Faktoring jako narzędzie poprawy płynności finansowej firm

Faktoring jest jedną z opcji finansowania przedsiębiorstwa w terminie krótkookresowym. Dzięki tej usłudze firma nie ponosi dużych strat w przypadku sprzedaży faktur, a może zyskać płynność oraz pozbyć się problemu związanego z nieuczciwymi kontrahentami. Dzięki zaletom i dostępności forma ta jest często wykorzystywana przez przedsiębiorstwa z małym stażem.

Czym jest faktoring i kto może z niego skorzystać?

Faktoring to usługa finansowa, która polega na sprzedaży należności przysługujących firmie za sprzedaż towarów lub usług. Inaczej określając, przedsiębiorstwo sprzedaje swoje nieuregulowane faktury (należności) klientom, zwanych debitorami, działalności faktoringowej (nazywanej faktorem) w zamian za natychmiastową gotówkę lub inne korzyści finansowe. Firma faktoringowa zajmuje się odzyskiwaniem należności od debitorów i zarządzaniem procesem windykacji. Faktoring może być atrakcyjny dla firm o zróżnicowanej działalności, takiej jak produkcja, handel, usługi czy eksport. Więcej informacji o całym procesie można uzyskać po wejściu na stronę internetową -> https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Faktoring a inne źródła finansowania

Faktoring to jedno z wielu dostępnych źródeł finansowania dla firm. Poniżej porównanie faktoringu z innymi popularnymi źródłami finansowania:

  1. Kredyt bankowy. To tradycyjna forma finansowania, w której firma pożycza pieniądze od banku i zobowiązuje się do ich spłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem. W odróżnieniu od faktoringu kredyt bankowy nie jest uzależniony od nieuregulowanych faktur, a spłacany jest bezpośrednio z innych źródeł dochodów firmy.
  2. Leasing. W przypadku leasingu firma wynajmuje aktywa, takie jak sprzęt, maszyny czy pojazdy, od instytucji leasingowej w zamian za regularne opłaty. Leasing pozwala na korzystanie z aktywów bez konieczności ich zakupu, co może poprawić płynność finansową.
  3. Inwestorzy i finansowanie kapitałowe. Firma może pozyskać środki poprzez sprzedaż udziałów lub akcji inwestorom. To może być atrakcyjna opcja dla firm planujących rozwój lub ekspansję, ale może wiązać się z utratą kontroli nad firmą.
  4. Pożyczki od inwestorów i pożyczki ratalne. Firma może pozyskać finansowanie od osób prywatnych lub platform finansowych poprzez pożyczki, które są spłacane w ratach wraz z odsetkami.
  5. Venture Capital (kapitał wysokiego ryzyka). Start-upy i firmy z dużym potencjałem wzrostu mogą pozyskać finansowanie od firm venture capital w zamian za udziały w firmie. To źródło finansowania jest często wykorzystywane przez nowe, innowacyjne firmy.
  6. Crowdfunding. Firma może pozyskać środki poprzez kampanie crowdfundingowe, w których osoby prywatne, lub instytucje inwestują w projekt lub firmę.
  7. Dotacje i dotacje rządowe. W zależności od kraju i branży firma może ubiegać się o różnego rodzaju dotacje i wsparcie finansowe od rządu lub instytucji publicznych.

Jakie są korzyści i wady faktoringu?

Każde rozwiązanie finansowe ma wady oraz zalety. Również dotyczy to faktoringu, który cechuje się korzyściami, takimi jak poprawa płynności finansowej, redukcja ryzyka niewypłacalności, szybkie finansowanie, brak wpływu na bilans oraz dostępność dla firm z krótkim stażem. Natomiast do wad takiego rozwiązania należą np. koszty (może być droższy niż inne propozycje), potencjalne wpływy na relacje z klientami (przy nieodpowiednich działaniach), ograniczenia w umowach, brak korzyści przy długookresowych potrzebach finansowych, a także w grę wchodzą ograniczenia branżowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here