Studia podyplomowe w Katowicach

Nauka na wyższej uczelni, zwana studiami, to czas na uzyskanie wiedzy i umiejętności dających kompetencje do wykonywania określonego zawodu czy grupy zawodów. W zależności od typu uczelni i stopnia studiów różny jest czas nauki, uzyskuje się inne tytuły, nabywa odmienne uprawnienia.
Każdy absolwent szkoły średniej, który zda maturę, może kształcić się dalej w wyższej uczelni. Obecnie w Polsce działają 434 szkoły wyższe, z czego 132 mają status uczelni państwowych. Wybór typów szkół, kierunków i specjalności jest ogromny – każdy zainteresowany zdobyciem wyższego wykształcenia może znaleźć dla siebie coś odpowiedniego, zgodnego z predyspozycjami i zainteresowaniami.
Pierwszym dostępnym poziomem kształcenia na poziomie wyższym są studia I stopnia. Trwają 6 semestrów, a kończący je absolwenci po obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł licencjata albo inżyniera. Mogą studiować dalej na stopniu II i po dwóch latach obronić pracę magisterską. Między kolejnymi szczeblami studiów można zrobić sobie przerwę. Czasem wymaga tego sytuacja rodzinna czy zawodowa.
Wielu studentów wybiera formę bez wyraźnego podziału na dwa odrębne typy wykształcenia. Jednolite studia magisterskie, zajmujące od pięciu do sześciu lat, są najczęściej realizowanymi na uczelniach państwowych studiami w formie stacjonarnej (dziennej).
Wybitne umysły, ludzie z zacięciem badawczym mogą po magisterium zdobyć po studiach szczebla III tytuł naukowy doktora. Studia doktorskie trwają minimum dwa a maksimum trzy lata. Są trudne, przygotowują kadry naukowe dla potrzeb instytutów badawczych i wyższych uczelni.

Każdy absolwent studiów, niezależnie od szczebla, który ukończył, może studiować dodatkowo na studiach podyplomowych.
Niemal każda szkoła wyższa w kraju organizuje co rok naukę w tej formie na wielu kierunkach i specjalnościach. Osoby decydujące się na podyplomówki chcą najczęściej uzyskać wyższe, rozszerzone kwalifikacje zawodowe, albo zdobyć zupełnie nowe. Uzyskanie nowych kwalifikacji, to szansa na otwarcie i poprowadzenie własnego biznesu albo znalezienie nowej, ciekawej, dobrze płatnej pracy.
Warto wiedzieć, że dla osób poszukujących propozycji na ciekawe i przydatne studia podyplomowe – Katowice przygotowały szczególną ofertę. Są w niej zarówno studia na kierunkach popularnych i znanych, jak też niszowych, które dopiero debiutują na uczelniach, a ich absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy.
Katowickie podyplomówki, jak większość tego typu form, trwają z reguły trzy semestry. Ich absolwenci uzyskują certyfikaty uprawniające do wykonywania określonego zawodu albo pracy na danym stanowisku. Dla przykładu – cieszące się największym zainteresowaniem studia na specjalnościach z zakresu psychologii umożliwią pracę w roli terapeuty, trenera, doradcy personalnego. Szeroki wachlarz zawodów, u podstaw których leży psychologia, to pomysł na nowe aktywności zawodowe dla osób niezadowolonych z przebiegu swojej dotychczasowej kariery.
Nauka na studiach podyplomowych organizowana jest w formie niestacjonarnej, czyli zaocznej. Dwudniowe zjazdy odbywają się co dwa – trzy tygodnie. Studenci zaliczają przedmioty będące w programie studiów na podstawie obecności, aktywności albo przy pomocy pisemnych prac kontrolnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here