Studia z psychiatrii

Psychiatra to lekarz, który jest odpowiedzialny za leczenie osób ze schorzeniami psychicznymi, niedorozwojami umysłowymi oraz innego rodzaju zaburzeniami o charakterze somatycznym. Duże znaczenie ma fakt, że obecnie w Polsce brakuje takich specjalistów. Wynika to z faktu, że poza granicami naszego kraju istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na psychiatrów, a oferowane im stawki są kuszące. Dlatego niewielu młodych ludzi decyduje się na pozostanie w Polsce, gdy za granicą mogą zarabiać nawet kilkukrotnie więcej niż tutaj.

Psychiatria – studia to pierwszy etap, który należy ukończyć w tym kierunku. Każdy psychiatra jest lekarzem, dlatego niezbędne jest otrzymanie pozytywnej decyzji o zakwalifikowaniu na studia medyczne. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że kierunek ten od wielu lat jest oblegany. Dlatego już na etapie szkoły średniej należy skupić się na nauce takich przedmiotów jak biologia, chemia, matematyka i fizyka. Tylko wtedy możliwe będzie uzyskanie solidnego wyniku, który zagwarantuje sukces i sprawi, że staniemy się słuchaczami poważanej uczelni medycznej.

Same studia z zakresu medycyny do łatwych nie należą. Trwają one 6 lat i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza. Konieczna jest gruntowna znajomość anatomii, fizjologii oraz innych dziedzin, które mają zastosowanie w codziennej pracy medyka. Także zalążki prawa farmaceutycznego objęte są programem tych studiów. Konieczna jest szeroka wiedza interdyscyplinarna, którą mogą nabyć jedynie jednostki wybitne, nie bojące się wyzwań. Na szczęście w naszym kraju nie brakuje ludzi zdolnych, co sprawia, że z roku na rok szkolimy coraz większą liczbę lekarzy.

Warto zaznaczyć, że tuż po ukończeniu studiów niezbędne jest odbycie stażu. Dla przyszłego psychiatry niezbędne jest rychłe nabycie doświadczenia klinicznego. Dobrym miejscem na odbycie praktyki są zakłady psychiatryczne oraz szpitale o profilu neurologicznym. Także w domach pomocy społecznej chętnie przyjmowani są stażyści, którzy będą służyli radą osobom z zaburzeniami natury psychicznej. Możliwości jest wiele, dlatego każdy lekarz z pewnością będzie mógł wybrać ścieżkę adekwatną do jego umiejętności oraz indywidualnych predyspozycji.

Po odbyciu stażu lekarz dopuszczany jest do pracy na normalnych warunkach. Niestety, nie jest to jeszcze koniec. Należy odbyć specjalizację w kierunku psychiatrii. Takie szkolenie trwa kilka lat i kończy się specjalnym egzaminem, który odbywa się przed komisją powołaną przez Ministra Zdrowia. Należy tam zaliczyć część teoretyczną, która polega na rozwiązaniu długiego i bardzo złożonego testu. Jeżeli młodemu lekarzowi uda się pomyślnie przejść tą próbę, czeka go część praktyczna. W jej ramach dokonuje on opisu studium danego przypadku przed komisją konkursową. Jeżeli specjaliści z dziedziny psychiatrii uznają przydatność danego lekarza do wykonywania zawodu, wydają pozytywną decyzję o przyznaniu mu uprawnień zawodowych. W innym wypadku może on powtórzyć egzamin dopiero po upływie roku od dnia poprzedniego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here