Studia w Poznaniu.

Stolica Wielkopolski – Poznań to miasto kojarzone z początkami państwa polskiego. W Złotej Kaplicy Archikatedry na Ostrowie Tumskim spoczywają szczątki twórców potęgi państwa Piastów – Mieszka I i Bolesława I Chrobrego. Bogactwem pamiątek z burzliwej przeszłości miasta można zachwycać się niemal na każdym kroku. Jednak współczesność Poznania – miasta dynamicznego, młodego, prężnego zasługuje na jeszcze większy podziw i uznanie, niż lata minione.
Poznań to od wielu dziesięcioleci lider nowoczesnych badań naukowych. Jest również potężnym ośrodkiem akademickim. Na ośmiu wyższych uczelniach wyższych oraz ponad dwudziestu prywatnych naukę pobiera co rok prawie 80 tys studentów. Warto podkreślić, że poznańskie uczelnie od lat są na szczycie rankingów prowadzonych dla polskich uczelni przez tygodnik „Perspektywy”. W roku 2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uplasował się na pozycji czwartej, tuż za Politechniką Warszawską. Na miejscu pierwszym i drugim od lat królują te same uczelnie: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński z Krakowa.
Jeśli chodzi o studia – Poznań ma jedną z najciekawszych w Polsce ofert. Niemal 30 uczelni prowadzi studia I, II, III stopnia na 50 kierunkach podzielonych na prawie 200 specjalności. Studiować można na studiach dziennych (stacjonarnych), zaocznych (niestacjonarnych), wieczorowych. Uczelnie w swoich regulaminach dopuszczają również eksternistyczny lub indywidualny tryb zdobywania wyższego wykształcenia.
Każda z ośmiu uczelni państwowych oraz większość prywatnych kształci kadry naukowe, czyli ma w ofercie studia doktoranckie.
Ponadto dla chcących zdobywać czy uzupełniać kwalifikacje, co rok w Poznaniu prowadzi się rekrutację na kilkaset różnych studiów podyplomowych.
Największymi uczelniami Poznania są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Politechnika Poznańska. Ponadto dzięki, wysokiemu poziomowi, co rok oblegane są podczas rekrutacji: Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna, Uniwersytet Przyrodniczy. Wielu studentów wybiera również naukę w Akademii Wychowania Fizycznego oraz na Uniwersytecie Artystycznym.
Poznańskie uczelnie, dbając o jakość kształcenia, współpracują ze sobą i tworzą międzyuczelniane kierunki interdyscyplinarne. Od lat można studiować w Poznaniu na kierunku prawno-ekonomicznym, który jest wynikiem porozumienia UAM i Uniwersytetu Ekonomicznego.
Obok kierunków powszechnie znanych i spotykanych na wszystkich uczelniach można w Poznaniu znaleźć niezwykle rzadkie specjalności. Na wydziale filologicznym studiujący tam angliści mogą specjalizować się w języku angielskim południowoafrykańskim. Dla potrzeb nowoczesnego przemysłu, w tym wojskowego, otwarto na politechnice kierunek optyka okularowa. Studiowanie na UAM niszowych, póki co, kierunków – geografia z ekologią lub chemia sądowa, daje młodym ludziom szansę na znalezienie ciekawej a przy tym bardzo dobrze płatnej pracy.
Każda poznańska uczelnia ma ciekawą ofertę dla pracujących – studia wieczorowe lub zaoczne cieszą się niesłabnącą od wielu lat popularnością, a uczelnie otwierają co rok nowe kierunki dla studentów niestacjonarnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here