Rodzaje baz danych

Bazy danych są pojęciem, które w dzisiejszych czasach większość osób jest w stanie intuicyjnie zrozumieć. Na ogół kojarzy się z informatyką oraz technologiami, ale tak naprawdę bazy danych nie mniej często można spotkać w świecie offline. Spełniają one ważne funkcje i umożliwiają ułatwienie życia na wielu jego wymiarach. Chcąc krótko zdefiniować czym w zasadzie są bazy danych można powiedzieć, że to logicznie uporządkowany zbiór jakichś konkretnych informacji. Dane porządkuje się w takich zbiorach według jakiegoś określonego kryterium, by łatwo można było je odczytać. Z punktu widzenia łatwości odczytu ważne jest więc umiejętność prawidłowego tworzenia baz danych. Nie każdy bowiem zbiór danych można uznać za bazę danych. Aby móc to zrobić zebrane dane muszą być właśnie możliwe do łatwego odczytu. Konieczna musi być także możliwość tak edytowania aktualnie posiadanych danych jak również dodawania nowych rekordów.

Zarówno w świecie informatyki jak też w codziennym życiu można wyodrębnić bardzo liczne rodzaje baz danych. Najprostszym podziałem będzie rozróżnienie prostych baz danych oraz złożonych baz danych. Wśród tych pierwszych znajdą się bazy kartotekowe oraz hierarchiczne. Wśród złożonych można wyodrębnić natomiast bazy relacyjne, obiektowe, relacyjno-obiektowe, strumieniowe, temporalne a także nierelacyjne (inaczej nazywane NoSQL).

Bazy kartotekowe charakteryzują się tym, że wszystkie dane zgromadzone są w bardzo prostej tabeli. Może więc to być jakiś pojedynczy plik na komputerze. W tej formie przechowywane są także dane na przykład w księgach parafialnych, które są doskonałym przykładem tego typu baz danych.

Bazy hierarchiczne mają strukturę drzewa. Istnieje jeden punkt wspólny dla jakiejś części danych oraz liczna rozgałęzienia, które dzielą dane na mniejsze kategorie. Rozgałęzienie może obejmować wiele poziomów. Przykładem takiej bazy danych może być tworzony przez botaników podział na florę i faunę oraz na poszczególne rodzaje, gatunki, rasy itp.

Jeśli chodzi o złożone bazy danych to najbardziej popularne są relacyjne bazy danych. Już sama nazwa może sugerować jak są one zbudowane i na czym polega uporządkowanie w nich informacji. Można tutaj wyróżnić co najmniej dwie mniejsze bazy danych (tabel), które są w stanie ze sobą współpracować. Za pomocą programów komputerowych możliwe jest łatwe odczytywanie oraz porównywanie ze sobą danych, które umieszczone są w różnych tabelach. Przy tworzeniu takich baz konieczne jest stosowanie tak zwanego klucza podstawnego. Jest to taki rodzaj informacji, który w danej tabeli zawiera niepowtarzalne wartości. W praktyce jest to często kolumna, która zawiera tak numer identyfikacyjny. Tylko dzięki temu można prawidłowo zestawiać ze sobą dane, które rozproszone są w wielu tabelach. To właśnie ten rodzaj danych jest najpowszechniej używany w systemach komputerowych.

Osoby, które posiadają własną stronę internetową również spotkają się z takim rodzajem bazy danych. Bowiem każdy system, który umożliwia zbudowanie własnej strony, bloga albo sklepu internetowego istnieje właśnie dzięki bardzo rozbudowanej relacyjnej bazie danych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here