Kredyty dla firm

Bardzo wiele firm będzie w pewnym momencie potrzebowało skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania. Nie oznacza to wcale, że przedsiębiorstwo źle sobie radzi czy jest kiepsko zarządzane. Przeciwnie – niekiedy kredyt będzie najlepszym ruchem, który pozwoli firmie szybko się rozwinąć i zwiększyć swoje dochody. Warto jednak wiedzieć, że „kredyty dla firm” to bardzo ogólne pojęcie, w skład którego wchodzi wiele produktów finansowych.

W zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się potencjalny kredytobiorca i celu, w jakim chce on zaciągnąć kredyt, jego potrzeby i oczekiwania wobec banku mogą być bardzo różnorodne. Dlatego też instytucje finansowe stawiają na poszerzanie swojej oferty i umieszczanie w niej wiele typów kredytów, tak, aby każda firm mogła znaleźć najlepszą opcję dla siebie. Oto najważniejsze z nich.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest zobowiązaniem udzielanym na poczet pokrycia bieżących wydatków firmy. Można wśród nich wymienić opłacenie wynagrodzeń pracowników, zakup towarów i surowców, uregulowanie składek oraz podatków i nie tylko. W zależności od sytuacji finansowej firmy, jej potrzeb i oferty danego banku, taki kredyt może opiewać na kwotę od kilku tysięcy złotych do kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów.

Tego typu zobowiązania zwykle są kredytami krótkoterminowymi. Żeby je otrzymać, może być potrzebne przedstawienie takich dokumentów, jak wyciąg z konta bankowego firmy, zeznanie podatkowe za rok ubiegły czy księga przychodów i rozchodów.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny, jak wskazuje już sama jego nazwa, jest zobowiązaniem celowym, udzielanym na realizację konkretnej, jasno określonej w umowie kredytowej inwestycji. Oznacza to, że bank będzie weryfikował sposób, w jaki zostały wykorzystane przyznane środki.

Jest to zazwyczaj zobowiązanie długoterminowe, którego okres spłaty wynosi kilka lub nawet kilkanaście lat. Kredyty inwestycyjne mogą, ale nie muszą, wymagać wniesienia określonego wkładu własnego bądź zabezpieczenia kredytu w jakiś sposób (na przykład hipoteką). Z uwagi na fakt, że jest to złożony, skomplikowany typ kredytu, warto zaciągać go z pomocą dobrego eksperta kredytowego, takiego jak Spłata Pożyczek. Dzięki temu kredyt pozyskany szybko, sprawnie i na atrakcyjnych warunkach.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny dla firm działa na bardzo podobnej zasadzie, jak kredyt konsolidacyjny dla osób prywatnych. Pozwala on połączyć wiele zobowiązań firmowych (takich jak kredyty obrotowe, kredyty w rachunku bieżącym czy inne kredyty konsolidacyjne) w jedno, o niższej racie i wydłużonym okresie spłaty. Dzięki temu łatwiejsze jest utrzymanie płynności finansowej firmy.

Dalsze informacje w zakresie kredytów dla firm można znaleźć tutaj: https://splatapozyczek.pl/kredyty-dla-firm/. Jest to temat, którym powinien zainteresować się praktycznie każdy właściciel firmy, czy to dużej, czy małej. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach zewnętrzne finansowanie będzie bardzo użyteczne dla przedsiębiorstwa, a posiadanie wiedzy na ten temat może uchronić firmę od przepłacania czy podjęcia niewłaściwej decyzji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here