrożenia czyhają na obywateli. Ważna jest również wiedza, jak im przeciwdziałać. Istotnym narzędziem pomocnym w tym zadaniu jest zdobywanie informacji. W tym celu student poznaje techniki przesłuchań, a także tajniki wywiadu, czy kontrwywiadu, który jest często ważnym elementem pomagającym dbać o bezpieczeństwo innych.
Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe uczy jak zachować dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli. Student rozumie stopień i rodzaj zagrożeń, a także wie, jak im przeciwdziałać. W dzisiejszym świecie, który wydaje się niepewny i pełen zagrożeń, piłowanie bezpieczeństwa jest ważnym zadaniem, który stoi przed absolwentem.

Studia podyplomowe – dlaczego warto się na nie wybrać?

Studia podyplomowe - dlaczego warto się na nie wybrać?

Już jakiś czas temu udało ci się ukończyć studia pierwszego stopnia, dlatego sądzisz, że teraz, mając już wyższe wykształcenie, bez trudu odnajdziesz się na rynku pracy. Rzeczywistość może się jednak okazać bardziej brutalna. Nagle okazuje się bowiem, że osób z tym samym wykształceniem jest w twoim kraju całe mnóstwo, a ty musisz z nimi rywalizować, co nie do końca ci wychodzi. Starasz się o kolejne prace, ale twoje rozmowy rekrutacyjne nie przebiegają najlepiej – zawsze potem okazuje się, że ktoś był od ciebie lepszy i mógł zaproponować więcej swojemu potencjalnemu pracodawcy. Jeśli masz już tego wszystkiego serdecznie dość i myślisz już nawet o tym, by całkowicie się poddać i rozpocząć pracę na stanowisku ekspedienta zwykłego marketu, pomyśl o zdobyciu dodatkowego wykształcenia. Zagwarantują ci je studia podyplomowe – szczecin. A skoro ukończyłeś już te o pierwszym stopniu, spokojnie możesz się na nie udać i zadbać jeszcze lepiej o swoją przyszłość.

Tak naprawdę dzięki studiom podyplomowym możesz jednocześnie kształcić się i pracować. Znajdź więc dla siebie jakiś etat. Nie musi być on koniecznie związany z twoim wykształceniem – zacznij po prostu pracować, aby zarobić na swoje utrzymanie i pozwolić sobie na dalszą edukację, zbliżając się coraz bardziej do realizacji swoich największych marzeń. Oczywiście konkretny rodzaj studiów podyplomowych musisz dokładnie przemyśleć. Jeśli studiowałeś budownictwo, a teraz zapiszesz się na studia podyplomowe z filologii angielskiej, nie będzie mieć to większego sensu – mając dwa zawody, nie stajesz się wcale lepszy, a jedynie tracisz swój cenny czas, który mógłbyś przeznaczyć na rozwinięcie posiadanych już umiejętności. Zakładając więc, że studiowałeś budownictwo, powinieneś iść dalej tą drogą. Możesz wyspecjalizować się w jednej z jego konkretnych gałęzi lub np. ukończyć dodatkowe studia podyplomowe z geodezji bądź architektury. Sam pomyśl, która opcja będzie dla ciebie najlepsza. Kształć się tylko na takich kierunkach, które coś ci dadzą – w przeciwnym wypadku twoja edukacja nie będzie mieć żadnego sensu.

Oczywiście studia podyplomowe – szczecin zapewniają ci nową porcję wiedzy. Dzięki nim możesz wyspecjalizować się w konkretnej branży, dowiedzieć się o niej dosłownie wszystkiego i tym sposobem pokonać zdobytymi umiejętnościami innych kandydatów starających się o zdobycie stanowiska w wybranych firmach. Masz większą wiedzę i lepsze umiejętności praktyczne. Możesz aktywnie to wszystko wykorzystywać i po prostu się tym chwalić, wpisując swoje dodatkowe wykształcenie do całego życiorysu. Pracodawcy zawsze zwracają na to uwagę. Dla nich bardzo ważne jest ogólne doświadczenie potencjalnych pracowników, ale liczy się też ich wykształcenie. Jeśli przyjdzie ci rywalizować z osobą o podobnych umiejętnościach i doświadczeniu, a okaże się, że ukończyła ona wyłącznie studia pierwszego stopnia, prawdopodobnie to właśnie ty dostaniesz tę pracę. Studia podyplomowe trwają wyłącznie dwa lata, dlatego bez trudu zdołasz je ukończyć.

Studia w Poznaniu.

Studia w Poznaniu.

