Studia zaoczne?

Studia zaoczne?

Matura już za pasem. Czas zadać sobie pytanie: co dalej? Jednym z częstszych dylematów jest wybór studiów dziennych, zaocznych lub wieczorowych. Co jest najbardziej opłacalne? Wiele osób wybiera studia zaoczne, ponieważ w tygodniu pracują. W dużej mierze wiąże się to z tym, że za prywatne uczelnie musimy zapłacić. Wszystko sprowadza się do tego, jaki kierunek wybierzemy. Jeśli mowa o kierunkach, które są uznawane za trudne i odpowiedzialne, czyli na przykład medycyna, dość oczywistą odpowiedzią są studia dzienne.
Kolejna rzecz, jaką musimy wziąć pod uwagę, to dojazd. Studia zaoczne – Warszawa, tu mamy o tyle dobrze, że nie ma większego problemu z komunikacją. Jeśli więc mowa o ludziach spoza Warszawy, zawsze znajdziemy alternatywę. Trzeba jednak wziąć pod uwagę czas dojazdu. Jeżdżenie od poniedziałku do piątku, zwłaszcza w godzinach szczytu, może okazać się męczące. Długość naszej podróży znacznie się wydłuża z powodu korków i wszechobecnego tłumu. W weekendy natomiast sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Drobne utrudnienia się zdarzają, ale na pewno nie na taką skalę. Możemy skrócić czas podróży do minimum.
Pracując w tygodniu, powinniśmy też mieć na uwadze naszą kondycję psychiczną i fizyczną. Trzeba pamiętać o tym, że nie będziemy mieć dużo wolnego czasu tylko dla siebie. Studia zaoczne w dużej mierze zakładają pracę na własną rękę. Wykładowcy i profesorowie jedynie wprowadzają nas w tematy, ponieważ ich czas na przekazanie wiedzy jest bardzo ograniczony. Jeśli zależy nam na wypracowaniu warsztatu w danej dziedzinie i nieustannym zgłębianiu wiedzy, musimy przygotować się na pracę we własnym zakresie. Co po raz kolejny prowadzi do zmniejszenia czasu wolnego. Są uczelnie, które nie wymagają aż takiego zaangażowania poza zajęciami. Na stronach możemy poczytać o charakterystyce poszczególnych kierunków. Bardziej wiarygodnym źródłem są jednak studenci, którzy poznali system szkoły na własnej skórze. Warto zapytać znajomych, którzy już tego doświadczyli.
Jeśli jesteśmy tymi szczęściarzami, którzy nie muszą martwić się finansami, a co za tym idzie, nie muszą pracować w tygodniu, studia dzienne jak najbardziej się opłacają. Możemy całkowicie skupić się na studiowaniu.
Ciekawym wyborem są studia dzienne przez trzy lata, zakończone licencjatem, a potem przejście na zaoczne. Daje nam to możliwość pracy w zawodzie oraz zdobywanie doświadczenia, które na rynku pracy jest bardzo cenne. Jednocześnie podnosimy nasze kwalifikacje, które z kolei prowadzą do lepszych zarobków.
Mieszkając w Warszawie mamy to szczęście, że nasz czas wolny jest powiększony o czas dojazdów u innych.
Podsumowując, wszystko zależy od naszych możliwości i osobistych potrzeb. Jeśli więc zastanawiamy się co wybrać, warto wypisać sobie wszystkie za i przeciw, popytać znajomych, poczytać charakterystykę kierunków lub spróbować samemu. Zawsze możemy zmienić zdanie i przenieść się ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie. Zakłada to odrobinę wysiłku i złożeniu kilku podań, ale pomoże to ustosunkować się do tematu.

Studia administracyjne

Studia administracyjne

Praca w organach administracji publicznej wymaga ogromnej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego oraz innych dziedzin, które mają doniosłe znaczenie dla danego sektora. W dużej mierze należy opierać się na regulacjach kodeksowych, jednak należy mieć na względzie, że w wielu urzędach niezbędne jest stosowanie ustaw szczególnych. Dlatego od kandydatów na stanowiska w administracji publicznej wymaga się ukończenia studiów, które gwarantują nabycie odpowiednich umiejętności, takich jak wykładnia przepisów prawa i ich właściwe stosowanie.

