Studia – Szczecin

Studia - Szczecin

Szczecin to siódme co do wielkości miasto w Polsce liczące sobie ponad 400 tysięcy mieszkańców i stolica województwa zachodniopomorskiego. Bliska odległość do granicy niemieckiej powoduje, że ze Szczecina bardzo szybko i wygodnie dostać się do Berlina, stolicy Niemiec i jednego z większych europejskich miast słynącego z przepięknych bożonarodzeniowych jarmarków. Szczecin jest miastem położonym nad rzeką Odrą i jeziorem Dąbie. Znajduje się tam bardzo wiele zabytków, zwłaszcza z okresu rozkwitu miasta w XIX wieku, kiedy Szczecin był częścią Prus. Wcześniej zmieniał swoją państwowość wiele razy – był częścią Szwecji, a przez najdłuższy czas – od XII do XVII wieku stolicą osobnego Księstwa Pomorskiego pod rządami Gryfitów. Miasto prezentuje więc dzisiaj bardzo zróżnicowany obraz kulturowy, który pokazuje, że przewinęło się przez te ziemie bardzo wiele przedstawicieli rozmaitych narodów. Przed samą drugą wojną światową tereny te zamieszkiwali prawie wyłącznie Niemcy, którzy też są autorami dzisiejszego urbanistycznego i przemysłowego charakteru miasta. W czasie trwania wojny, Szczecin został zniszczony w 70-90%, aczkolwiek nadal podziwiać możemy charakterystyczne Wały Chrobrego, które stanowią dzisiaj reprezentatywną część miasta. Stoją przy nich najbardziej interesujące zabytki w Szczecinie, a umiejscowienie tego miejsca daje piękny widok na przepływającą poniżej Odrę. Położenie blisko Morza Bałtyckiego spowodowało, że w Szczecinie miał szansę rozwinąć się przemysł stoczniowy. Zadziało się to tam jako w trzecim polskim mieście po Gdyni oraz Gdańsku. Dzisiaj również Szczecin jest ważnym ośrodkiem jeżeli chodzi o przemysł morski.

Jeżeli chodzi o studia – Szczecin jest miejscem, w którym znajduje się wiele interesujących dla studenta szkół wyższych. Przede wszystkim znajduje się tam założony w 1984 roku Uniwersytet Szczeciński, który obecnie kształci 14 tysięcy studentów. W rankingach często przegrywa ze znajdującym się względnie blisko Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aczkolwiek rozwija się i stara się dorównać rosnącej konkurencji na polu uczelni wyższych. Na Uniwersytecie Szczecińskim kształcić się można na dziesięciu wydziałach. Interesującą uczelnią, bardzo unikalną dla tego miasta jest natomiast Akademia Morska w Szczecinie, jednak z nielicznych tego typu technicznych szkół wyższych w Polsce. Kształci ona prawie 4 tysiące studentów i została założona już w 1947 roku, czyli w dwa lata po zakończeniu działań wojennych. Jest ona kontynuatorką długiej tradycji szkolnictwa morskiego w tym regionie i miejscem, gdzie kształcić się mogą nowe kadry kierownicze i znawcy tematu. Ciekawą opcją jest także powstały z Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, który jest dobrym miejscem dla umysłów ścisłych chcących rozwijać się dalej w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami. Wymieniając uczelnie w Szczecinie nie można zapomnieć o Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, który jest miejscem kształcenia przyszłych lekarzy.