Stolica Wielkopolski – Poznań to miasto kojarzone z początkami państwa polskiego. W Złotej Kaplicy Archikatedry na Ostrowie Tumskim spoczywają szczątki twórców potęgi państwa Piastów – Mieszka I i Bolesława I Chrobrego. Bogactwem pamiątek z burzliwej przeszłości miasta można zachwycać się niemal na każdym kroku. Jednak współczesność Poznania – miasta dynamicznego, młodego, prężnego zasługuje na jeszcze większy podziw i uznanie, niż lata minione.
Poznań to od wielu dziesięcioleci lider nowoczesnych badań naukowych. Jest również potężnym ośrodkiem akademickim. Na ośmiu wyższych uczelniach wyższych oraz ponad dwudziestu prywatnych naukę pobiera co rok prawie 80 tys studentów. Warto podkreślić, że poznańskie uczelnie od lat są na szczycie rankingów prowadzonych dla polskich uczelni przez tygodnik „Perspektywy”. W roku 2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uplasował się na pozycji czwartej, tuż za Politechniką Warszawską. Na miejscu pierwszym i drugim od lat królują te same uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński z Krakowa.
Jeśli chodzi o studia – Poznań ma jedną z najciekawszych w Polsce ofert. Niemal 30 uczelni prowadzi studia I, II, III stopnia na 50 kierunkach podzielonych na prawie 200 specjalności. Studiować można na studiach dziennych (stacjonarnych), zaocznych (niestacjonarnych), wieczorowych. Uczelnie w swoich regulaminach dopuszczają również eksternistyczny lub indywidualny tryb zdobywania wyższego wykształcenia.
Każda z ośmiu uczelni państwowych oraz większość prywatnych kształci kadry naukowe, czyli ma w ofercie studia doktoranckie.
Ponadto dla chcących zdobywać czy uzupełniać kwalifikacje, co rok w Poznaniu prowadzi się rekrutację na kilkaset różnych studiów podyplomowych.
Największymi uczelniami Poznania są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Politechnika Poznańska. Ponadto dzięki, wysokiemu poziomowi, co rok oblegane są podczas rekrutacji: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Przyrodniczy. Wielu studentów wybiera również naukę w Akademii Wychowania Fizycznego oraz na Uniwersytecie Artystycznym.
Poznańskie uczelnie, dbając o jakość kształcenia, współpracują ze sobą i tworzą międzyuczelniane kierunki interdyscyplinarne. Od lat można studiować w Poznaniu na kierunku prawno-ekonomicznym, który jest wynikiem porozumienia UAM i Uniwersytetu Ekonomicznego.
Obok kierunków powszechnie znanych i spotykanych na wszystkich uczelniach można w Poznaniu znaleźć niezwykle rzadkie specjalności. Na wydziale filologicznym studiujący tam angliści mogą specjalizować się w języku angielskim południowoafrykańskim. Dla potrzeb nowoczesnego przemysłu, w tym wojskowego, otwarto na politechnice kierunek optyka okularowa. Studiowanie na UAM niszowych, póki co, kierunków – geografia z ekologią lub chemia sądowa, daje młodym ludziom szansę na znalezienie ciekawej a przy tym bardzo dobrze płatnej pracy.
Każda poznańska uczelnia ma ciekawą ofertę dla pracujących – studia wieczorowe lub zaoczne cieszą się niesłabnącą od wielu lat popularnością, a uczelnie otwierają co rok nowe kierunki dla studentów niestacjonarnych.

Studia medyczne

Studia medyczne

Medycyna – studia. Jak to wygląda? Zastanawiają się nie tylko licealiści, którzy planują swoją przyszłość, osoby, które chcą zostać lekarzami. Warto się dowiedzieć zanim podejmie się decyzję, która będzie miała wpływ na całe Twoje życie. Jak wyglądają studia medyczne, jak się na nie dostać j jak się na nich utrzymać?

Co to są studia medyczne?
Studia medyczne to studia odbywające się na uczelniach medycznych, uniwersytetach medycznych. W Polsce jest takich uczelni dość dużo. Studia medyczne to studia odbywające się na wydziale lekarskim na kierunku lekarskim, więc nie ma kierunku medycyna. Studia trwają sześć lat, po których absolwenci dostają tytuł lekarza. Nie mają oni jednak prawa do wykonywania zawodu, nie mogę więc pracować jako lekarz. Po studiach absolwenci kierunku lekarskiego odbywają trzynastowieczny staż w szpitalu. Następnie muszą oni przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu. Punktacja z tego egzaminu liczy się w rekrutacji do specjalizacji. Najlepsi mogą zawalczyć o miejsca na dobrych specjalizacjach, na które jest mało miejsc. Absolwent kierunku lekarskiego po studiach nie kończą nauki, muszą oni uczyć się przez całe życie i uzupełniać swoją wiedzę, aby leczyć pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Jak się dostać na studia medyczne?
Aby dostać się na studia medyczne należy zdać z wynikiem bardzo dobrym matury z biologii i chemii. Bardzo dobry wynik to powyżej osiemdziesiąt procent. Papiery można składać do wszystkich uczelni medycznych w Polsce, a znajdują się one między innymi w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Katowicach, Krakowie i wielu innych miastach Polski. Proces rekrutacyjny do każdej uczelni kosztuje w granicach osiemdziesięciu złoty. Niektóre uczelnie wymagają dodatkowo dobrze zdanej matury z przedmiotów takich jak fizyka lub matematyka rozszerzona. Warto już w liceum przyłożyć się do nauki. Średnia ocen z liceum nie jest brana pod uwagę.

