Studia dla kadr kierowniczych.

Jak głosił wielki amerykański myśliciel Dwight Eisenhower „W życiu (…) osiągamy sukces, gdy znajdujemy jeden najważniejszy cel i podporządkowujemy mu wszystko inne”. Jeśli istniałaby Biblia dla menedżerów, to słowa Eisenhowera zapewne byłyby jej mottem. Potwierdzeniem trafności tych słów może być całe życie tego wybitnego człowieka. Jego osiągnięcia jako dowódcy podczas II wojny światowej, a potem niezwykle udana podwójna kadencja na stanowisku prezydenta USA, są najlepszym dowodem na skuteczność tego przepisu na sukces.
Można się urodzić z predyspozycjami do bycia przywódcą. Cechy małych przywódców widzimy już wśród szkrabów w piaskownicy. Zawsze jest ktoś, kto zarządza stawianiem babek z piasku i tłuczeniem po głowie łopatką nieposłusznych. Niektórzy z nich zabierają swoje zabawki i idą do innej piaskownicy bawić się po swojemu. Tyran w końcu zostaje sam. Ci którzy wyszli, dalej bawią się doskonale i skupiają wokół siebie grupę innych dzieciaków.
Zdolności przywódcze wcale nie muszą być zamanifestowane w sposób zdecydowany, typowy dla rządów twardej ręki. Przywódca z prawdziwego zdarzenia, to ktoś kto porwie tłumy, a przynajmniej grupę ludzi, do realizacji wspólnego celu.

Współcześni menedżerowie, bo o nich tu mowa, to najczęściej absolwenci studiów o specjalności organizacja i zarządzanie. Takie studia menedżerskie organizuje wiele spośród polskich uczelni. W każdym dużym ośrodku akademickim oraz w większości prowincjonalnych zarządzanie można studiować w na studiach I i II stopnia, w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Posiadaczami certyfikatów menedżerów mogą zostać również absolwenci studiów podyplomowych.
Studia dla kadry kierowniczej wyposażają ich uczestników w szeroki zakres umiejętności i wiedzy, które budują kompetencje potrzebne do zarządzania zespołami ludzkimi. Menedżer mając świadomość celów firmy (zazwyczaj jest to zwiększenie dochodów, poprzez zwiększenie sprzedaży, zdobycie nowych rynków i klientów, wprowadzenie nowego towaru czy usługi) musi nauczyć się tak kierować działaniami ludzi, aby oni też utożsamiali się z firmowymi celami. To bardzo trudne zadanie. Aby to osiągnąć menedżer najpierw musi zadbać o zbudowanie własnego wizerunku – wizerunku opartego na autorytecie, nigdy nie na sile. Do budowania takiego wizerunku służą techniki właściwej, skutecznej komunikacji. Asertywność, powstrzymywanie emocji, empatia, samoświadomość skutecznie pomagają w tworzeniu świetnie funkcjonującego zespołu ludzkiego.
Zarządzanie czasem, organizacja stanowiska pracy, umiejętność kierowania pracą zespołu to kolejne kompetencje możliwe do zdobycia dzięki studiom z organizacji i zarządzania.
Studia menedżerskie uczą sposobów na budowanie poprawnych relacji między członkami zespołu. Menedżer świadomy swojego typu przywództwa będzie wiedzieć, które mocne strony wystarczy pielęgnować, a co w wachlarzu swoich kompetencji wymaga jeszcze dopracowania, wzmocnienia.
Programy studiów są wciąż modyfikowane i uzupełniane o najnowsze osiągnięcia i uwzględniają modne trendy w zarządzaniu. Dzięki temu rynek pracy jest zasilany kadrą kierowniczą reprezentującą standardy na najwyższym światowym poziomie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here