Studia gastronomiczne w pigułce

Studia gastronomiczne w pigułce

W dzisiejszych czasach społeczeństwo ma dużą świadomość na temat znaczenia zdrowia, a także odpowiedniego i racjonalnego żywienia. Ten fakt sprawia że coraz więcej ludzi podejmuje studia gastronomiczne. Obecnie mnóstwo osób znajduje pracę w gastronomii. Trzeba pamiętać że wśród społeczeństwa jest mnóstwo osób których wymagania rosną jako konsumentów. Zdrowe żywienie i życie tak zwane fit jest jak najbardziej
w modzie, tego też wiele osób przykłada wielką wagę do tego co spożywa. Wybierając studia gastronomiczne decydujemy się na bardzo odpowiedzialny kierunek. umożliwia on zdobycie specjalistycznej wiedzy
a także umiejętności z zakresu sztuki przygotowywania i serwowania potraw jak również projektowania i zarządzania placówkami, które prowadzą działalność gastronomiczną.
w trakcie studiów treści kształcenia które są zawarte w programach nauczania dotyczą jednocześnie tradycyjnych aspektów procesu świadczenia usług gastronomicznych oraz nowoczesnego podejścia do zaspokajania szybko zmieniających się potrzeb konsumentów.
Studia gastronomiczne to bardzo odpowiedzialny kierunek, ponieważ dotyczy on najważniejszych kwestii naszego życia, czyli żywienia. Decydując się na ten kierunek powinniśmy bardzo wnikliwie to przemyśleć, ponieważ należy bardzo poważnie podejść do tego tematu, gdyż chodzi tutaj o przyszłych klientów i konsumentów. Podejmując studia gastronomiczne możemy zacząć od studiów pierwszego stopnia czyli tak zwanych licencjackich bądź studiów magisterskich, czyli studiów drugiego stopnia.
Studia licencjackie trwają około 6 semestrów, czyli 3 lata, natomiast magisterskie około 4 semestrów, czyli 2 lat. W trakcie edukacji student bierze udział między innymi w zajęciach z:
-gastronomii w sztuce,
– cateringu i organizacji eventów,
– historii gastronomii,
– turystyki kulinarnej,
– savoir vivre,
– odstaw hotelarstwa,
– zarządzanie w gastronomii.
studenci również realizują praktyki zawodowe w placówkach w branży gastronomicznej takich jak:
-restauracje,
– bary,
– punkty gastronomiczne,
– placówki handlowe,
– hotele,
– stołówki.
Po ukończeniu studiów absolwent staje się specjalistą posiadającym wszechstronną wiedzę umiejętności a także kompetencje które umożliwiają zatrudnienie w obiektach gastronomicznych gastronomiczno-hotelarskich na każdym szczeblu ich organizacji oraz firmach projektujących wyposażenie obiektów gastronomicznych. dyplom studiów wyższych na tym kierunku umożliwia również prowadzenie własnej działalności branży gastronomicznej.
Studia gastronomiczne to idealna opcja dla osób interesujących się właśnie tą branżą lub chcących założyć własną działalność gospodarczą taką jak na przykład restauracja. wiele osób wiele osób prowadzących restauracje nie zawsze zna się na gastronomi, czasami są to osoby które po prostu chcą mieć własny biznes, a nie znają się w ogóle na kuchni. bardzo wskazanym jest żeby osoba prowadząca restauracje miała choć podstawowe pojęcie na temat obecnego żywienia, zasad, trendów czy też łączenia smaków. Studia gastronomiczne pozwalają na poznanie tego tematu i dojście do sukcesu.

Studia w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

Rzeszów to miasto wojewódzkie, stolica województwa podkarpackiego, która liczy sobie 180 tysięcy mieszkańców. Jest to więc duże miasto, które w ostatnim czasie bardzo specyficznie się rozwija, ponieważ lokalni włodarze potrafią umiejętnie korzystać ze środków unijnych. W Rzeszowie działa wiele szkół wyższych, a znaczną część mieszkańców miasta stanowią właśnie studenci – w mieście tym znajduje mieszkanie bardzo wiele młodych osób, co zapewnia życie do późnych godzin nocnych i moc atrakcji. Podkarpacie to region, który przez wiele lat odsuwany był w cień i nie rozwijał się tak prędko, jak inne części Polski. Dzisiaj sytuacja zaczyna się powoli zmieniać, a Rzeszów staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do studiowania. Mieszkańcy Podkarpacia szukając dobrej jakości uczelni wyższych nie muszą już podróżować do Krakowa czy Lublina, a nawet jeszcze dalej, tylko mogą wybrać coś z ofert rodzimych uczelni. Rzeszów znany jest także z ostatnich monumentalnych inwestycji, takich jak zbudowanie potężnego centrum konferencyjnego obok portu lotniczego. Co ciekawe, jest także jednym z nielicznych polskich miast, w których Główny Urząd Statystyczny przewiduje podwyższenie się na przełomie kolejnych pięćdziesięciu lat liczby ludności. Świadczy to o coraz większej atrakcyjności Stolicy Podkarpacia i rosnącym prestiżu miasta.

