Czym są studia niestacjonarne?

Ukończenie uczelni wyższej gwarantuje zdobycia dobrej pracy oraz daje liczne możliwości rozwoju zawodowego. Coraz większa liczba młodych osób zaraz po ukończeniu liceum decyduje się na studia. Bardzo ważne jest jednak, aby wybrać tryb dostosowany do własnych potrzeb. W tej mierze warto odwołać się do możliwości nauki w trybie studiów interdyscyplinarnych. Umożliwiają one ukończenie kilku kierunków w pięć lat. Są one przeznaczone dla osób szczególnie uzdolnionych, dla których rozwój osobisty jest najważniejszy.

W polskim porządku prawnym, w szczególności w prawie o szkolnictwie wyższym, wyróżnione zostały dwa rodzaje studiów – stacjonarne i niestacjonarne. Powszechnie używane są inne określenia – dzienne i zaoczne. W istocie, studia w trybie stacjonarnym realizowane są w tygodniu. Na ogół wszystkie zajęcia są obowiązkowe, a studenci utrzymywani są przez rodziców z uwagi na brak wolnego czasu. Istnieją jednak jednostki szczególne, które potrafią połączyć studia w trybie stacjonarnym z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Drugi profil studiów jest zdecydowanie bardziej popularny. Studia niestacjonarne – co to jest, wie każdy, kto musiał łączyć naukę z pracą. Są to inaczej studia zaoczne, które odbywają się w weekendy. Zajęcia formowane są w specjalne bloki realizowane w ramach poszczególnych zjazdów. Te z reguły odbywają się dwa razy w miesiącu. W przypadku, gdy program studiów jest bardzo rozbudowany, niezbędne jest częstsze odwiedzanie uczelni. Na ogół jednak wielkie akademie w dużych miastach decydują się na takie konstruowanie programów, aby były one zgodne z dobrem osób uczących się.

Regułą jest to, że studia niestacjonarne są odpłatne. Warunki uiszczania opłat każda uczelnia ustala indywidualnie. Przeważa praktyka, w myśl której akademie i uniwersytety o największym prestiżu pobierają znacznie wyższe opłaty niż konkurencja. Wynika to z faktu, że dyplom takiej uczelni jest dobrze postrzegany przez pracodawców. Nie da się ukryć, że tytuł uzyskany na znamienitej uczelni często znaczy więcej niż dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Istnieją programy pomocowe, dzięki którym studenci studiów niestacjonarnych mogą uczestniczyć w programie stypendialnym. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które nie pracują lub zarabiają niewystarczająco, aby móc samodzielnie się utrzymać. Na ogół jednak nie ma większego znaczenia, z jakiej miejscowości pochodzi słuchacz uczelni wyższej. W ramach uniwersytetów działają akademiki, które gwarantują pewną pulę miejsc noclegowych dla osób, które przyjeżdżają na zjazdy.

Reasumując, należy wskazać, że studia stacjonarne są bardzo korzystne dla osób pracujących. Możliwe jest łatwe znalezienie uczelni, na której czesne jest niewielkie. Ponadto w przypadku, gdy student pracuje w swoim przyszłym zawodzie, oprócz wiedzy ze studiów będzie dysponował również doświadczeniem. Da mu to niemałą przewagę nad osobami, które nie będą mogły się poszczycić tak znamienitymi kwalifikacjami. Dlatego w każdej sytuacji warto rozważyć studia zaoczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here