Jak zostać doradcą zawodowym?

Doradca zawodowy to fachowiec pomagający osobom, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Choć mogłoby się wydawać, że jego rola sprowadza się do pośrednictwa między pracodawcą a pracownikiem, rola doradcy jest znacznie szersza i ważniejsza.
Dbałość o przyszłych uczestników rynku pracy zaczyna się w Polsce już na etapie przedszkola i tzw. „zerówki”. W formie zabawy dzieciaki przechodzą wówczas etap preorientacji zawodowej. Nauczyciele mając świadomość, jak ważną decyzją jest wybór zawodu, przybliżają przedszkolakom pracę ich rodziców, dziadków, ludzi z otoczenia.
W szkole podstawowej na etapie I – VI jest to już poważniejsza orientacja zawodowa. Tu cechy poszczególnych zawodów poznaje się dokładniej. Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do miejsca ich pracy to tylko niektóre z form, dzięki którym można uczniom przekazać wiedzę o zawodach.
W klasach VII i VIII podstawówki oraz w szkołach ponadpodstawowych są organizowane zajęcia z doradztwa zawodowego. W szkole podstawowej pomagają one wybrać młodzieży typ szkoły średniej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dzięki działaniom doradcy zawodowego mają ułatwioną decyzję o wyborze studiów wyższych, albo szkoły policealnej czy pomaturalnej.
Od 1 września 2018 roku obowiązują w Polsce nowe przepisy oświatowe w zakresie doradztwa. Do 31 października każda szkoła zobowiązana była opracować, zatwierdzić i zacząć wdrażać system doradztwa zawodowego. Zapowiedź wprowadzenia zmian w prawie wywołała niemałe zamieszanie w placówkach, bowiem większość z nich nie miała (i nadal nie ma) specjalistów z zakresu doradztwa. W tej sytuacji wiele uczelni uruchomiło nowe kierunki na studiach, aby przygotować kadry do pracy w nowych warunkach.
Szukając szybkiego sposobu na zapewnienie fachowców do prowadzenia przedmiotu doradztwo zawodowe – studia podyplomowe wydają się być najlepszym rozwiązaniem.
Każdy nauczyciel, niezależnie od kierunkowego wykształcenia, może zapisać się na trzysemestralną podyplomówkę. Wielu organizatorów kształcenia na tym kierunku skorzystało z możliwości uzyskania dotacji ze źródeł rządowych lub zewnętrznych, przez co można uzyskać kwalifikacje doradcy zawodowego nieodpłatnie lub korzystając z bardzo wysokich dopłat. Biorąc pod uwagę fakt, że dla funkcjonujących z mocy prawa w szkołach funduszy na kształcenie nauczycieli, w sytuacji postawienia doradztwa zawodowego na pozycji priorytetu, będzie to okazja do rekompensowania nauczycielom wydatków na czesne, dojazd i pobyt na studiach.
Korzyści z zatrudnienia doradcy zawodowego nie są mierzalne, a ich skutki nie są natychmiastowe. Dobry doradca zawodowy pracujący w szkole, urzędzie pracy, firmie szkoleniowej nie działa na zasadzie „zapchajdziury” na rynku aktywności zawodowej. Doradca to mentor, ktoś kto dla osób niezdecydowanych, nieświadomych swoich możliwości, wycofanych otworzy świat nowych możliwości kształcenia, zdobycia nowego zawodu, a potem znalezienia nowej pracy. Dla wielu osób i ich rodzin to może być początek dostatniego, spokojnego życia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here