Jeżeli chodzi o studia – Rzeszów może pochwalić się istnieniem własnego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nie wszystkie miasta tej wielkości mają własną uczelnię, więc jest to swego rodzaju wyróżnienie. Co prawda wśród uniwersytetów zajął on dopiero siedemnaste miejsce w rankingu Perspektyw to powstał na początku XXI wieku, więc dopiero zaczyna wchodzić na swoją własną ścieżkę rozwoju. Na stronę uniwersytetu przemawia fakt, że posiada on nowoczesne sale wykładowe w najczęściej świeżo zbudowanych budynkach akademickich. Spora część środków na ten cel została pozyskana z Unii Europejskiej, która bardzo mocno stawia na rozwój najbiedniejszych regionów we Wspólnocie. W Rzeszowie znajduje się także Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, co świadczy, że miasto spełnia również warunek kształcenia technicznego. Jest to bardzo ważne, ponieważ istnienie uniwersytetu oraz politechniki powoduje, że uczelniana oferta miasta staje się pełna, a co za tym idzie jest ono w tej kwestii samowystarczalne i może stanowić bez problemu prawdziwe centrum zarządzania regionem.

Rzeszów dodatkowo jest siedzibą wielu innych placówek, takich jak Wyższe Seminarium Duchowne, które jest uczelnią wyższą dla osób myślących o zostaniu duchownym tj. księdzem lub zakonnikiem. W stolicy Podkarpacia znajduje się także wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu. Dodajmy, że prawa uczyć się można również na Uniwersytecie Rzeszowskim, więc ten prestiżowy kierunek nauczany jest na aż dwóch uczelniach wyższych w tym mieście. Poza tym w Rzeszowie siedzibę mają także Wyższa Szkoła Zarządzania, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna.

Licencja na zarządzanie.

Licencja na zarządzanie.

Wykształcenie wyższe, kiedyś przywilej klas najbogatszych, dzisiaj stało się powszechne i dostępne niemal dla wszystkich. Bliskość uczelni, nawet poza wielkimi ośrodkami akademickimi typu Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław, stała się udziałem mieszkańców niemal wszystkich miast powiatowych.
W kraju działają 434 uczelnie. Ilość kierunków oraz specjalizacji na nich jest trudna do policzenia. Ofertę poszerzają również formy w jakich może studia realizować, a poza trzema szczeblami studiów wyższych dodatkowo sieć ciekawych kierunków na studiach podyplomowych.
Każdy absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo maturalne może rozpocząć naukę na studiach I stopnia. Po trzech latach zaliczeń, kolokwiów, egzaminów składa pracę dyplomową, a po jej obronie uzyskuje tytuł licencjata (na kierunkach technicznych tytuł inżyniera) i może rozpocząć pracę w określonym zawodzie.
Każdy inżynier czy licencjat może sprawić, że po dwóch latach studiów stopnia II obok jego nazwiska pojawi się tytuł – magister. Studia II stopnia są dopełnieniem wykształcenia wyższego w stosunku do szczebla I.
Jeśli ktoś woli zdobywać wykształcenie bez przerwy między stopniami, wybiera jednolite studia magisterskie. Na większości kierunków magisterkę robi się w pięć lat. Farmaceuci i lekarze weterynarii potrzebują do tego pięć i pól roku. Lekarze studiują sześć pełnych lat.
Dla wybitnie zdolnych, zainteresowanych pracą naukową, uczelnie organizują studia III stopnia. Są to studia doktoranckie, a po ich ukończeniu i obronie pracy doktorskiej, posiadając tytuł naukowy doktora, można poświęcić się badaniom w rożnych instytucjach naukowych.
Dla osób mających, poza zdolnościami i określonymi zainteresowaniami, szczególne cechy charakteru dedykowane są na licznych kierunkach studia o specjalności organizacja i zarządzanie. W niemal każdym zawodzie potrzebna jest kadra zarządzająca, kierownicza. Takie właśnie studia – zarządzanie, to kuźnia przyszłych menedżerów, kierowników, dyrektorów, prezesów.
Program studiów z zakresu zarządzania w przeważającej części ma przedmioty związane z organizacją produkcji, zarządzaniem zasobami firmy, w tym zasobami ludzkimi. Kierowanie pracą zespołu w sposób dający największe korzyści dla obu stron, to znaczy i dla pracodawcy i dla pracowników, dla pożytku całej organizacji i jej otoczenia, to jedno z najtrudniejszych zadań. Zdolności przywódcze nie są cechą wiodącą każdego człowieka. Nawet jeśli każdy z nas jest materiałem na nowego Napoleona, to warto pójść na studia z zakresu zarządzania aby nauczyć się właściwych strategii.
Studia dla kadr kierowniczych nie są z reguły całkowicie odrębnymi, oderwanymi od określonych dziedzin życia. To tylko w filmowym hicie sprzed lat bohaterka chwaliła się, że jej „mąż jest z zawodu dyrektorem”. Dyrektor to nie zawód, a raczej kwalifikacje oparte na szerokich kompetencjach, które są niezbędne do wykonywania pracy na stanowiskach kierowniczych.
Współcześni menedżerowie, to posiadacze swoistych licencji na zarządzanie. Można je zdobyć podczas studiów I lub II stopnia, albo zdecydować się na uzupełnienie kwalifikacji menedżerskich poprzez studia podyplomowe.