Co do zasady najlepszymi kandydatami na urzędników są prawnicy. Niestety, obecnie coraz częściej wskazuje się, że nie mają oni odpowiedniego doświadczenia z zakresu analizy statystycznej oraz innych materii, które są powszechnie stosowane w urzędach. Sprawia to, że w wielu sytuacjach lepszymi kandydatami mogą okazać się administratywiści. Są to osoby, które ukończyły kierunek administracja – studia te są bardzo popularne ze względu na ich przystępność. Wskazuje się, że umiejętności, które można nabyć w ich toku, są tak pożądane, że niebawem państwo polskie zacznie otwierać specjalne szkoły prowadzące działalność edukacyjną jedynie w zakresie administracji publicznej.

Aby zostać administratywistą, niezbędne jest uzyskanie pozytywnego wyniku w trakcie rekrutacji na studia. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że konieczne jest uzyskanie dobrych wyników z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ bez tego ciężko się dostać choćby na studia zaoczne. Dlatego każda osoba, która jest zainteresowana pracą w administracji publicznej lub w korpusie służby cywilnej, powinna już na etapie liceum poczynić gruntowne przygotowania w kierunku matury. Pomocną dłonią mogą służyć liczne ośrodki szkoleniowe, które oferują usługi edukacyjne związane z wykładaniem historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Także dobrze zdana matura z języka polskiego może zaważyć na pozytywnym wyniku, dlatego nie warto tej kwestii bagatelizować.

Program studiów jest bardzo podobny do studiów prawniczych. Z reguły omawiane są te same ustawy, jednak w bardzo okrojonym zakresie. Tytułem przykładu, przyszły administratywista nie musi dobrze znać kodeksu cywilnego, jednak konieczne jest, aby pamiętał o jego podstawowych instytucjach, takich jak zagadnienie zdolności prawnej czy zdolności do czynności prawnych. Jest to doniosłe z praktycznego punktu widzenia, ponieważ w trakcie załatwiania powtarzalnych spraw urzędowych niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy w tym zakresie.

Otrzymanie dyplomu ukończenia studiów administracyjnych niesie szereg gwarancji. Przede wszystkim osoba, która go ma, może skutecznie ubiegać się o pracę w urzędach, placówkach medycznych oraz korpusach dyplomatycznych państw obcych. Możliwości jest wiele, dlatego każdy absolwent z pewnością znajdzie interesującą go pracę. Ponadto warto wskazać, że administratywiści mogą z powodzeniem ubiegać się o przyjęcie na aplikację komorniczą. Niestety, pozostałe zawody prawnicze są dla nich zamknięte.

Kierunek studiów – ratownictwo medyczne

Kierunek studiów - ratownictwo medyczne

Wielu zagrożeniom w naszym życiu nie da się zapobiec, nawet jeśli zastosujemy wszystkie środki zapobiegawcze. Czasem w wyniku niebezpiecznej sytuacji ulegamy uszczerbku na zdrowiu, które może kosztować nas nawet życie. Potrzebujemy wtedy osób, które zostały przeszkolone i mają doświadczenie, aby ratować życie i zdrowie.
Ratownictwo medyczne zajmuje się niesieniem natychmiastowej pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia. Osoby pracujące w tym zawodzie są pierwszymi, które muszą ocenić stan poszkodowanych i zapewnić im odpowiednią pomoc, a także dowieść do wykwalifikowanego personelu w placówce medycznej, którzy mogą im dalej pomóc.
Każdy człowiek możne znaleźć się w sytuacji, kiedy pomoc osoby zaznajomionej z technikami ratownictwa medycznego staje się nieodzowna. Ratownictwo medyczne jest niezbędne kiedy mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi, wypadkami np. komunikacyjnymi, domowymi, w pracy, a także innymi sytuacjami, kiedy zagrożone jest nasze życie lub zdrowie.
Ratownictwo medyczne – studia skupia się na przekazaniu studentowi wiedzy, która będzie niezbędna przy ratowaniu ludzkiego życia.
Ratownictwo medyczne niesie ze sobą wiele trudności. Student musi rozumieć, że są to studia wymagające, a absolwent będzie musiał pracować pod presją, często mając w swoich rękach ludzkie życia i zdrowie.
Zadaniem ratownika medycznego jest udzielenie natychmiastowej pomocy osobie poszkodowanej w celu uchronienia jej od śmierci, następnie bezpiecznym przetransportowaniu do wyszkolonego personelu, który może jej dalej pomóc. Nie jest to praca dla każdego. Trzeba mieć silną psychikę i potrafić trzymać dystans do sytuacji, z którymi będzie się spotykać. Nieraz będzie trzeba działać pod presją czasu, w trudnych warunkach terenowych, niebezpiecznej pogodzie, a nawet można spotkać się z niebezpiecznymi pacjentami lub osobami postronnymi.
Jednak taka praca możne być również wynagradzająca, ponieważ często to właśnie szybka reakcja ratownictwa medycznego jest przyczyną uratowania ludzkiego życia lub uchronienia osoby od poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ratownik medyczny jest pierwszy przy pacjencie i dlatego od jego pomocy bardzo wiele zależy.
Na studia na kierunku ratownictwo medyczne zawiera się wiedza teoretyczna, a także wiele zajęć praktycznych takich jak laboratoria czy praktyki, gdzie studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe, które przy tej pracy jest jednym z najważniejszych elementów.
Student w toku studiów poznaje medyczne czynności ratunkowe, jest również zaznajomiony z dziadzinami medycyny, które mogą być nieodzowne przy wykonywaniu pracy, takie jak na przykład: choroby wewnętrzne, położnictwo czy toksykologia.
Ratownictwo medyczne jest zawodem bardzo ważny dla społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Wiele ludzkich żyć zostało uratowanych dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji ratowników medycznych. Dlatego pomimo, że jest to kierunek wymagający i trudny, jest bardzo potrzebny tym, którzy potrzebują pomocy, ponieważ znaleźli się w sytuacji, kiedy zagrożone jest ich życie lub zdrowie.

