zgoda, uścisk dłoni

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą i decydująca się na podjęcie współpracy z osobą z zewnątrz podejmuje pewne ryzyko, związane z możliwą niewypłacalnością klienta. W przypadku upadłości kontrahenta przedsiębiorca ma prawo do wypowiedzenia umowy, co należy zawrzeć w jej warunkach, jednak takie prawo nie przysługuje, gdy druga strona zmaga się z niewypłacalnością. Jakie istnieją więc zabezpieczenia dla przedsiębiorców, chroniące przed utratą płynności finansowej?

 

Po pierwsze…weryfikacja kontrahenta

Jednym ze sposobów zabezpieczania się przed utratą należności jest szczegółowa weryfikacja kontrahenta. Na rynku istnieje wiele firm, które świadczą usługi zbierania informacji o przyszłym kliencie i jego finansach. Najczęściej ocenie i analizie podlegają informacje finansowe badanej firmy, dane organizacyjno-prawne oraz dane negatywne, dotyczące na przykład doświadczeń windykacyjnych przedsiębiorstwa. Na podstawie zebranych informacji, dużo łatwiej jest określić prawdopodobieństwo upadłości kontrahenta oraz ryzyko podejmowanej współpracy.

 

Warto również dowiedzieć się co nieco o kliencie “na własną rękę”. W internecie znaleźć można wiele platform, służących do wyrażania własnej opinii dotyczącej współpracy z daną firmą, gdzie można przeczytać o doświadczeniach innych kontrahentów z przyszłym klientem. Dodatkowo warto zajrzeć i przeanalizować informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru REGON lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Po drugie… ubezpieczenie należności

Ubezpieczenie należności polega na zabezpieczeniu firmy w przypadku braku płatności ze strony klienta i możliwymi stratami związanymi z podjętą współpracą. Firmy świadczące usługi ubezpieczeń należności, na bieżąco zbierają dane dotyczące stabilności finansowej kontrahentów i analizują je. Dzięki analizom ubezpieczyciel należności jest w stanie określić do jakiej kwoty należy ustalić limit kredytowy pełnionego ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczanej firmy lub wypłata odszkodowania w przypadku upadłości klienta, będzie zapewniona więc do wysokości ustalonego limitu. Co więcej, ubezpieczone należności są pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe, co poprawia zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Firmy udzielające ubezpieczeń należności pozostają w stałym kontakcie z przedsiębiorstwem, na bieżąco informując je o zmianach w sytuacji finansowej partnerów, co pozwala dokładnie przemyśleć podejmowane kroki podczas współpracy.

podpisywanie dokumentów

Po trzecie… faktoring

Kolejnym sposobem na zabezpieczenie ciągłości finansowej przedsiębiorstwa jest skorzystanie z usług firm, oferujących faktoring w różnych wariantach. Dzięki usłudze faktoringu, przedsiębiorstwo bez obaw może wypełniać swoje zobowiązania finansowe, nie czekając na uregulowanie płatności przez klientów.

Na czym polega faktoring?

Faktoring to, innymi słowy, przekazanie faktorowi wystawionych przez przedsiębiorstwo faktur i otrzymanie za nie należności przed terminem zapłaty przez klienta. Faktor wykupuje więc faktury, biorąc za nie odpowiedzialność na siebie. Zapłata za sprzedane usługi lub towary występuje w formie wcześniej ustalonej zaliczki (zazwyczaj kwota oscyluje w granicach 80-90% wartości faktury) i wypłacana jest przedsiębiorstwu bezpośrednio po otrzymaniu dokumentów przez faktora. Dzięki temu przedsiębiorca zwiększa swoją płynność finansową i może na bieżąco opłacić działalność firmy. Pozostała należność wypłacona zostaje po otrzymaniu przez faktora ze strony kontrahenta przedsiębiorstwa pełnej wpłaty. Usługa faktoringu obejmuje również upomnienia o płatność w imieniu przedsiębiorstwa w przypadku nieuregulowania należności na czas. 

Rodzaje faktoringu 

Usługi faktoringu dzielimy na:

  • Faktoring pełny (bez regresu), polegający na przeniesieniu całkowitej odpowiedzialności za możliwą niewypłacalność kontrahenta na faktora. Wówczas jeśli faktor nie otrzyma pełnej należności od klienta firmy, ale zaliczka w wysokości 80-90% wartości faktury została przekazana przedsiębiorstwu, nie ponosi ono żadnych kosztów w związku z niewypłacalnością klienta. Usługi faktoringu pełnego bez regresu zazwyczaj są dodatkowo ubezpieczane, dzięki czemu w przypadku niewypłacalności kontrahenta firmy, faktor otrzymuje ustaloną należność od ubezpieczyciela lub może zlecić windykację należności,
  • faktoring niepełny (z regresem), polegający na wykupieniu przez faktora wierzytelności od firmy, ale bez brania odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. W sytuacji niespłacenia przez klienta długu przedsiębiorca będzie musiał odzyskać należność na własną rękę. Faktoring z regresem polecany jest szczególnie tym klientom, którzy zabezpieczyli już firmę ubezpieczeniem należności, jednak przedsiębiorcy bez tej usługi również mogą liczyć na pomoc faktorów przy odzyskiwaniu swoich należności. Dodatkowo, firmy świadczące usługi faktoringu często w ramach tej usługi przeprowadzają szczegółową weryfikację kontrahentów przed włączeniem ich do umowy faktoringowej.  

Po czwarte… przedpłata

Nie ma nic złego w zabezpieczaniu przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością klienta wymaganą przedpłatą przed wykonaniem usługi. W przypadku niedotrzymania obowiązku zapłaty należności przez kontrahentów przedsiębiorstwo ponosi mniejsze straty. Pobranie przedpłaty w ustalonej wysokości (zazwyczaj jest to określony procent od ceny usługi) pozwoli opłacić bieżące koszty i zapewnić płynność finansową firmy, nawet jeśli kontrahent nie wywiąże się z umowy. O obowiązku przedpłaty należy wspomnieć na początku planowania współpracy z danym klientem.

Zabezpieczenie to podstawa

Utrata płynności finansowej firmy, poza rodzeniem stresu z powodu nawarstwiających się płatności, niekorzystnie wpływa również na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Istnieje jednak kilka prostych do zastosowania możliwości, pomagających zabezpieczyć firmę przed problemami z finansami. Podstawą udanych projektów jest przede wszystkim poznanie kontrahenta i jego możliwości, ale również zabezpieczenie się w przypadku niepowodzenia współpracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here