Studia z zakresu kryminalistyki

Studia z zakresu kryminalistyki

Nauka na uczelni wyższej wcale nie musi być nudna. Wystarczy wybrać kierunek, który w możliwie największym stopniu nas interesuje. Obecnie oferta edukacyjna jest na tyle bogata, że każdy znajdzie materię na miarę swoich potrzeb. Bardzo często wybieranym w ostatnich latach kierunkiem jest kryminalistyka. Są to studia interdyscyplinarne, w ramach których poruszane są kwestie ścigania sprawców przestępstw oraz analizy dowodów, jakie zostały zebrane w danej sprawie. Z uwagi na to, że przestępczość w kraju utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, z roku na rok przybywa miejsc pracy dla profesjonalnych techników kryminalistycznych.

Warto jednak w pierwszej kolejności omówić pełny profil absolwenta. Studia – kryminalistyka przeznaczone są dla osób, które lubią wyzwania oraz zagadki. Już na pierwszym roku studiów słuchacze otrzymują kompleksową wiedzę na temat regulacji prawnych w naszym kraju. Największe znaczenie mają oczywiście przepisy karne, jednakże realizuje się także procedurę cywilną oraz administracyjną. Duży nacisk kładzie się na nauczanie logiki. Jest to przedmiot niezwykle istotny, ponieważ uczy dedukcyjnego myślenia oraz wychodzenia poza schemat.

Każda osoba, która pragnie zostać profesjonalnym detektywem, powinna przejść studia z zakresu kryminalistyki. To właśnie tam omawiane są ogólne motywy zbrodni, jakimi kierują się rasowi przestępcy. Znajomość takich zagadnień pozwala łatwo wychwycić sprawców, którzy przejawiają pewien powtarzalny model zachowań. W wielu wypadkach liczy się szybkość reakcji, dlatego profesjonalni kryminalistycy niejednokrotnie przyczyniają się do szybkiego i sprawnego załatwienia danej sprawy. Co ważne, biorą oni udział zarówno w śledztwach, jak i policyjnych dochodzeniach.

Bardzo istotną materią jest analiza dowodów. Przede wszystkim chodzi tu o umiejętność odczytywania wyników badania wariograficznego. Jak powszechnie wiadomo, wykrywacz kłamstw można bardzo łatwo oszukać. Obecnie dochodzi do wielu nadużyć w tym zakresie, ponieważ wspomniana wiedza jest już ogólnodostępna. Dobry kryminalistyk jest jednak w stanie wychwycić, w którym momencie dana osoba wywołuje zakłócenia. Jest to niezwykle ważna wiedza, ponieważ dzięki niej można łatwo podważyć zeznania i wskazać argumenty świadka, które w zupełności mijają się z prawdą.

Kryminalistycy zajmują się również badaniami balistycznymi. Niejednokrotnie ciężko jest odtworzyć okoliczności, w jakich popełniono dane przestępstwo. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnej aparatury pomiarowej kryminalistycy mogą ustalić, jaka była trajektoria lotu kuli oraz który ze sprawców przestępstwa pełnił w nim dominującą rolę. Jest niezwykle ważne, aby wszelkie badania i analizy popierane były racjonalnymi i przekonującymi dowodami. Dlatego technicy kryminalistyczni korzystają często z pomocy policji oraz innych organów ścigania. W sytuacjach, gdy dokładne odtworzenie zdarzenia wywołującego szkodę nie jest możliwe, spisuje się protokół z czynności, w których kryminalistycy brali czynny udział.

