Resocjalizacja trudny zawód

Szybkie tempo życia, stres, kłopoty związane z pracą i utrzymaniem domu, to bolączki współczesnej rodziny. W tym nieustanny brak czasu dla własnych dzieci, złe wzorce płynące z zewnątrz to powody, które sprowadzają dzieci i młodzież na złą drogę. A potem zaczynają się kłopoty wychowawcze w domu, w szkole i w środowisku. A od tego tylko krok do poprawczaka lub więzienia w przypadku osoby dorosłej. Czy niewłaściwie ukształtowanego człowieka można zmienić? Takimi osobami przystosowanymi do życia zajmują się specjaliści. Jeżeli kogoś interesuje kierunek resocjalizacja – studia takie może odbyć na wielu uczelniach w Polsce. Lecz studia to nie wszystko. Trzeba jeszcze posiadać indywidualne predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Przede wszystkim nie można być człowiekiem impulsywnym. Trzeba umieć kontrolować swoje emocje. Być odważnym, konsekwentnym, sprawiedliwym. A także jednocześnie spokojnym, opanowanym, zrównoważonym. Osoba kończąca studia na kierunku resocjalizacja posiada rozległą wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, która związana jest z procesem resocjalizacji. Absolwent resocjalizacji potrafi poprawnie interpretować sytuacje wychowawcze i wszelkie zjawiska społeczne. Może więc prowadzić zajęcia wychowawcze, resocjalizacyjne i korekcyjne z osobą lub osobami niedostosowanymi społecznie. Może szukać zatrudnienia w placówkach takich, jak młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne. Albo w świetlicach socjoterapeutycznych lub świetlicach szkolnych. Może być również pedagogiem szkolnym lub kuratorem sądowym. Niewykluczona jest także praca w policji w jednostkach prewencyjnych. Ponadto kandydat na studia resocjalizacyjne musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychiczne, oraz kulturę osobistą. Czym jest resocjalizacja? Resocjalizacja jest procesem modyfikacji osobowości jednostki społecznej. Polega na przystosowaniu osoby zagubionej do życia w zbiorowości społecznej. Przystosowywanie takiej osoby odbywa się poprzez liczne zabiegi, które mają za zadanie ukształtować w danej osobie właściwe wartości i normy społeczne. Ponieważ wcześniej osoba ta nie umiała lub nie miała okazji przyswoić sobie poprawnych wzorców i norm. Celem resocjalizacji jest dopomóc takiej osobie w tym, aby zrezygnowała z przyswojonych sobie negatywnych reguł działania. A uczyła się wdrażać w swoje życie poprawne i właściwe normy życia społecznego. Gdzie najtrudniej pracować absolwentowi resocjalizacji ? Praca takiego specjalisty nie należy do łatwych, gdyż zawsze odbywa się z osobami nieprzystosowanymi społecznie. Lecz najciężej przebiega ona w zakładzie karnym i zakładzie poprawczym. W więzieniu, czy w poprawczaku praca resocjalizacyjna zazwyczaj nie jest jedno problemowa. Lecz w pracy tej trzeba zmierzyć się z wieloma pokrewnymi problemami i działaniami na raz. Trzeba nie tylko posiadać wiedzę, ale także być niezwykle kreatywnym. Nie jest łatwo doprowadzić osobę zdemoralizowaną do poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Lecz na szczęście w wielu przypadkach to się udaje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here