Studia administracyjne

Praca w organach administracji publicznej wymaga ogromnej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego oraz innych dziedzin, które mają doniosłe znaczenie dla danego sektora. W dużej mierze należy opierać się na regulacjach kodeksowych, jednak należy mieć na względzie, że w wielu urzędach niezbędne jest stosowanie ustaw szczególnych. Dlatego od kandydatów na stanowiska w administracji publicznej wymaga się ukończenia studiów, które gwarantują nabycie odpowiednich umiejętności, takich jak wykładnia przepisów prawa i ich właściwe stosowanie.

Co do zasady najlepszymi kandydatami na urzędników są prawnicy. Niestety, obecnie coraz częściej wskazuje się, że nie mają oni odpowiedniego doświadczenia z zakresu analizy statystycznej oraz innych materii, które są powszechnie stosowane w urzędach. Sprawia to, że w wielu sytuacjach lepszymi kandydatami mogą okazać się administratywiści. Są to osoby, które ukończyły kierunek administracja – studia te są bardzo popularne ze względu na ich przystępność. Wskazuje się, że umiejętności, które można nabyć w ich toku, są tak pożądane, że niebawem państwo polskie zacznie otwierać specjalne szkoły prowadzące działalność edukacyjną jedynie w zakresie administracji publicznej.

Aby zostać administratywistą, niezbędne jest uzyskanie pozytywnego wyniku w trakcie rekrutacji na studia. Nie jest to zadanie łatwe, zważywszy na fakt, że konieczne jest uzyskanie dobrych wyników z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ bez tego ciężko się dostać choćby na studia zaoczne. Dlatego każda osoba, która jest zainteresowana pracą w administracji publicznej lub w korpusie służby cywilnej, powinna już na etapie liceum poczynić gruntowne przygotowania w kierunku matury. Pomocną dłonią mogą służyć liczne ośrodki szkoleniowe, które oferują usługi edukacyjne związane z wykładaniem historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Także dobrze zdana matura z języka polskiego może zaważyć na pozytywnym wyniku, dlatego nie warto tej kwestii bagatelizować.

Program studiów jest bardzo podobny do studiów prawniczych. Z reguły omawiane są te same ustawy, jednak w bardzo okrojonym zakresie. Tytułem przykładu, przyszły administratywista nie musi dobrze znać kodeksu cywilnego, jednak konieczne jest, aby pamiętał o jego podstawowych instytucjach, takich jak zagadnienie zdolności prawnej czy zdolności do czynności prawnych. Jest to doniosłe z praktycznego punktu widzenia, ponieważ w trakcie załatwiania powtarzalnych spraw urzędowych niezbędne jest posiadanie szerokiej wiedzy w tym zakresie.

Otrzymanie dyplomu ukończenia studiów administracyjnych niesie szereg gwarancji. Przede wszystkim osoba, która go ma, może skutecznie ubiegać się o pracę w urzędach, placówkach medycznych oraz korpusach dyplomatycznych państw obcych. Możliwości jest wiele, dlatego każdy absolwent z pewnością znajdzie interesującą go pracę. Ponadto warto wskazać, że administratywiści mogą z powodzeniem ubiegać się o przyjęcie na aplikację komorniczą. Niestety, pozostałe zawody prawnicze są dla nich zamknięte.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here