Studia za granicą

Studia za granicą

W dzisiejszych czasach możliwości naszej edukacji są naprawdę duże – mamy dostęp do bezpłatnych studiów na państwowych uczelniach, istnieje też wiele uczelni prywatnych, z bogatą ofertą możliwych kierunków kształcenia.
Wielu studentów łączy zdobywanie wyższego wykształcenia z przeprowadzką do większego miasta, gdzie często czekają ich szersze perspektywy niż w rodzinnych miejscowościach. Wielu ludzi wybiera też edukację za granicą, co można zauważyć też w Polsce.
Takie rozwiązanie ma oczywiście wiele wad i zalet. Do niekwestionowanych plusów studiowania poza ojczyzną należą oczywiście intensywne poznawanie innej kultury i obcego języka, którego studiując trzeba po prostu używać. Dzięki Unii Europejskiej i innym programom integracyjnym jest to też możliwe bez ogromnej liczby formalności do załatwienia i jest to dostępne dla niemal wszystkich. Niestety trzeba się liczyć też z „szokiem klimatycznym”, możliwością bycia niezrozumianym w obcym środowisku i brakiem dostępu do rzeczy których obecność wydaje nam się oczywiste.
Na studia za granicą wielu ludzi udaje się czasem tylko na jeden semestr, przez znany program Erasmus. Jednak są i tacy którzy wybierają spędzenie na zagranicznej uczelni całych trzech czy pięciu lat, często potem zostają w wybranym przez siebie kraju, czasem jednak wracają do Polski.
Najpopularniejszym chyba państwem, wybieranym przez młodych Polaków jest Wielka Brytania, możliwe że również przez brak konieczności opanowywania języka od podstaw. Obecnie jednak jej status jest dosyć niejasny przez trwające negocjacje w sprawie Brexitu i trudno powiedzieć cokolwiek na temat przyszłości tej kwestii. Wybierane są też często Niemcy czy państwa skandynawskie – Norwegia, Szwecja czy Dania. Kojarzą się nam one z wysokim standardem życia, ładnymi widokami i liberalną polityką, ale też z surową zimą i wysokimi cenami.
Decydując się na studia w Danii możemy liczyć na dobry program i rzetelnych wykładowców, a także nastawić się na korzystanie z bogatego dofinansowania uczelni wyższych. Myśląc o tym kraju przychodzi nam na myśl głównie Kopenhaga, z jej słynną syrenką i portem, tam też znajduje się większość duńskich uczelni. Możemy też jednak uwzględnić inne duże miasta, takie jak Odense czy Aarhus.
Dania jest stosunkowo małym krajem, zamieszkanym przez około pięć milionów ludzi. Język którym się posługują może się nam wydawać trudny, ale w tym kraju nie ma problemu z dogadaniem się po angielsku, zwłaszcza że jest tam bardzo wielu zagranicznych turystów.
Odstraszać nas mogą również ceny, które w porównaniu do polskich są bardzo wysokie, za zwykłą butelkę wody trzeba czasem zapłacić równowartość około dziesięciu złotych. Nie jest to jednak problemem dla miejscowych, gdyż zarobki są adekwatnie większe, a pracy tam nie brakuje, zresztą cały czas do ojczyzny Andersena przybywają imigranci;
Z pomocą nowych technologii i programów unijnych możemy dzisiaj studiować w niemal dowolnym miejscu Europy, może to być zarówno niezapomniana przygoda, jak i droga całego naszego życia.

Studia w Katowicach

Studia w Katowicach

Katowice to jedno z większych miast w Polsce, a także stolica województwa śląskiego licząca sobie prawie 300 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo miasto jest czołowym ośrodkiem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który słynie ze swojego potężnego wydobycia węgla kamiennego oraz innych surowców mineralnych, a także rozwiniętego przetwórstwa i hutnictwa. Całą konurbację zamieszkuje obecnie około 3 milionów ludzi, co stanowi potężną rzeszę osób zainteresowanych potencjalnymi studiami wyższymi. W okręgu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jest stosunkowo niewiele uczelni, aczkolwiek wybór istnieje. Z racji położenia oczywiście najbardziej dostępne są uczelnie techniczne, na które istnieje największe zapotrzebowanie. Cały region żyje gorąco przemysłem i to właśnie specjalistów w branży górniczej i hutniczej Śląsk cały czas potrzebuje, aby konurbacja rozwijała się nadal w bardzo dobrym tempie. Same Katowice są swego rodzaju centralnym punktem, bardzo dobrze skomunikowanym z innymi miastami w obszarze Górnośląskiego Obszaru Przemysłowego. Dzięki temu w zasadzie każdy mieszkaniec konurbacji ma możliwość codziennego dojeżdżania na uczelnie bez konieczności wynajmowania mieszkania – bardzo możliwe, że spora część osób będzie niezwykle ukontentowana tym ułatwieniem oraz wielką oszczędnością.