Ile trwają studia?

Ile trwają studia?

Studia, czyli nauka w szkole wyższej, zwanej uczelnią, to okres zdobywania ostatnich szczebli wykształcenia przewidzianych w polskim systemie edukacyjny.
Dla każdego sześciolatka obowiązkowe jest roczne przygotowanie przedszkolne.
Siedmiolatek idzie na osiem lat do szkoły podstawowej. Nauka w podstawówce objęta jest konstytucyjnym obowiązkiem nauczania, za niespełnianie którego mogą być ukarani rodzice dziecka.
Po ukończeniu szkoły podstawowej nadchodzi czas kształcenia w szkole ponadpodstawowej. Do wyboru młodzież ma czteroletnie licea, pięcioletnie technika, trzyletnie szkoły zawodowe. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa maturalnego można zacząć studia.

Ze względu na program, długość, stopień trudności oraz uzyskiwany tytuł studia dzieli się na trzy szczeble:
I szczebel to studia licencjackie lub inżynierskie. Ich absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł zawodowy licencjata względnie inżyniera i ma możliwość uzupełniania wykształcenia na szczeblu wyższym.
II szczebel to studia magisterskie – studia uzupełniające, rozszerzające poziom wykształcenia w stosunku do studiów stopnia I. Absolwenci tytułowani będą zawodowym tytułem magistra lub magistra inżyniera.
Są również studia jednolite, łączące program studiów I i II stopnia.
III szczebel to studia doktoranckie. Studia przygotowują przyszłe kadry naukowe – badaczy, wykładowców uczelni. Celem studiów jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Po obronie jej autor uzyskuje naukowy tytuł doktora.
Ze względu na sposób studiowania naukę w szkole wyższej dzielimy na:
– studia stacjonarne, czyli dzienne,
– studia niestacjonarne, częściej zwane zaocznymi,
– studia wieczorowe,
– studia eksternistyczne o oraz indywidualny tok studiów.

Ile trwają studia?
Regulaminy poszczególnych uczelni i kierunków studiów ustalają długość trwania studiów w podziale na semestry. Dla studiów I stopnia przewiduje się 6 lub 7 semestrów.
Uzupełniające studia magisterskie trwają 3 lub 4 semestry.
Jednolite studia magisterskie na większości kierunków trwają 5 lat (10 semestrów). 5,5 roku (11 semestrów) to czas dla kształcenia przyszłych farmaceutów i lekarzy weterynarii. Najdłużej, bo aż 12 semestrów trwa nauka na kierunkach medycznych. Po ukończeniu medycyny absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy lekarza lub lekarza stomatologa.
Czas spędzony podczas studiów III stopnia – doktoranckich, zależy od złożoności badań, jakie doktorant prowadzi aby napisać pracę. Długość studiów to minimum cztery a maksimum osiem semestrów.
Prawie każdy kierunek studiów mona zrealizować w krótszym okresie czasu. Dla osób wyjątkowo zdolnych przewiduje się tok indywidualny, w którym możliwe jest zaliczanie programu studiów w tempie przyspieszonym.
Zdecydowanie częściej zdarzają się jednak przypadki wydłużania okresu studiów. Poza pierwszymi dwoma semestrami, które trzeba zakończyć pozytywnie zaliczonymi ćwiczeniami i zdanymi egzaminami, po każdym innym semestrze można skorzystać z przerwy w studiowaniu nazywanej urlopem dziekańskim i tym samym wydłużyć czas studiowania.

