Modele baz danych - podstawowe informacje

By zacząć mówić o modelach danych musimy nakreślić zakres kilku książkowych, podstawowych pojęć z nimi związanymi. Mianowicie:
Model danych (z ang. data basa model) to zestaw pojęć do opisu świata rzeczywistego. Analityk systemu za pomocą metajęzyku tworzy wizje systemu informatycznego! W powyższym modelu możemy wyróżnić trzy części… strukturę danych, operacje na danych oraz więzy danych.
Przybliżmy sobie teraz dwie z trzech wyżej wymienionych części:
-Struktura danych
– Implementowanie informacji;
– Tak zwany czas fizyczny modelu danych;
-Operacje na danych jak sama nazwa wskazuje zajmują się wszelkimi operacjami związanymi z danymi.
– Więzy danych
-Modele danych dają nam możliwość nakładania więzów na informacje
– Najprostszym przykładem jest wiąz nałożony na dni tygodnia.
(od 1 do 7) Liczbom zostaje przyporządkowany konkretny dzień
tygodnia. Czyli poniedziałek – 1, wtorek – 2 i tak dalej, aż do 7-
niedziela.
Wśród modeli danych możemy wyróżnić trzy kategorie:

Koncepcyjne modele danych: Stosowane w pierwszych etapach tworzenia projektów. Na tym etapie odbywa się wszelka weryfikacja wyróżnionych obiektów, oraz związków między nimi. Koncepcje są najbardziej abstrakcyjne.

Implementacyjne modele danych: Wcześniej przygotowany koncepcyjny model bazy danych przekształcamy do konkretnego modelu bazy danych. Więc jest to etap, w którym musimy zdecydować i określić, co w przyszłości stanie się z naszą koncepcją.
Pośród modeli implementacyjnych możemy wyróżnić następujące modele:
>Model HIERARCHICZNY.
>Model SIECIOWY.
>Model RELACYJNY.

Fizyczne modele danych – Te z kolei określają sposób organizacji danych w pamięci zewnętrznej komputera.

Przejdźmy teraz to krótkiej charakteryzacji poszczególnych modeli.
Model jednorodny:
To przede wszystkim bazy tekstowe, wszelkiego rodzaju archiwa, duże bazy tekstowe tworzone w celu sprawnego wyszukiwania konkretnych informacji i wpisów. Są to bazy bez struktury (z ang free form).
Model hierarchiczny:
W powyższym modelu dane układamy hierarchicznie, dobrym określeniem będzie, że dane układane są od ogółu do szczegółu, czyli w jednym miejscu dane ważniejsze a im dalej tym mniej ważne. Do nawigacji w tym modelu wykorzystywane są tak zwane wskaźniki. W takich bazach użytkownik powinien przechowywać jak najmniej informacji o mało istotnej ważności, powinny być tylko uzupełnieniem dla naszych konkretów. Warto pamiętać, że tabela nadrzędna może posiadać wiele tabel podrzędnych! Gdy chcemy odczytać informacje z tabeli podrzędnej, najpierw musimy odczytać informacje z tabel nadrzędnych, dlatego tworzenie dużej ilości nadmiarowych informacji mija się z celem.
Model sieciowy:
Tak jak powyżej przedstawiony model, ten również do nawigacji wykorzystuje wskaźniki. Nie musimy jednak korzystać ze struktury drzewa, co jest głównym atutem różniącym ten model od hierarchicznego. Jest to takowy jego rozwój, ewolucja. W tym przypadku tabele podrzędne mogą mieć wiele tabel nadrzędnych! Nie ma też konieczności odczytywania tabeli nadrzędnej, gdy chcemy odczytać tabelę podrzędną.
Model relacyjny:
Obecnie najczęściej używany model baz danych! W tym modelu najłatwiej pilnować implementalności poprzez stosowanie ograniczeń (z ang. constraints). Jednym z głównych atutów jakie możemy tutaj wyróżnić jest łatwy dostęp do zmienności struktury bazy danych. Użytkownikom prezentowany jest logiczny sposób przechowywania danych, znajomość przechowywania fizycznego sposobu nie jest dla nich wymagana.
To tylko, krótki wstęp, który miał państwu pokrótce nakreślić, z czym się je zagadnienie: modele baz danych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here