Jeżeli chodzi o studia – Katowice mają jedną z najbardziej znanych i coraz prężniej rozwijających się uczelni Górnego Śląska – Uniwersytet Śląski, na którym uczy się obecnie 25 tysięcy osób. Można tam poznawać tajniki bardzo wielu kierunków, w tym chociażby prawa, którego nauczanie odbywa się w świeżo zmodernizowanym, nowoczesnym budynku. Ułatwia to pracę, a także nadaje uniwersytetowi estetyczne ramy odpowiadające standardom dwudziestego pierwszego wieku. W Katowicach znajdują się też dwa wydziału Politechniki Śląskiej, czyli największej technicznej uczelni Górnego Śląska. Większość wydziałów, bo aż jedenaście znajduje się w sąsiednich Gliwicach, a kolejna dwa w Zabrzu. Wszystkie wskazane miasta są ponad 200 tysięczne, więc stanowią bardzo duże skupiska ludności.

Ważną uczelnią państwową jest również Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, która obecnie kształci 5 tysięcy studentów, którzy w przyszłości chcą zajmować się szeroko pojętą kwestią rekreacji innych osób lub uczyć przykładowo wychowania fizycznego w polskich szkołach. Nie można zapomnieć również o Śląskim Uniwersytecie Medycznym, który pełni doniosłą i odpowiedzialną rolę przygotowania młodej kadry lekarskiej na Górnym Śląsku. Region w tej kwestii ma bardzo duże osiągnięcia – wszakże w pobliskim Zabrzu dokonano pierwszego przeszczepu serca i do dzisiaj operuje się tam skomplikowane przypadki. Uniwersytet Medyczny w stolicy Górnego Śląska kształci obecnie 9 200 studentów. Kolejne 10 tysięcy natomiast uczy się w innej ważnej dla regionu uczelni, a mianowicie na Uniwersytecie Ekonomicznym, które ma dawać Górnemu Śląskowi dobrze przygotowaną i skorą do działania kadrę kierowniczą, która będzie potrafiła sprawnie zarządzać bogactwem regionu.

Studia z psychiatrii

Studia z psychiatrii

Psychiatra to lekarz, który jest odpowiedzialny za leczenie osób ze schorzeniami psychicznymi, niedorozwojami umysłowymi oraz innego rodzaju zaburzeniami o charakterze somatycznym. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie w Polsce brakuje takich specjalistów. Wynika to z faktu, że poza granicami naszego kraju istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na psychiatrów, a oferowane im stawki są kuszące. Dlatego niewielu młodych ludzi decyduje się na pozostanie w Polsce, gdy za granicą mogą zarabiać nawet kilkukrotnie więcej niż tutaj.

Psychiatria – studia to pierwszy etap, który należy ukończyć w tym kierunku. Każdy psychiatra jest lekarzem, dlatego niezbędne jest otrzymanie pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu na studia medyczne. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że kierunek ten od wielu lat jest oblegany. Dlatego już na etapie szkoły średniej należy skupić się na nauce takich przedmiotów jak biologia, chemia, matematyka i fizyka. Tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie solidnego wyniku, który zagwarantuje sukces i sprawi, że staniemy się słuchaczami poważanej uczelni medycznej.

Same studia z zakresu medycyny do łatwych nie należą. Trwają one 6 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza. Konieczna jest gruntowna znajomość anatomii, fizjologii oraz innych dziedzin, które mają zastosowanie w codziennej pracy medyka. Także zalążki prawa farmaceutycznego objęte są programem tych studiów. Konieczna jest szeroka wiedza interdyscyplinarna, którą mogą nabyć jedynie jednostki wybitne, nie bojące się wyzwań. Na szczęście w naszym kraju nie brakuje ludzi zdolnych, co sprawia, że z roku na rok szkolimy coraz większą liczbę lekarzy.