Studia we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

Wrocław to prężnie rozwijająca się stolica województwa dolnośląskiego i czwarte (po Warszawie, Krakowie i Łodzi) miasto co do wielkości w Polsce. Liczy sobie ponad 600 tysięcy mieszkańców. Wielość uczelni powoduje, że studenckie życie we Wrocławiu jak najbardziej kwitnie – znajduje się tam wiele miejsc, które z pewnością przypadną młodym ludziom do gustu. Jest także spora oferta kulturalna – bardzo wiele teatrów, kin, muzeów i galerii sztuki. Wrocław to także miasto o ważnych historycznych zabytkach, które koncentrują się w bliskim sąsiedztwie przepływającej przez miejscowość Odry. Co prawda, większość Starówki nie odbudowano po zniszczeniach II wojny światowej, ale nadal Wrocław może się podobać i być uznawany za dobry przykład gotyckiej architektury na dzisiejszych ziemiach polskich. To także miasto na obrzeżach kultur – obecnie zdecydowaną większością we Wrocławiu, jak i całym kraju są Polacy. Trzeba jednak pamiętać, że przed II wojną światową miasto praktycznie w całości zamieszkane było przez ludność niemiecką, większość budynków w tej miejscowości będzie miało przeszłość obcą, aczkolwiek nie mniej interesującą i intrygującą dzisiejszych spragnionych wiedzy studentów.

Jeżeli chodzi o Wrocław – studia najbardziej popularne są na Uniwersytecie Wrocławskim, który został założony już w 1702 roku przez cesarza Leopoldyna jako Akademia Leopoldyńska. Bogate tradycje niemieckiego szkolnictwa wyższego zostały przejęte w 1945 roku przez Polaków, kiedy powołano do życia dzisiaj istniejącą uczelnię. Co ciekawe, tradycjami odnosi się ona także do Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ponieważ z terenów dzisiejszej Ukrainy na Dolny Śląsk przesiedlono bardzo wielu Polaków, w tym środowiska akademickie, które w większości rekrutowały się na Wschodzie z Polaków. Dzisiaj Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, czwartym w rankingu perspektyw wśród uczelni wyższych będących uniwersytetami. Przegrywa tylko z Uniwersytetem Warszawskim, Jagiellońskim w Krakowie oraz Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Wrocławskim uczy się aktualnie około 30 tysięcy studentów na rozmaitych kierunkach.

Co ciekawe jednak, oprócz UWr we Wrocławiu znajduje się jeszcze ponad trzydzieści innych uczelni wyższych. Jest to duże miasto, więc normalnym jest, że popyt na tego rodzaju instytucje nie słabnie. Rozpoznawalną marką jest z pewnością ucząca aż 28 tysięcy studentów Politechnika Wrocławska. Wedle większości rankingów jest to jedna z najlepszych technicznych uczelni w Polsce, której silne zaplecze technologiczne pozwala na dogłębne kształcenie młodych umysłów ścisłych, którzy będą prowadzić świat ku dalszemu postępowi. Na uczelnianej mapie bardzo poczesne miejsce zajmuje Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, który kształci przyszłych lekarzy. Uczelnia zajmuje w swojej tematyce we wszystkich możliwych rankingach czołowe miejsca w Polsce i jest uznawana za jedną z najbardziej perspektywicznych w naszym kraju. Przyszłych biznesmenów zainteresuje z pewnością Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Studia podyplomowe w Katowicach

