Studia z marketingu

Studia marketingu jak się okazuje, nie są kierunkiem studiów, który często wybierają studenci. Studia z marketingu przede wszystkim kształtują umiejętności praktycznego działania i co istotne, również umiejętność strategicznego myślenia o funkcjonowaniu organizacji w takich kategoriach jak: klienci, rynki i konkurencja. W dzisiejszych czasach marketing coraz bardziej znajduje zastosowanie w dużych i małych firmach i to zarówno w przedsiębiorstwach krajowych, jak i również międzynarodowych. Studia z marketingu uwiadamiają swoim studentom, jak ważne jest posiadanie wiedzy i umiejętności marketingowych. Ponieważ jak się okazuje, i jak pokazuje życie, odpowiednie zarządzanie marketingowe to wyzwanie związane częstokroć, z rozwiązywaniem poważnych decyzji w danej firmie.

Jednak czym właściwie jest marketing?
Termin marketing ( z ang. market, czyli rynek), oznacza takie działania , które zmierzają do określenia możliwości sprzedaży produktu. Działania te oczywiście uwzględniają i opierają się istniejących lub też potencjalnych potrzebach nabywców, zarówno w krótkim , jak i w długim okresie czasu. Określane są możliwości dystrybucji oraz reklamy. Tworzone są plany produkcji, a także prowadzone są badania rynku.

Kim jest osoba, która ukończy studia z marketingu?
Osobę taka określa się mianem marketera. Marketer to osoba wielostronnej wiedzy i umiejętnościach. Do cech dobrego marketera zaliczamy:
– analityczne myślenie,
– umiejętność rozumienia zachowań innych,
– zdolności komunikacji interpersonalnej,
– innowacyjność,
– empatia,
– kreatywność,
– zdolność podejmowania ryzyka.

Studia z marketingu opierają się na dwóch formach. Na formie interaktywnej i formie projektowej. Jest to taki rodzaj studiów, gdzie istotny nacisk kładzie się na prace zespołowe, symulacje komputerowe, czy tez gry strategiczne, które to odpowiedni sposób kształtują studentów tego kierunku.

Jakie przedmioty realizowana są na kierunku marketing? Student studiów z marketingu, będzie zdobywał wiedzę, między innymi z zakresu:
– logistyki marketingowej,
– public relations – czyli kierowanie wizerunkiem firmy, zarządzania marką firmy,
– CRM – zarządzanie związkami z klientem,
– finansowania wszelkiej działalności marketingowej,
– contollingu w marketingu,
– przeprowadzania i analizowania badań marketingowych,
– komunikacji i strategii marketingowej, negocjacji marketingowych oraz obsługi klienta,
– wprowadzania, wdrażania nowego produktu, usługi na rynek,
– organizacji kampanii reklamowej,
– strategii cen, planów marketingowych.

Absolwent kierunku marketing może pracować w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, jako:
– specjalista do spraw marketingu,
– specjalista do spraw reklamy,
– specjalista do spraw analizy i badań rynku,
– manager produktu,
– pracownik obsługi klientów,
– analityk w agencji badań marketingowych,
– analityk ds. mediów.
A więc jak widzimy, absolwenci studiów marketingowych zostaną z pewnością dobrze przygotowywani do pracy, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych, a także w różnych agencjach konsultingowych i badawczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here