Studia z biotechnologii

Biotechnologia jest bardzo szeroką, interdyscyplinarną dziedziną nauki, łączącą procesy technologiczne z wykorzystaniem różnego rodzaju organizmów żywych. Biotechnologia integruje więc chemię, biochemię, genetykę, mikrobiologię oraz biologię molekularną w celu praktycznego stosowania roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów oraz ich tkanek i struktur. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikowało Biotechnologię jako strategiczny dla rozwoju gospodarki kierunek studiów. Istnieje bardzo duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów. Biotechnologia – studia z przyszłością? Czy rzeczywiście warto podjąć studia na tym kierunku? Większość uczelni wyższych w Polsce ma w swojej ofercie studia z biotechnologii. Można zdecydować się na biotechnologię ogólną, ale też kierunki takie jak biotechnologia medyczna, przemysłowa, czy kosmetologiczna. Studia zapewniają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu biotechnologii, a także poznanie metod stosowanych między innymi w produkcji i badaniach naukowych. Studia licencjackie, podobnie jak na większości kierunków, trwają trzy lata, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Trwają one kolejne dwa lata. Program studiów jest tak skonstruowany, że możliwe jest kontynuowanie studiów na innych uczelniach, również zagranicznych. Poza udziałem w wykładach, seminariach i konserwatoriach, studenci biorą udział w zajęciach praktycznych, przeprowadzanych w wyspecjalizowanych laboratoriach. Duża ilość takich zajęć pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności, przydatnych w późniejszej pracy. Gdzie może pracować absolwent tego kierunku? Możliwości jest bardzo wiele, choć zatrudnienie najłatwiej znaleźć w większych miastach. Mogą to być na przykład firmy związane z przemysłem spożywczym i farmaceutycznym. Możliwe jest także podjęcie zatrudnienia w zakładach chemicznych, jednostkach związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt lub ochroną środowiska, w instytutach naukowo-badawczych oraz różnego rodzaju laboratoriach. Odpowiadając więc na pytanie co daje nam kierunek Biotechnologia – studia pozwalają zdobyć bogatą wiedzę, która jest przydatna w wielu obszarach, oraz daje możliwość zatrudnienia w wielu różnych branżach. Na studia pierwszego stopnia, które dają tytuł licencjata, mogą dostać się absolwenci szkół średnich, którzy zdawali maturę z takich przedmiotów, jak matematyka, biologia, chemia lub fizyka.
Z kolei studia drugiego stopnia, które nadają absolwentowi tytuł magistra, podjąć mogą absolwenci studiów pierwszego stopnia albo pięcioletnich magisterskich jednolitych w zakresie biologii, nauk medycznych, farmacji, analityki medycznej, fizyki, inżynierii biomedycznej, elektroniki i innych kierunków pokrewnych. Studia podjąć można w trybie dziennym lub zaocznym. Studia zaoczne pozwalają na połączenie pracy zawodowej z podnoszeniem kwalifikacji, a zajęcia prowadzone są w weekendy. W ramach studiów odbywa się praktyki, które przeprowadzane są zwykle w miesiącach wakacyjnych, a zwieńczeniem studiów jest obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here