spółdzielnia

Spółdzielnia jest to nadal rzadko wybierany sposób na prowadzenie działalności. Nie zyskuje on na popularności z roku na rok. Przekonaj się, czy warto z niego skorzystać. Czym dokładnie jest spółdzielnia? Jak wyglądają działania członków w takim modelu? Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji spółdzielni? Sprawdź!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/jak-zalozyc-spoldzielnie-krotki-przewodnik/ 

Czym jest spółdzielnia? 

Według Prawa Spółdzielczego: „Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą”. Prowadzi ona działalność na podstawie prawa spółdzielczego, innych ustaw, a także zarejestrowanego statutu. Jej istotą działania jest charakter samorządny. 

Mini charakterystyka spółdzielni

Członkowie spółdzielni decydują oraz samodzielnie kierują sprawami mieszczącymi się we wspólnym interesie. Wykonują to wedle samodzielnie ustalonych zasad i za pośrednictwem tak określonych i wybranych przez siebie organów. Rozstrzyganie spraw między członkiem, a spółdzielnią odbywa się poprzez podejmowanie przez organy spółdzielni odpowiednich uchwał.

Zakładanie spółdzielni krok po kroku

Minimalna liczba osób, zakładających spółdzielnie to 10 osób, jeżeli są to osoby fizyczne i 3 osoby, w przypadku kiedy są to osoby prawne. Pierwszym krokiem jest spisanie statutu, następnie należy zwołać walne zgromadzenie członków spółdzielni.

Członkowie spółdzielni uchwalają jej statut, a następnie podpisują go. Do zmiany statutu potrzeba 2/3 głosów. Statut określa także tryb wyboru, a także ilość członków zarządu. Spółdzielnia może wybrać zarząd jednoosobowy, ponieważ statut przewiduje taką możliwość.

Wniosek do KRS

W celu zarejestrowania spółdzielni musimy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to zadanie, które należy do zarządu.

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółdzielni, są to:

  • wypełniony formularz wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorstw – wzór KRS – W5,
  • protokół założycielskiego Walnego Zgromadzenia. Protokół ten podpisują dwie osoby w tym przewodniczący obrad i sekretarz, (lub zamiast sekretarza inny członek prezydium),
  • lista obecności wraz z adresami członków – założycieli i oryginalnymi podpisami,
  • uchwała walnego zgromadzenia o powołaniu nowej spółdzielni zawierająca: adres siedziby spółdzielni, skład zarządu, skład rady nadzorczej, statut spółdzielni.

Wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich członków zarządu spółdzielni. Podpisy powinny zostać uwierzytelnione przez sąd rejonowy lub notariusza notariusz. Spółdzielnia otrzymuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność w momencie jej zarejestrowania, a nie powołania.

Zobacz też: http://www.intnet.pl/zakupy-internetowe-na-czym-komputer-laptop-czy-moze-smartfon/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here