Dla kogo są studia medyczne?
Nie ma znaczenia, czy jesteś zmotywowany przyszłymi zarobkami czy uznajesz pracę lekarza jako misje i czujesz powołanie. Student medycyny powinien być dobrze zorganizowany, wtedy będzie zdecydowanie łatwiej, ponieważ jest dużo zajęć oraz dużo wiedzy do przyswojenia. Jest to zdecydowany skok w porównaniu do liceum. Łatwiej będzie też osobom zdeterminowanym i pewnym siebie, którzy mają zapał do nauki i łatwo się nie poddają.

Jak wyglądają studia medyczne? Jakie są najtrudniejsze przedmioty?
Na pierwszym roku studenci mają zazwyczaj przedmioty takie jak biologia, chemia, historia medycyny, histologia, cytofizjologia oraz słynna anatomia, która pochłania najwięcej czasu. Zajęcia odbywają się na prosektorium, gdzie znajdują się kości ludzi oraz leżą zwłoki. Co delikatniejsi studenci mogą mdleć lub wymiotować. Naukę zaczyna się od osteologii, czyli nauki o kościach i stopniowo przechodzi się do trudniejszych rzeczy jak mózgowie. Na koniec jest egzamin, na który składają się część teoretyczna oraz sławetne szpilki, na których ma się trzydzieści sekund na podpisanie szczegóły anatomicznego.

Wymarzone studia.

Wymarzone studia.

Każdy młody człowiek przechodzi w swoim życiu przez określony system edukacji. Początkowo maluchy zapisywane są do żłobków i przedszkoli, gdzie przystosowują się do samodzielnego radzenia sobie z podstawowymi czynnościami życiowymi. Pokazywane są młodemu człowiekowi sposoby wykonywania podstawowych zadań. Przedszkolaki przygotowywane są także do kolejnego etapu swojego życia, którym jest nauka w szkole. Kiedy uczeń osiągnie wiek szkolny przechodzi przez fazę nauczania początkowego, które wprowadza wychowanka do pozyskiwania wiedzy ogólnej. W pierwszych klasach, dziecko uczy się czytać i pisać. Myśleć logicznie i kreatywnie. Poznaje zasady prawidłowego zachowywania się oraz pozyskuje wiadomości związane z życiem społecznym. Kolejno uczniowie awansują do klas wyższych, kończąc edukację podstawową egzaminem, który daje im przepustkę do szkoły licealnej, technikum lub szkoły zawodowej. Wybierając szkolę ponadpodstawową młodzież powinna zacząć planować swoją dalszą przyszłość. Osoby, które są zorientowane na zawód techniczny wybiorą technikum lub zawodówkę, po których uzyskają dokumenty i kwalifikacje danego zawodu. Obowiązek nauki szkolnej w Polsce, mówi o tym, iż każdy uczeń musi uczęszczać do szkoły do momentu osiągnięcia przez niego osiemnastego roku życia. Wielu młodych ludzi kończy swoją przygodę z nauką szkolną po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego, który jest sprawdzeniem nabytej wiedzy na drodze dotychczasowej edukacji. Jednak nadal pozostaje ogromna ilość uczniów, którzy chcą kształcić się dalej. Planują ukończyć studia oraz różnego rodzaju kursy, które pozwolą zdobyć im odpowiednie wykształcenie oraz posiąść przydatną wiedzę, potrzebną do wykonywania wymarzonego zawodu. Podstawowym zagadnieniem, które nurtuje młodych ludzi jest wybór kierunku. Jakie studia wybrać, aby były one ciekawe oraz dawały przepustkę do uzyskania stabilnej i opłacalnej pracy? Niestety ciężko jednoznacznie określić, który z kierunków jest najbardziej atrakcyjny. Wybór dziedziny jest bardzo indywidualną sprawą. Każdy z przyszłych studentów powinien określić swoje zainteresowania oraz zdolności. Jedni będą dobrymi lekarzami, inni mają zmysł fizyczny czy chemiczny, a jeszcze inni świetnie sprawdzą się w roli zarządcy. Jedno jest pewne, decydując się na studia należy podążać za trendami. W obecnych czasach coraz więcej aspektów życia związanych jest z elektroniką i technologią. Mając na uwadze te czynniki osoby posiadające zdolności odpowiadające nowym technikom powinny wybrać kierunki informatyczne lub inżynieryjne.
Kolejnym, ostatnio modnym nutem są finanse. Na tego typu studiach uczeń przyswaja wiedzę na temat pozyskiwania pieniędzy oraz zarządzania nimi. Absolwenci tego rodzaju szkół wyższych początkowo zatrudniani są jako stażyści lub młodsi księgowi. Wraz z doświadczeniem i zdobywaniem nowych umiejętności osoba taka może spokojnie poprowadzić własny biznes.
Innymi opłacalnymi w dzisiejszych czasach kierunkami studiów są: prawo, logistyka i komunikacja, a także studia medyczne.
Stając przed zadaniem wyboru studiów, każdy uczeń powinien kierować się nie tylko opłacalnością przyszłego zawodu, ale przede wszystkim własnymi predyspozycjami, które pomogą mu w dojściu do sukcesu.

