Dziennikarstwo

Każdy, kto decyduje się na studia, staje przed problemem wyboru odpowiedniego kierunku. Jedni młodzi ludzie od dłuższego czasu wiedza jaką drogą chcą podążać, inni szukają czegoś dla siebie do ostatniej chwili. Osoby, które są z zamiłowania humanistami i mają w sobie sporo kreatywności z pewnością mogą wybrać studia dziennikarskie.
Dziennikarstwo to zawód, który polega na zbieraniu i upublicznianiu zdobytych informacji i wiadomości, za pomocą prasy, mediów oraz innych środków masowego przekazu. W pracy tej można wyróżnić kilka dziedzin.
Jedną z nich jest dziennikarstwo profesjonalne, które wykonywane jest wyłącznie przez wykwalifikowanych redaktorów. Aby uzyskać taki tytuł należy ukończyć, z wynikiem pozytywnym, wyższą szkołę dziennikarską. Odmienną formą profesjonalnego dziennikarstwa jest publicystyka nieprofesjonalna, której może podjąć się każdy człowiek posiadający zdolności piśmiennicze. Dyscyplinę tą można postrzegać także w ujęciu drogi, jaką informacje są przekazywane. Wyróżniamy tutaj dziennikarstwo prasowe, agencyjne, radiowe, telewizyjne lub internetowe. W zależności od tego, gdzie umieszczane zostaną nowiny zdobyte przez redaktora, można odkreślić jego rodzaj. W pracy publicysty mamy do czynienia także z dziennikarstwem komercyjnym oraz niekomercyjnym. Pierwsze z nich cechuje się tym, iż zlecenia realizowane są dla zysku, a za wykonaną pracę dostaje się odpowiednie wynagrodzenie. Obecnie recenzenci specjalizują się w konkretnych dziedzinach. Zazwyczaj nie podejmują się każdej tematyki, a wybierają tą najbliższą swoim upodobaniom.
Aby zostać profesjonalnym dziennikarzem i uzyskać odpowiednie przygotowanie i doświadczenie należy ukończyć odpowiednie studia. By dostać się na tego typu kierunek, przyszły student musi posiadać zdaną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Oprócz najważniejszego przedmiotu warto dobrze znać historię, a także mieć odpowiednią wiedzę o społeczeństwie i kulturze. Przyszli dziennikarze muszą posiadać wysoką wiedzę na temat języka ojczystego, a także umieć poprawnie wykorzystać styl, gramatykę i bogaty zasób słownictwa. Udając się na tego rodzaju studia należy pamiętać, iż jest to dziedzina wieloprzedmiotowa. Oprócz tego, że trzeba być dobrym humanistą każdy student powinien mieć w sobie trochę konkretyzmu i ścisłego umysłu. Przedmiotami, z jakimi mają styczność uczniowie szkoły wyższej to m.in. socjologia, politologia, prawo czy filozofia. Studenci zdobywają wiedzę na temat metod i technik dziennikarskich wykorzystywanych w różnego rodzaju massmediach. W programie nauczania pojawiają się także zajęcia z emisji głosu czy dykcji. Szkoła wyższa daje możliwość uzyskania tytułu licencjata lub magistra. Uczeń, który chce ukończyć pełen kurs dziennikarski będzie musiał poświęcić 5 lat na naukę tego przedmiotu. W ciągu tego okresu młody człowiek pozyska wiedzę teoretyczną jak i spore doświadczenie praktyczne. Po ukończeniu szkoły, absolwent może zostać zatrudniony w różnego rodzaju agencjach redakcyjnych lub pracować „na własną rękę”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here