Warto zaznaczyć, że tuż po ukończeniu studiów niezbędne jest odbycie stażu. Dla przyszłego psychiatry niezbędne jest rychłe nabycie doświadczenia klinicznego. Dobrym miejscem na odbycie praktyki są zakłady psychiatryczne oraz szpitale o profilu neurologicznym. Także w domach pomocy społecznej chętnie przyjmowani są stażyści, którzy będą służyli radą osobom z zaburzeniami natury psychicznej. Możliwości jest wiele, dlatego każdy lekarz z pewnością będzie mógł wybrać ścieżkę adekwatną do jego umiejętności oraz indywidualnych predyspozycji.

Po odbyciu stażu lekarz dopuszczany jest do pracy na normalnych warunkach. Niestety, nie jest to jeszcze koniec. Należy odbyć specjalizację w kierunku psychiatrii. Takie szkolenie trwa kilka lat i kończy się specjalnym egzaminem, który odbywa się przed komisją powołaną przez Ministra Zdrowia. Należy tam zaliczyć część teoretyczną, która polega na rozwiązaniu długiego i bardzo złożonego testu. Jeżeli młodemu lekarzowi uda się pomyślnie przejść tą próbę, czeka go część praktyczna. W jej ramach dokonuje on opisu studium danego przypadku przed komisją konkursową. Jeżeli specjaliści z dziedziny psychiatrii uznają przydatność danego lekarza do wykonywania zawodu, wydają pozytywną decyzję o przyznaniu mu uprawnień zawodowych. W innym wypadku może on powtórzyć egzamin dopiero po upływie roku od dnia poprzedniego.

Studia w języku obcym

Studia w języku obcym

Znajomość języków obcych jest bardzo ważna, ponieważ otwiera szereg możliwości. Przede wszystkim poligloci mają w życiu zdecydowanie łatwiej niż osoby, które znają tylko język ojczysty. Chodzi tu nie tylko o łatwość w komunikowaniu się z obcokrajowcami, ale również o życie zawodowe. Znajomość dwóch języków obcych gwarantuje obecnie znalezienie dobrze płatnej pracy w każdej branży. Nie ma tutaj znaczenia, czy ktoś jest specjalistą w danej dziedzinie – pracodawcy chętnie przyjmują poliglotów, których taniej jest wyszkolić w danym fachu, niż wysyłać na drogie i bardzo nieskuteczne kursy językowe.

Należy mieć na uwadze, że uczenie się języków obcych w warunkach domowych jest niezwykle trudne. Wynika to z faktu, że obecne na rynku podręczniki często odbiegają od podstaw programowych wielkich uczelni. Dlatego w sytuacji, gdy dana osoba chce poznać tajniki języka obcego, powinna zdecydować się na specjalistyczne studia. Nie bez znaczenia pozostaje wynik z matury. Powinien być on odpowiednio wysoki, ponieważ kierunki tego typu są bardzo oblegane. Na szczęście jednak w niemal każdym dużym mieście znaleźć można akademię, w ramach której można z powodzeniem szlifować znajomość języków obcych.

Duże znaczenie ma fakt, że studia po angielsku są bezpłatne. Umożliwia to powszechny dostęp do edukacji, który jest gwarantowany przez przepisy Konstytucji. Należy jednak wskazać, że pewne usługi edukacyjne mogą być odpłatne. Oznacza to, że ewentualne wyjazdy na zagraniczne kampusy językowe są całkowicie płatne przez studenta. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby ubiegać się od dotację od organów administracji publicznej. Możliwe jest także znalezienie prywatnego sponsora, który sfinansuje taki wyjazd. W pierwszej kolejności warto namawiać do tego wielkie firmy, które mogą okazać się naszymi potencjalnymi pracodawcami. Koszt wyjazdu w porównaniu z korzyściami, jakie osiągnie przedsiębiorstwo gdy nas zatrudni, jawi się jako niewielki.

Doniosłe znaczenie dla studiów w języku angielskim ma fakt, że możliwy jest wybór dodatkowej specjalności. Tytułem przykładu, na śląskich uczelniach możliwe jest studiowanie budownictwa w języku angielskim. Oznacza to, że słuchacze tych studiów otrzymają aż dwa dyplomy. Pierwszy z nich będzie poświadczał znajomość zagadnień związanych z budownictwem oraz materiałoznawstwem. Z drugiej strony słuchacz otrzyma dyplom znajomości języka na poziomie zaawansowanym. Takie kwalifikacje otwierają przed absolwentami uczelni wyższej szerokie możliwości, w tym pracę na rzecz największych światowych przedsiębiorstw.

