Ubezpieczenie na pobyt w szpitalu

Pobyt w szpitalu nie należy do przyjemności, często wiąże się też z dodatkowymi kosztami. Jednym z rozwiązań, które mogą pomóc w tej sytuacji, jest ubezpieczenie na pobyt w szpitalu, które zależnie od rodzaju polisy pozwala otrzymać od 100 do 500 złotych za jeden dzień spędzony w szpitalu w charakterze pacjenta. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej warunkami oraz z ofertą danego ubezpieczyciela. Warto też porównać ubezpieczenie na pobyt w szpitalu oferowane w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Na czym polega i jak działa ubezpieczenie na pobyt w szpitalu?

Prywatne ubezpieczenie na pobyt w szpitalu to opcja niezależna od podstawowego ubezpieczenia NFZ. Polega ono na tym, że wykupując polisę i spełniając ujęte w niej warunki, możemy otrzymać świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu na leczeniu w szpitalu. Pamiętajmy jednak, że w umowie dokładnie określone są przypadki hospitalizacji, w których świadczenie zostanie wypłacone. Jednym z nich zazwyczaj jest to, że pobyt w szpitalu musi odbywać się na terenie Polski. Oznacza to, że kiedy trafimy do szpitala za granicą, ubezpieczenie na pobyt w szpitalu nie będzie działało, chyba że wyraźnie zostało ujęte w umowie, że jest inaczej. Niektóre polisy oferujące ubezpieczenie na pobyt w szpitalu gwarantują wypłatę świadczenia w razie hospitalizacji w konkretnych krajach – wykupując polisę, należy dokładnie zapoznać się z ich listą.

W jakich przypadkach wypłacane jest świadczenie z ubezpieczenia na pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie na pobyt w szpitalu wypłacane jest za każdy dzień hospitalizacji w przypadku leczenia szpitalnego nie krótszego niż 3-4 dni i nietrwającego dłużej niż 90 dni.

Najczęściej warunki ubezpieczenia ujęte w polisie to pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby takiej jak zawał serca lub udar.

Kwota świadczenia jest zróżnicowana i zależy od rodzaju polisy oraz od składki (może być ona dzienna lub miesięczna). Zazwyczaj jest to od 10 tys. do 50 tys. złotych lub od 100 do nawet 500 zł za każdy dzień spędzony w szpitalu.

Większość polis oferujących ubezpieczenie na pobyt w szpitalu jako hospitalizację określa leczenie szpitalne nie krótsze niż 3-4 dni. Jeśli pobyt w szpitalu jest krótszy, świadczenie nie zostanie wypłacone, chyba że chory poddany jest radioterapii, chemioterapii lub trafi na oddział intensywnej terapii. Ubezpieczenie na pobyt w szpitalu nie jest też wypłacane powyżej 90 dni pobytu w szpitalu, a także wtedy, gdy powodem hospitalizacji jest ciąża, choroba psychiczna lub operacja zmiany płci. Odszkodowania nie dostanie też osoba hospitalizowana w wyniku bójki czy uczestniczenia w ulicznych protestach.

Czy można wykupić ubezpieczenie na pobyt w szpitalu dla dziecka?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie na pobyt w szpitalu także dla dzieci. Najprostszym sposobem na ubezpieczenie dziecka od pobytu w szpitalu jest wykupienie dla niego polisy NNW. W razie konieczności leczenia szpitalnego dziecko otrzyma od 100 do 200 złotych za każdy dzień spędzony w szpitalu, o ile leczenie nie będzie krótsze niż 3 dni.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie na pobyt w szpitalu?

Ubezpieczenie na pobyt w szpitalu to przede wszystkim zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego związanego ze świadomością, że w razie konieczności hospitalizacji otrzymamy świadczenie pieniężne pozwalające pokryć na przykład koszty rehabilitacji.

Dłuższy pobyt w szpitalu wiąże się też często ze zmniejszeniem dochodów z pracy zarobkowej, więc dodatkowe pieniądze z ubezpieczenia na pewno się przydadzą.

Oprócz ubezpieczenia na pobyt w szpitalu warto jednak wykupić dodatkowe opcje ubezpieczenia, takie jak odszkodowanie za operację, za urazy ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie za konieczność rehabilitacji oraz assistance medyczny, który pozwala na sfinansowanie transportu medycznego, wizyt u lekarzy specjalistów, opiekę pielęgniarską w domu oraz pomoc psychologa. Takie rozszerzone ubezpieczenie daje o wiele większy komfort i większą kwotę świadczenia.

Co wpływa na wysokość składki, gdy decydujemy się na ubezpieczenie na pobyt w szpitalu?

Wysokość składki uzależniona jest przede wszystkim od zakresu opcji polisy, na którą się decydujemy, oraz od wieku ubezpieczonego. Samo ubezpieczenie na pobyt w szpitalu to zazwyczaj koszt kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ale jeśli chcemy mieć także assistance medyczny i inne udogodnienia, kwota składki wzrośnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here