Kierunek studiów - ratownictwo medyczne

Wielu zagrożeniom w naszym życiu nie da się zapobiec, nawet jeśli zastosujemy wszystkie środki zapobiegawcze. Czasem w wyniku niebezpiecznej sytuacji ulegamy uszczerbku na zdrowiu, które może kosztować nas nawet życie. Potrzebujemy wtedy osób, które zostały przeszkolone i mają doświadczenie, aby ratować życie i zdrowie.
Ratownictwo medyczne zajmuje się niesieniem natychmiastowej pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia. Osoby pracujące w tym zawodzie są pierwszymi, które muszą ocenić stan poszkodowanych i zapewnić im odpowiednią pomoc, a także dowieść do wykwalifikowanego personelu w placówce medycznej, którzy mogą im dalej pomóc.
Każdy człowiek możne znaleźć się w sytuacji, kiedy pomoc osoby zaznajomionej z technikami ratownictwa medycznego staje się nieodzowna. Ratownictwo medyczne jest niezbędne kiedy mamy do czynienia z katastrofami naturalnymi, wypadkami np. komunikacyjnymi, domowymi, w pracy, a także innymi sytuacjami, kiedy zagrożone jest nasze życie lub zdrowie.
Ratownictwo medyczne – studia skupia się na przekazaniu studentowi wiedzy, która będzie niezbędna przy ratowaniu ludzkiego życia.
Ratownictwo medyczne niesie ze sobą wiele trudności. Student musi rozumieć, że są to studia wymagające, a absolwent będzie musiał pracować pod presją, często mając w swoich rękach ludzkie życia i zdrowie.
Zadaniem ratownika medycznego jest udzielenie natychmiastowej pomocy osobie poszkodowanej w celu uchronienia jej od śmierci, następnie bezpiecznym przetransportowaniu do wyszkolonego personelu, który może jej dalej pomóc. Nie jest to praca dla każdego. Trzeba mieć silną psychikę i potrafić trzymać dystans do sytuacji, z którymi będzie się spotykać. Nieraz będzie trzeba działać pod presją czasu, w trudnych warunkach terenowych, niebezpiecznej pogodzie, a nawet można spotkać się z niebezpiecznymi pacjentami lub osobami postronnymi.
Jednak taka praca możne być również wynagradzająca, ponieważ często to właśnie szybka reakcja ratownictwa medycznego jest przyczyną uratowania ludzkiego życia lub uchronienia osoby od poważnego uszczerbku na zdrowiu. Ratownik medyczny jest pierwszy przy pacjencie i dlatego od jego pomocy bardzo wiele zależy.
Na studia na kierunku ratownictwo medyczne zawiera się wiedza teoretyczna, a także wiele zajęć praktycznych takich jak laboratoria czy praktyki, gdzie studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe, które przy tej pracy jest jednym z najważniejszych elementów.
Student w toku studiów poznaje medyczne czynności ratunkowe, jest również zaznajomiony z dziadzinami medycyny, które mogą być nieodzowne przy wykonywaniu pracy, takie jak na przykład: choroby wewnętrzne, położnictwo czy toksykologia.
Ratownictwo medyczne jest zawodem bardzo ważny dla społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Wiele ludzkich żyć zostało uratowanych dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji ratowników medycznych. Dlatego pomimo, że jest to kierunek wymagający i trudny, jest bardzo potrzebny tym, którzy potrzebują pomocy, ponieważ znaleźli się w sytuacji, kiedy zagrożone jest ich życie lub zdrowie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here