Warto zaznaczyć, że nie jest konieczne ograniczenie się do jednego języka. Istnieją również studia międzywydziałowe, dzięki którym można z powodzeniem uczyć się dwóch lub trzech języków jednocześnie. Jest to doskonała opcja dla urodzonych poliglotów, którzy od najmłodszych lat życia przejawiają zdolności językowe na najwyższym poziomie. W każdej sytuacji, gdy czujemy, że nauka języków obcych idzie nam bardzo sprawnie, powinniśmy skorzystać z polskiej oferty edukacyjnej.

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Wedle klasycznej definicji ekonomia to nauka społeczna, która zajmuje się tym w jaki sposób jednostka zarządza ograniczonymi dobrami, jakimi dysponuje w dziedzinach produkcji, wymiany oraz konsumpcji. Jest to więc stosunkowo nowa gałąź nauki, która skupia się na pieniądzach i ma na celu kształcić grupę osób, która będzie wiedziała w jaki sposób prowadzić gospodarkę, aby osiągała ona jak największy wzrost. Dzięki temu poziom życia obywateli na danym terenie, na którym gospodarka będzie dobrze działać będzie się poprawiał. Ekonomiści są dzisiaj bardzo potrzebni politykom, ponieważ wskazują, w jaki sposób rząd powinien ingerować w rynek, co należy zrobić, aby pobudzić dane sektory gospodarki itd. Są to ludzie odpowiedzialni za cały pędzący świat pieniądza, a ich największym, chociaż czasami utopijnym celem jest sprowadzenie całego świata do poziomu gospodarczego dobrobytu. Państwa bowiem diametralnie różnią się pod względem poziomu życia, aczkolwiek zbilansowana polityka rządowa i pomoc wykształconych ekonomistów może bardzo pomóc w wejście na wyższy poziom nawet wielomilionowych społeczeństw.

Oczywiście to wszystko działa w sferze makro, a wiedza ekonomiczna doskonale sprawdza się również, jeżeli chodzi o funkcjonowanie prostych gospodarstw domowych. Ekonomiści mogą podpowiadać ludziom, w jaki sposób inwestować swój kapitał, aby wejść na rynek w jak najbardziej komfortowej sytuacji. Są swego rodzaju badaczami wszystkich zachowań konsumentów, a ten sposób poznają aktualne rynkowe upodobania i preferencje. Pomagają oni społeczeństwu planować racjonalnie swoje wydatki, co na dłuższą metę będzie miało zbawienny wpływ na bardzo wiele potencjalnych inwestorów. Są także zatrudniani w dużych firmach, pełniąc odpowiedzialne funkcje przy opracowywaniu pod względem finansowym strategii rozwoju przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę wszystkie czynniki rynkowe.

Jeżeli chodzi o kierunek ekonomia – studia są przeznaczone więc przede wszystkim dla umysłów ścisłych, ale interesujących się żywo społeczeństwem i wszystkimi procesami, które w nim zachodzą. Obliczeń jest jednak na tyle dużo, że konieczna wydaje się biegłość z matematyki i dobrze zdany egzamin maturalny z tego przedmiotu. Wielu osobom pomóc może nawet fizyka, która również uczy ścisłego myślenia i patrzenia na świat. Na rekrutacje obok matematyki często są jednak potrzebne przedmioty, które wymagają szerokiej wiedzy o świecie, ponieważ jak już wspomniano kierunek ten wymaga zainteresowania społeczeństwem, czyli zwykłymi ludźmi i zachodzącymi wśród nich tendencjami. Na studia więc oprócz matematyki należy zdać bardzo często egzamin maturalny z geografii lub historii. Oczywiście konkretny dobór przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji jest już autonomiczną kwestią każdej uczelni wyższej, aczkolwiek to są takie ogólne zasady, o których trzeba pamiętać. Najbardziej prestiżową szkołą ekonomiczną jest znajdująca się w Warszawie Szkoła Główna Handlowa, specjalistycznego uniwersytety ekonomiczne są jednak w praktycznie każdym dużym mieście w Polsce.