Zawód lekarza

Wśród zawodów cieszących się zaufaniem publicznym i ogólnym szacunkiem na szczycie znajduje się zawód lekarza. Zawody medyczne są jednym z najcięższych zawodów. W praktyce lekarskiej zdarzają się takie sytuacje, że czasem nawet lekarzowi z długoletnim stażem ciężko jest zapanować nad sytuacją i nad emocjami. Studia lekarskie również należą do jednych z najcięższych wśród wszystkich kierunków edukacji. Czym jest medycyna ? Medycyna jest nauką empiryczną, czyli opartą na doświadczeniu. Swym zasięgiem obejmuje całość wiedzy o organizmie człowieka, o jego zdrowiu. Jak i o chorobach dręczących człowieka. Medycyna to także nauka o sposobach zapobiegania chorobom, oraz wiedza o leczeniu tychże chorób. Za prekursora medycyny uznaje się żyjącego w starożytności Hipokratesa. Hipokrates był greckim lekarzem żyjącym kilkaset lat przed naszą erą. Powszechnie uważany jest za ojca medycyny. Obecnie w naszym kraju medycyna klasyfikowana jest jako jedna z trzech dyscyplin naukowych wchodzących w skład nauk medycznych. Do pozostałych dyscyplin należy biologia medyczna i stomatologia. Do nauk medycyny należy: anatomia, biochemia, biologia medyczna, biofizyka, fizjologia, immunologia, embriologia, histologia. Kim jest lekarz ? Wyraz „lekarz” pochodzi z języka greckiego i oznacza „leczyć, lekarz”. Lekarz jest osobą, która posiada wiedzę, oraz uprawnienia do leczenia ludzi. Lekarzem jest także weterynarz, czyli osoba lecząca zwierzęta. Lecz jest to zupełnie inny kierunek studiów. Każdy lekarz, by móc wykonywać zawód musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Wiarygodność owych kwalifikacji potwierdzają otrzymane dokumenty. Mówią one o tym, że dana osoba może badać stan zdrowia ludzi, udzielać porad lekarskich, rozpoznawać choroby i je leczyć. A także zapobiegać chorobom, oraz rehabilitować. Jak również wydawać opinię lekarskie i orzekać, w zakresie swojej specjalizacji. Aby zostać lekarzem należy podjąć naukę na studiach medycznych, która trwa sześć lat. Otrzymany przez absolwenta Akademii Medycznej dyplom lekarza jest jednoznaczny z dyplomem magistra, na każdym innym kierunku edukacji. Aby móc pracować w tym zawodzie konieczne jest odbycie stażu lekarskiego, który trwa ponad rok. Oraz zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego. W Polsce istnieje wiele uczelni medycznych kształcących przyszłych lekarzy. W każdym dużym mieście mieści się Uniwersytet Medyczny. Wzrost nauk medycznych sprawił, że zaistniała konieczność wprowadzenia specjalizacji zarówno podstawowych, jak i szczegółowych. Tytuł lekarza specjalisty uzyskuje się po odbyciu kilkuletniego szkolenia w trakcie pracy w zawodzie. Do niedawna istniało czterdzieści specjalności podstawowych. Oraz dwadzieścia osiem specjalności szczegółowych. Również stomatolodzy mogą specjalizować się w wielu specjalnościach, jak np. chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza i inne. Najważniejszym mottem każdego lekarza, jest „po pierwsze nie szkodzić”. I każdy z nich w swoim sumieniu musi na zawsze zachować słowa tej przysięgi lekarskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here