Studia podyplomowe w Katowicach

Nauka na wyższej uczelni, zwana studiami, to czas na uzyskanie wiedzy i umiejętności dających kompetencje do wykonywania określonego zawodu czy grupy zawodów. W zależności od typu uczelni i stopnia studiów różny jest czas nauki, uzyskuje się inne tytuły, nabywa odmienne uprawnienia.
Każdy absolwent szkoły średniej, który zda maturę, może kształcić się dalej w wyższej uczelni. Obecnie w Polsce działają 434 szkoły wyższe, z czego 132 mają status uczelni państwowych. Wybór typów szkół, kierunków i specjalności jest ogromny – każdy zainteresowany zdobyciem wyższego wykształcenia może znaleźć dla siebie coś odpowiedniego, zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami.
Pierwszym dostępnym poziomem kształcenia na poziomie wyższym są studia I stopnia. Trwają 6 semestrów, a kończący je absolwenci po obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł licencjata albo inżyniera. Mogą studiować dalej na stopniu II i po dwóch latach obronić pracę magisterską. Między kolejnymi szczeblami studiów można zrobić sobie przerwę. Czasem wymaga tego sytuacja rodzinna czy zawodowa.
Wielu studentów wybiera formę bez wyraźnego podziału na dwa odrębne typy wykształcenia. Jednolite studia magisterskie, zajmujące od pięciu do sześciu lat, są najczęściej realizowanymi na uczelniach państwowych studiami w formie stacjonarnej (dziennej).
Wybitne umysły, ludzie z zacięciem badawczym mogą po magisterium zdobyć po studiach szczebla III tytuł naukowy doktora. Studia doktorskie trwają minimum dwa a maksimum trzy lata. Są trudne, przygotowują kadry naukowe dla potrzeb instytutów badawczych i wyższych uczelni.

Każdy absolwent studiów, niezależnie od szczebla, który ukończył, może studiować dodatkowo na studiach podyplomowych.
Niemal każda szkoła wyższa w kraju organizuje co rok naukę w tej formie na wielu kierunkach i specjalnościach. Osoby decydujące się na podyplomówki chcą najczęściej uzyskać wyższe, rozszerzone kwalifikacje zawodowe, albo zdobyć zupełnie nowe. Uzyskanie nowych kwalifikacji, to szansa na otwarcie i poprowadzenie własnego biznesu albo znalezienie nowej, ciekawej, dobrze płatnej pracy.
Warto wiedzieć, że dla osób poszukujących propozycji na ciekawe i przydatne studia podyplomowe – Katowice przygotowały szczególną ofertę. Są w niej zarówno studia na kierunkach popularnych i znanych, jak też niszowych, które dopiero debiutują na uczelniach, a ich absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy.
Katowickie podyplomówki, jak większość tego typu form, trwają z reguły trzy semestry. Ich absolwenci uzyskują certyfikaty uprawniające do wykonywania określonego zawodu albo pracy na danym stanowisku. Dla przykładu – cieszące się największym zainteresowaniem studia na specjalnościach z zakresu psychologii umożliwią pracę w roli terapeuty, trenera, doradcy personalnego. Szeroki wachlarz zawodów, u podstaw których leży psychologia, to pomysł na nowe aktywności zawodowe dla osób niezadowolonych z przebiegu swojej dotychczasowej kariery.
Nauka na studiach podyplomowych organizowana jest w formie niestacjonarnej, czyli zaocznej. Dwudniowe zjazdy odbywają się co dwa – trzy tygodnie. Studenci zaliczają przedmioty będące w programie studiów na podstawie obecności, aktywności albo przy pomocy pisemnych prac kontrolnych.

