spółka jawna

Spółka jawna jest to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej. Zapisuje się nią obok spółki komandytowej spółki partnerskiej, a także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdecydowanie warto z niej skorzystać jeżeli jesteście wspólnikami, którzy działają w jednej branży na małą bądź średnią skalę. Szczególnie entuzjastyczne jest to, że posiadając spółkę posiadamy niskie koszty działalności niż byłoby to w przypadku bardziej skomplikowanych form prowadzenia firmy. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje, wady i zalety tej spółki oraz to dlaczego warto lub nie, rozważać jej założenie. Sprawdź sam!

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/spolka-jawna/

Spółka jawna – podstawowe informacje

Spółka jawna jest to spółka osobowa, która nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to że nie płaci ona podatku dochodowego od osób prawnych. Na taki rodzaj spółki mogą skusić się osoby fizyczne oraz prawne. Wspólnicy posiadają obowiązek wniesienia do spółki określonego wkładu, który jest równy dla każdego. Tym samym wspólnicy w tego rodzaju spółce, posiadają również prawo do podziału zysków oraz strat spółki, a także mogą żądać podziału i wypłaty części zysku z końcem roku obrotowego.

Spółka jawna – nazwa

Nazwa spółki jawnej nie musi zawsze składać się z obydwu nazwisk i nazwy. Wystarczy jedynie dodać do nazwy zwrot spółka jawna. Spółki jawne używając skrótu sp.j. Jest to jedyny wymagany wariant w przypadku nazewnictwa działalności.

Spółka jawna – Krajowy Rejestr Sądowy

Wspólnicy muszą zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowy muszą spisać pod rygorem nieważności. Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają zgody wszystkich wspólników. Umowa taka może być zawarta u notariusza w formie aktu notarialnego, jeśli jej wkładem będzie nieruchomość. 

W umowie musi znaleźć się również:

• nazwa firmy,

• siedziba spółki,

• wartość spółki,

• rodzaj wkładu wnoszonego przez każdego ze wspólników, 

• przedmiot działalności, 

• czas trwania spółki (opcjonalnie) 

Numer NIP oraz REGON nadawane są automatycznie przy rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka jawna – podatki

Spółka jawna nie zalicza się do podatników, i w związku z tym nie ma należności płacenia podatku CIT. Taka spółka może być natomiast podatnikiem VAT.

Podatnikami są bowiem poszczególni wspólnicy. Są oni osobami fizycznymi więc płacą podatek proporcjonalny do przychodów lub liniowy, a osoby prawne, płacą wówczas podatek CIT.

Zobacz też: http://www.pracorama.pl/dzialalnosc-gospodarcza-a-podatek/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here