Fizjoterapia stawia na nogi

Fizjoterapia stawia na nogi

Życie nie oszczędza ludzi i nieustannie podlegamy jakimś chorobom i wypadkom. Człowiek w ciągu swojego życia narażony jest na wypadki samochodowe lub wypadki losowe. W wyniku czego dochodzi do złamania kończyn, a nawet miednicy lub kręgosłupa. Bywa, że złamanie jest to dość skomplikowane i wymaga zabiegu operacyjnego i późniejszej rehabilitacji. I wówczas potrzebni są ludzie, którzy są specjalistami, bo zajmują się fizjoterapią. Fizjoterapia, to ważna dziedzina w procesie leczenia pourazowego. Jej zadanie polega na przywróceniu sprawności uszkodzonego organu i na ogólnym usprawnieniu ciała pacjenta. A także na uśmierzeniu bólu fizycznego, który zawsze towarzyszy osobie poszkodowanej. Zabiegi fizjoterapeutyczne działają nie tylko przeciwbólowo, ale także przeciwzapalnie na chore kończyny. Lecz przy pomocy takich zabiegów można leczyć także choroby, jak np. kamienie nerkowe. Fizykoterapia jest jedną z form fizjoterapii. Ma różnymi bodźcami fizycznymi doprowadzić pacjenta do sprawności ruchowej. Do bodźców tych należą np. prąd elektryczny, światło, ultradźwięki, pole magnetyczne, a nawet ciepło i zimno. Ale także bodźce pobierane z natury np. borowina, czy słońce. Chcący pracować w tym zawodzie muszą skończyć studia – fizjoterapia, które przygotują ich do podjęcia pracy w szpitalu, przychodni, w sanatorium, czy gabinecie fizykoterapeutycznym. Jakie podstawowe funkcje spełnia fizykoterapia ? Pierwszą z nich jest funkcja prewencyjna. Jej zadaniem jest opracowanie ćwiczeń, które zapobiegłyby powstawaniu przewlekłych dolegliwości. Jak na przykład bóle kręgosłupa. Drugą jest funkcja lecznicza. Przy pomocy specjalisty tworzony jest specjalny program przystosowany dla jednej konkretnej dolegliwości. Dolegliwością tą może być nie tylko złamanie, ale również różnego rodzaju niedowłady, czy nawet zapalenie ścięgien. Trzecia funkcja to rehabilitacja. Czyli usprawnianie pacjenta np. po urazowym uszkodzeniu mięśni i układu nerwowego lub urazie głowy. Bardzo duże znaczenie w leczeniu takich dolegliwości mają urządzenia emitujące promienie laserowe. Ponieważ promienie lasera działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie. A przede wszystkim usprawniają usprawniają i regenerują uszkodzone tkanki. Zabiegi laserem stosuje się nie tylko przy uszkodzeniach kostnych spowodowanych wypadkiem, ale także chorobą, jak np. w chorobie zwyrodnieniowej stawów, przewlekłych stanach zapalnych, w dyskopatii, w przypadku przeciążenia mięśni i tkanek miękkich okołostawowych, czy przy zapaleniu ścięgien. A także przy nerwobólach, neuropatii cukrzycowej i w wielu innych jeszcze przypadkach. W fizykoterapii wykorzystuje się również energię elektromagnetyczną, która emitowana jest w małej częstotliwości i o niskim natężeniu. Zabiegi pola magnetycznego usprawniają system odpornościowy człowieka. I stosuje się je np. do lepszego ukrwawienia komórek. Pole magnetyczne stosowane jest również przy zwichnięciach, skręcenia, stłuczeniach, stanach zapalnych stawów, stanach zapalnych skóry, nerwobólach i bólach mięśni.