Studia aktorskie

Studia aktorskie

Czy studia aktorskie są dla Ciebie? Nie odpowiemy Ci na to pytanie, ale ten tekst z pewnością pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Jeśli wciąż się wahasz, to znaczy, że powinieneś dobrze przemyśleć, co chcesz robić w przyszłości.
Na początku, warto zaznaczyć, że studia aktorskie są studiami bardzo trudnymi. Studia na wydziałach aktorskich należą do najbardziej obleganych kierunków, dlatego matura nie jest najważniejszym wyznacznikiem dla osób, które ubiegają się o indeks tego kierunku. Nie ulega wątpliwości, że świetne wyniki egzaminów są bardzo istotne, jednak kluczowy jest sprawdzian o charakterze praktycznym. Aby go zaliczyć, należy zapoznać się z zasadami i regułami tego egzaminu oraz odpowiednio się przygotować. Konkurencja zawsze jest bardzo duża, dlatego trzeba pamiętać, aby dać z siebie wszystko.
Studia aktorskie oznaczają sporą porcję wiedzy i umiejętności do przyswojenia. Studenci tego kierunku muszą być samodzielni, kreatywni i zdeterminowani. Od początku należy ustalać sobie cele i dążyć do nich obserwując starszych i bardziej doświadczonych aktorów.
Realia studiów aktorskich wymagają sporo samozaparcia i dyscypliny również dlatego, że często zajęcia trwają do późnych godzin, a po wyczerpujących zajęciach praktycznych, czeka jeszcze sporo materiału do przyswojenia. Dlatego decydując się, na ten rodzaj studiów, trzeba dobrze poznać siebie i ocenić własne możliwości. Praca w charakterze aktora, to w dużej mierze samodoskonalenie się, już od początku, czyli od pierwszego roku studiów. Często wymaga to wielu wyrzeczeń ze strony studentów. Nie raz trzeba odmówić sobie wyjścia ze znajomymi, weekendowego powrotu do domu lub bardzo ograniczyć czas przeznaczony na sen. Studia mają na celu rozwinąć wiele przydatnych umiejętności, jednak ze względu na dużą konkurencję rynkową trzeba pamiętać, że chociaż jest to ciężka i owocna praca, nie zawsze staje się automatycznie pewnikiem na rynku pracy. Jednak jak w każdym zawodzie, sukces zależy od talentu i ciężkiej pracy.
Od strony technicznej, zajęć jest faktycznie dużo i trzeba się do nich dobrze przygotować, ale to już zależy od każdego indywidualnie, ile czasu temu poświęci: jedni robią więcej prób, inni mniej i w zależności od tego łatwiej, lub trudniej jest im pogodzić życie prywatne ze szkołą. Te studia wymagają cierpliwości, a proces nauki nawet najprostszych rzeczy jest długi i związany ze stresem i z frustracją, kiedy nie wychodzi.
Wielokrotnie można usłyszeć, że ktoś chce grać w filmach, a w teatrze to nie za bardzo, bo nie podoba mu się praca wieczorami. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że aktor niezależnie od tego czy teatralny, czy telewizyjny czy filmowy zawsze ma dużo pracy i nie jest tak kolorowo jak mogłoby się wydawać.
Już w pierwszych dniach studiów studenci zdają sobie sprawę, że aktorstwo to wymagający zawód. Muszą być zawsze punktualni, umiejętnie współpracować z partnerem i z grupą, mieć w sobie duże pokłady empatii.
Jednak współmiernie do wysiłku, również satysfakcja jest ogromna, dlatego każdy, kto czuje, że to coś dla niego, powinien spróbować.

Studia magisterskie

Studia magisterskie

Studia wyższe to etap nauki na ostatnich szczeblach systemu edukacyjnego. Polski system po reformie z roku 2016 ma następujące szczeble:
– przygotowanie przedszkolne; obowiązkowe dla sześciolatków, trwa jeden rok,
– szkoła podstawowa – ośmioletnia, podzielona na dwa etapy: nauczanie początkowe w klasach I-III i przedmiotowe IV-VIII. Szkoła podstawowa jest szkołą ogólnokształcącą, przygotowującą do podjęcia nauki w szkołach średnich; dzieci i młodzież chodząc do podstawówki spełniają zapisany w Konstytucji RP obowiązek szkolny,
– szkoła ponadpodstawowa; okres nauki uzależniony jest od typu szkoły i trwa od trzech do pięciu lat; młodzież w szkołach ponadpodstawowych objęta jest konstytucyjnym obowiązkiem nauki, który wygasa w momencie ukończenia szkoły albo osiągnięcia wieku 18 lat.
Uzupełnieniem nauki w szkołach średnich są szkoły policealne. Ich zadaniem jest przygotowanie absolwentów do wykonywania określonego zawodu.
Absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę mogą kształcić się na uczelniach wyższych. Uczelnie w Polsce organizują naukę na trzech poziomach:
Studia I stopnia.
To trwające sześć lub siedem semestrów studia licencjackie lub inżynierskie. Po ich ukończeniu absolwent mający tytuł licencjata lub inżyniera może kształcić się na kolejnym szczeblu studiów.
Studia II stopnia.
Często nazywa się je studiami uzupełniającymi magisterskimi. Uzupełnienie dotyczy dopełnienia poziomu wykształcenia w stosunku do studiów I stopnia, a absolwent opuszcza studia II stopnia z zawodowym tytułem magistra.
Studia trwają 4 semestry. Można studia II stopnia realizować jako jednolite. Pięcioletnie studia magisterskie, albo trwające 11 semestrów studia dla farmaceutów lub weterynarzy oraz sześcioletnie studia medyczne kończą się obroną pracy dyplomowej.
Studia III stopnia.
To studia doktoranckie. System tych studiów kształci kadry dla potrzeb polskiej nauki i dydaktyki na wyższych uczelniach. Trwające minimum 2, a maksimum 4 lata kończą się napisaniem rozprawy doktorskiej. Absolwent otrzymuje naukowy tytuł doktora.
Większość kierunków na wszystkich uczelniach w Polsce umożliwia studentom naukę w różnym trybie. Poza uczelniami medycznymi oraz kierunkami politechnicznymi wymagającymi dużej ilości ćwiczeń praktycznych, laboratoryjnych, inne kierunki na wszystkich strzech stopniach można kończyć w formie:
– studiów stacjonarnych, czyli dziennych,
– studiów niestacjonarnych, tzw. zaocznych,
– studiów wieczorowych,
– w formie toku indywidualnego albo eksternistycznie.
Ukończenie studiów wyższych nie musi oznaczać końca procesu kształcenia. Dla osób mających dyplom I lub II stopnia w systemie edukacji przewidziano szeroką ofertę studiów podyplomowych, dzięki którym można zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. I tak osoba posiadająca tytuł licencjata informatyki może skończyć trwające trzy semestry studia podyplomowe w zakresie analizy zjawisk finansowych. Po studiach nadal będzie mieć tytuł licencjata, bo poziom wykształcenia pozostanie bez zmian, ale zyska kwalifikacje do wykonywania drugiego zawodu – analityka finansowego.

