Studia podyplomowe z zakresu BHP

Bardzo ważne dla każdego pracownika jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Każdy zawód niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Lecz istnieją takie zawody, które bardziej niż inne narażone są na różnego rodzaju wypadki. Do takich zawodów można zaliczyć na przykład zawód kierowcy, elektryka, policjanta, górnika, hutnika. A także rolnika, czy zawody medyczne. Istnieje wiele takich zawodów i nie sposób ich wszystkich wymienić. W tych i w winnych zawodach najważniejsze jest bezpieczeństwo człowieka. Dlatego w zakładach pracy pracownicy co pewien czas przechodzą szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie takie przeprowadzane jest przez specjalistę w tej dziedzinie. I ma za zadanie przypomnieć wszystkim pracownikom zbiór zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy. Specjalistą od bhp może być każdy, kto ukończył edukację na tym kierunku. Możliwe jest również dalsze kształcenie, gdyż studia podyplomowe – bhp także istnieją. Wystarczy tylko mieć chęć dalszego kontynuowania nauki. Absolwenci kończący edukację na kierunku bhp posiadają rozległą wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień społecznych i prawnych. Po pierwszym etapie edukacji, to znaczy po studiach licencjackich można myśleć o studiach podyplomowych. Studia podyplomowe przygotowują jeszcze bardziej, bo praktycznie do wykonywania zawodu. Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych bez znaczenia na kierunek i rodzaj studiów. Nie tylko do ludzi pracujących w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, ale do wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie bhp. Zajęcia na takich studiach podyplomowych są kolejnym etapem kształcenia, który pozwoli np. na awans lub znalezienie bardziej opłacalnej pracy. A o pracę w tym zawodzie coraz łatwiej, gdyż każdy zakład produkcyjny, jak i każda firma istniejąca na rynku pracy musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jak również każdy pracownik musi być przeszkolony pod tym względem. Zazwyczaj każdy z nas wie, co to jest bezpieczeństwo pracy. Gorzej jest z higieną pracy. Co to jest i na czym polega higiena pracy ? Higiena pracy, to znaczy „zdrowe pracowanie”. Bo zdrowie jest dla człowieka najważniejsze i można go tracić także w zakładzie pracy. Zachowanie zdrowia jest celem nadrzędnym każdego człowieka. A zajęcia zawodowe bywają różne i czasem nie sprzyjają naszemu zdrowiu. Wiele procesów technologicznych ma zły wpływ na nasze zdrowie. W pracy ważne jest też, utrzymanie właściwego dobrostanu fizycznego. A więc należy dbać o to, aby warunki pracy nie zakłóciły pracownikowi naturalnych procesów życiowych. Ponadto do higieny pracy należy, aby właściciele zakładu zadbali o odzież ochronną, rękawice, maseczki na twarz, własną szafkę, możliwość zjedzenia posiłku i napicia się herbaty. A także o środki czystości, wietrzenie i ogrzewanie pomieszczeń. Lecz istnieje nie tylko higiena pracy fizycznej, ale także higiena pracy umysłowej. A więc np. utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu biurowym i właściwej wilgotności powietrza, odpowiednio dobranego biurka i krzesła, itd.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here