Co to jest marketing?

Marketing jest nieodłączną częścią działania każdego przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach. Bez tego przedsiębiorstwo nie może skutecznie prowadzić działalności i poszerzać grona potencjalnych klientów, a także utrzymywać zainteresowania klientów aktualnych i stale ich zachęcać do zakupów. Ważne, by wszyscy zajmujący się promocją firmy znali podstawy marketingu. Czym jest marketing?

Klasyczne definicje mówią o marketingu jako o planowaniu koordynacji i kontroli działań, które dokonuje przedsiębiorstwo, które skierowane są do aktualnych, a także możliwych rynków zbytu. Inne definicje mówią, że jest to proces identyfikowania potrzeb konsumentów i szukania efektywnych sposobów ich zaspokojenia. Jeszcze inna definicja mówi o marketingu jako o procesie, który sprawia, że jednostkom i grupom dostarczane jest to, co akurat w danej chwili jest im potrzebne. Rozróżniamy kilka rodzajów marketingu. Może to być marketing wewnętrzny czyli działania związane z pracownikami firmy, którzy przechodzą odpowiednie szkolenie, pokazujące im jak prawidłowo obsługiwać klienta, by był zadowolony i powrócił do firmy. Szkolenie to uświadamia ich także o potrzebach klientów, rodzajach potrzeb i sposobach ich zaspokojenia. Krótkowzroczność marketingowa jest bardzo częstym błędem firm, polega na tym, że firma widzi tylko swój produkt i usługi i tak też postrzega biznes. Powinna jednak na początku i jako najważniejszy element brać pod uwagę klientów i to jakie oni mają potrzeby, gdyż to klienci są najważniejsi w całym tym procesie, a bez nich nie będzie istniała żadna firma. Termin o którym też warto wspomnieć to demarketing, czyli negatywne podejście, zniechęcenie do zakupu jakiegoś produktu, sprawienie, że klienci przejdą do konkurencji. Działania takie stosuje się wobec konkretnej marki, na przykład wobec produktów niebezpiecznych, zawierających szkodliwe substancje lub takie, na które popyt przewyższa podaż, więc nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb. W marketingu bardzo popularną koncepcją jest marketing mix. Są to 4 podstawowe narzędzia, które wpływają na otoczenie firmy. W skład tej koncepcji wchodzi produkt, cena, dystrybucja, promocja. Cechy jakimi charakteryzują się usługi, które mają wpływ na specyfikę marketingu to niematerialność, czyli brak możliwości obejrzenia, spróbowania produktu przed zakupem, nietrwałość, czyli brak możliwości użycia danej usługi w późniejszym czasie, nierozerwalność procesów świadczenia i konsumpcji, czyli usługi nie mogą być rozdzielone od tych jednostek, które je dostarczają, Niejednorodność oznacza, że usługi mogą być różne i zmieniać się w różnym czasie. Bardzo ważnym terminem marketingu jest potrzeba. Istnieje hierarchia potrzeb, od tych najbardziej podstawowych, bez których kolejne etapy nie są możliwe do zrealizowania. Na początku mamy potrzeby fizjologiczne, czyli potrzeba jedzenia czy potrzeba oddychania, później potrzeby bezpieczeństwa, następnie potrzeby społeczne, czyli miłość czy przyjaźń, potrzeby osobiste czyli prestiż, status, na najwyższej pozycji mamy potrzeby samorealizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here