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Każdy, kto decyduje się na studia, staje przed problemem wyboru odpowiedniego kierunku. Jedni młodzi ludzie od dłuższego czasu wiedza jaką drogą chcą podążać, inni szukają czegoś dla siebie do ostatniej chwili. Osoby, które są z zamiłowania humanistami i mają w sobie sporo kreatywności z pewnością mogą wybrać studia dziennikarskie.
Dziennikarstwo to zawód, który polega na zbieraniu i upublicznianiu zdobytych informacji i wiadomości, za pomocą prasy, mediów oraz innych środków masowego przekazu. W pracy tej można wyróżnić kilka dziedzin.
Jedną z nich jest dziennikarstwo profesjonalne, które wykonywane jest wyłącznie przez wykwalifikowanych redaktorów. Aby uzyskać taki tytuł należy ukończyć, z wynikiem pozytywnym, wyższą szkołę dziennikarską. Odmienną formą profesjonalnego dziennikarstwa jest publicystyka nieprofesjonalna, której może podjąć się każdy człowiek posiadający zdolności piśmiennicze. Dyscyplinę tą można postrzegać także w ujęciu drogi, jaką informacje są przekazywane. Wyróżniamy tutaj dziennikarstwo prasowe, agencyjne, radiowe, telewizyjne lub internetowe. W zależności od tego, gdzie umieszczane zostaną nowiny zdobyte przez redaktora, można odkreślić jego rodzaj. W pracy publicysty mamy do czynienia także z dziennikarstwem komercyjnym oraz niekomercyjnym. Pierwsze z nich cechuje się tym, iż zlecenia realizowane są dla zysku, a za wykonaną pracę dostaje się odpowiednie wynagrodzenie. Obecnie recenzenci specjalizują się w konkretnych dziedzinach. Zazwyczaj nie podejmują się każdej tematyki, a wybierają tą najbliższą swoim upodobaniom.
Aby zostać profesjonalnym dziennikarzem i uzyskać odpowiednie przygotowanie i doświadczenie należy ukończyć odpowiednie studia. By dostać się na tego typu kierunek, przyszły student musi posiadać zdaną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Oprócz najważniejszego przedmiotu warto dobrze znać historię, a także mieć odpowiednią wiedzę o społeczeństwie i kulturze. Przyszli dziennikarze muszą posiadać wysoką wiedzę na temat języka ojczystego, a także umieć poprawnie wykorzystać styl, gramatykę i bogaty zasób słownictwa. Udając się na tego rodzaju studia należy pamiętać, iż jest to dziedzina wieloprzedmiotowa. Oprócz tego, że trzeba być dobrym humanistą każdy student powinien mieć w sobie trochę konkretyzmu i ścisłego umysłu. Przedmiotami, z jakimi mają styczność uczniowie szkoły wyższej to m.in. socjologia, politologia, prawo czy filozofia. Studenci zdobywają wiedzę na temat metod i technik dziennikarskich wykorzystywanych w różnego rodzaju massmediach. W programie nauczania pojawiają się także zajęcia z emisji głosu czy dykcji. Szkoła wyższa daje możliwość uzyskania tytułu licencjata lub magistra. Uczeń, który chce ukończyć pełen kurs dziennikarski będzie musiał poświęcić 5 lat na naukę tego przedmiotu. W ciągu tego okresu młody człowiek pozyska wiedzę teoretyczną jak i spore doświadczenie praktyczne. Po ukończeniu szkoły, absolwent może zostać zatrudniony w różnego rodzaju agencjach redakcyjnych lub pracować „na własną rękę”.

Stomatologia-ciężki kawałek chleba

Stomatologia-ciężki kawałek chleba

Każdy z nas jako dziecko marzył o zostaniu lekarzem, policjantem, strażakiem, prawnikiem albo aktorem. Wielu zrealizowało swoje dziecięce marzenia i wykonuje upragniony zawód. Jednak nikt za młodu nie chciał zostać dentystą. Dopiero w późniejszych latach życia, większa część kandydatów na uniwersytetach medycznych, decyduje się wybrać studia stomatologiczne. Dlaczego tak się dzieje skoro nikt nie marzy o wykonywaniu tego zawodu?
Odpowiedź jest bardzo prosta. To się opłaca! Zastanówmy się przez chwilę nad tą kwestią. Każdy z nas posiada komplet zębów, o które chce dbać i większość wybierze się do prywatnego stomatologa, u którego zostawi średnio od 100zł do nawet 1000zł za jedną wizytę. Do tego dochodzą regularne wizyty kontrolne, zabiegi kosmetyczne jak wybielanie czy prostowanie zębów, o implantologii nie wspominając. Dobrze wiemy, że dobry stomatolog to skarb, który zadba nie tylko o zdrowie naszego uzębienia ale również o nasz komfort podczas wizyty. Zapotrzebowanie na usługi stomatologiczne, oraz na lekarzy tej dziedziny, od wielu lat jest ogromne i nic nie wskazuje aby w najbliższej przyszłości ta tendencja miała się zmienić.
Brzmi jak bajeczna recepta na zawód marzeń, który zapewni osobie go wykonującej życie w dostatku i luksusie. Poniekąd jest to prawda, jednak jest jedno wielkie „ale”. Jest to ciężka praca pod względem fizycznym i psychicznym, a studia stomatologiczne są jednymi z najcięższych jakie istnieją. Co więcej, jeśli nie posiadamy swego rodzaju talentu i zacięcia to raczej nie odniesiemy spektakularnego sukcesu w tej dziedzinie.
Studia stomatologiczne trwają pięć lat podczas których zajęcia zazwyczaj trwają od rana do wieczora. Nastawione są głównie na praktykę, ponieważ to właśnie ona czyni mistrza, jednak z żywym pacjentem student ma do czynienia dopiero na trzecim roku. Po ukończeniu studiów i zdaniu wszystkich egzaminów praktycznych, absolwent otrzymuje ograniczone prawo do wykonywania zawodu. Z takimi uprawnieniami może przystąpić do wielomiesięcznej praktyki zawodowej w przychodni dentystycznej. Po ukończeniu praktyki absolwent może przystąpić do Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Państwowego i dopiero po jego zdaniu otrzymuje tytuł lekarza dentysty i pełne prawo do wykonywania zawodu. Tutaj następuje moment, w którym można zacząć myśleć o swoim biznesie albo pracy w prywatnej klinice, które zapewnią świetlaną przyszłość o której każdy z absolwentów marzy.
Podsumowując, studia stomatologiczne są niezwykle wymagające. Mogą w znacznym stopniu odebrać nam życie towarzyskie zmuszając do siedzenia na uczelni albo nad książkami, będą nam rzucać pod nogi kłody w postaci dość trudnych egzaminów i kazać odbywać wiele miesięcy praktyk. Jednak uzyskanie tytułu lekarza dentysty otworzy przed nami wiele niezwykłych możliwości zawodowych. Przy założeniu, że całkowicie poświęcimy się nieustannemu doskonaleniu i dokształcaniu, bardzo szybko nabędziemy doświadczenie i umiejętności niezbędne do zapewnienia sobie dobrobytu. Dobrobytu, który kusi przyszłych stomatologów już od wielu lat.